Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Hillsong United - Songtitle: So Will I (100 Billion X)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Hillsong United - So Will I (100 Billion X) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Hillsong United! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Hillsong United en zie welke nummers wij nog meer van Hillsong United in ons archief hebben staan zoals So Will I (100 Billion X).


Origineel

VERSE 1

God of creation
There at the start
Before the beginning of time
With no point of reference
You spoke to the dark
And fleshed out the wonder of light

CHORUS 1

And as You speak
A hundred billion galaxies are born
In the vapour of Your breath the planets form
If the stars were made to worship so will I
I can see Your heart in everything You’ve made
Every burning star
A signal fire of grace
If creation sings Your praises so will I

VERSE 2

God of Your promise
You don’t speak in vain
No syllable empty or void
For once You have spoken
All nature and science
Follow the sound of Your voice

CHORUS 2

And as You speak
A hundred billion creatures catch Your breath
Evolving in pursuit of what You said
If it all reveals Your nature so will I
I can see Your heart in everything You say
Every painted sky
A canvas of Your grace
If creation still obeys You so will I

BRIDGE

If the stars were made to worship so will I
If the mountains bow in reverence so will I
If the oceans roar Your greatness so will I
For if everything exists to lift You high so will I
If the wind goes where You send it so will I
If the rocks cry out in silence so will I
If the sum of all our praises still falls shy
Then we’ll sing again a hundred billion times

VERSE 3

God of salvation
You chased down my heart
Through all of my failure and pride
On a hill You created
The light of the world
Abandoned in darkness to die

CHORUS 3

And as You speak
A hundred billion failures disappear
Where You lost Your life so I could find it here
If You left the grave behind You so will I
I can see Your heart in everything You’ve done
Every part designed in a work of art called love
If You gladly chose surrender so will I
I can see Your heart
Eight billion different ways
Every precious one
A child You died to save
If You gave Your life to love them so will I

TAG

Like You would again a hundred billion times
But what measure could amount to Your desire
You’re the One who never leaves the one behind

Vertaling

VERS 1

God van de schepping
Daar aan het begin
Voor het begin der tijden
Zonder referentiepunt
Je sprak in het donker
En voerde het wonder van licht uit

CHORUS 1

En terwijl u spreekt
Honderd miljard sterrenstelsels worden geboren
In de damp van Jouw adem vormen de planeten
Als de sterren gemaakt zijn om te aanbidden, zal ik dat ook doen
Ik kan je hart zien in alles wat je hebt gemaakt
Elke brandende ster
Een signaalvuur van genade
Als de schepping Uw lof zingt, zal ik dat ook doen

VERSE 2

God van je belofte
Je spreekt niet voor niets
Geen lettergreep leeg of ongeldig
Voor één keer heb je gesproken
Alle natuur en wetenschap
Volg het geluid van Jouw stem

CHORUS 2

En terwijl u spreekt
Honderd miljard wezens vangen je adem op
Evolueren in het nastreven van wat u zei
Als het allemaal je natuur onthult, zal ik dat ook doen
Ik kan je hart zien in alles wat je zegt
Elke geschilderde lucht
Een canvas van Uw genade
Als de schepping je nog steeds gehoorzaamt, zal ik dat ook doen

BRUG

Als de sterren gemaakt zijn om te aanbidden, zal ik dat ook doen
Als de bergen eerbiedig buigen, zal ik dat ook doen
Als de oceanen Je grootheid brullen, zal ik dat ook doen
Want als alles bestaat om U hoog te heffen, zal ik dat ook doen
Als de wind gaat waarheen Je het verzendt, zal ik dat ook doen
Als de rotsen in stilte roepen, zal ik dat ook doen
Als de som van al onze lof nog steeds schuw is
Dan zullen we honderd miljard keer opnieuw zingen

VERSE 3

God van de zaligheid
Je achtervolgde mijn hart
Door al mijn falen en trots
Op een heuvel die je hebt gemaakt
Het licht van de wereld
Verlaten in de duisternis om te sterven

CHORUS 3

En terwijl u spreekt
Honderd miljard mislukkingen verdwijnen
Waar je Je leven verloor, zodat ik het hier kon vinden
Als U het graf achter U hebt achtergelaten, zal ik dat ook doen
Ik kan je hart zien in alles wat je hebt gedaan
Elk onderdeel ontworpen in een kunstwerk genaamd liefde
Als je graag voor overgave kiest, zal ik dat ook doen
Ik kan je hart zien
Acht miljard verschillende manieren
Elke kostbare
Een kind dat je stierf om te redden
Als U Uw leven gaf om van hen te houden, zal ik dat ook doen

LABEL

Zoals U zou opnieuw honderd miljard keer
Maar welke maat kan Uw wens zijn
Jij bent degene die de persoon nooit achterlaat