Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Iced Earth - Songtitle: Burnt offerings

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Iced Earth - Burnt offerings ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Burnt offerings? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Iced Earth! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter I van Iced Earth en zie welke nummers wij nog meer van Iced Earth in ons archief hebben staan zoals Burnt offerings.


Origineel

In one last breath
You'll feel this damned old soul
You'll see the things I see

For all these years
Of pain and sacrifice
You'll know the pain I know

Of all these things
I offer unto you
Infernal wisdom waits

Now unleashed
Like the flames of hate
My sacrifice is made

Every note
And every word you hear
Comes from deep within

An angry soul
That twists and turns inside
Pondering this life

Crimson eyes
Staring through your lies
Awakes the inner rage

Take my knife
Make my sacrifice
You're my burnt offering

Spill your blood
Offer me good omen
Make the sacrifice, the hours close at hand
Burn your soul
Offer me good omen
Take your very life, this I command

Dark shadows fall on this sacred ground
Where true evil lies, summon them to rise
Take the traitors, thieves and liars
Feed them to the fire
But first, spread their blood around
The message will be found
Walk carefully my friends stab my back again
A warning from the sky

These are not idle threats my friends
We're slaughtering the lambs
True vengeance is on the rise
The traitors shall be damned
Cast their bodies to the flames

Spill your blood
Offer me good omen
Make the sacrifice, the hours close at hand
Burn your soul
Offer me good omen
Take your very life, this I command

Vertaling

In één laatste adem
Zult U deze vervloekte oude ziel voelen
Zult U de dingen zien die ik heb gezien

Al deze jaren
Van pijn en opoffering
U zult de pijn kennen die ik heb gekend

Al deze dingen
Bied ik u aan
De helse wijsheid wacht

Nu losgelaten
Als de vlammen van haat
Mijn offer wordt gemaakt

Elke noot
En elk woord dat u hoort
Komt van diep binnen uit

Een boze ziel
Dat draait en keert vanbinnen
Nadenkend over dit leven

Karmozijnrode ogen
Staren door uw leugens
Wekken de innerlijke woede

Neem mijn mes
Maak mij een offer
U bent mijn brandoffer

Mors uw bloed
Bied me een goed voorteken
Maak het offer, de uren dichtbij
Brand uw ziel
Bied me goed voorteken
Neem uw eigen leven, dit is een bevel

De donkere schaduwen vallen op deze heilige grond
Waar het ware kwaad ligt, roep hen op te staan
Grijp de verraders, dieven en leugenaars
Gooi ze in het vuur
Maar eerst, verspreid hun bloed
De boodschap zal worden gevonden
Loop zorgvuldig mijn vrienden, steek opnieuw in de rug
Een waarschuwing van de hemel

Dit zijn geen loze bedreigingen mijn vrienden
Wij slachter de lammeren
Ware wraak is aan het opkomen
De verraders zullen worden vervloekt
Werp hun lichamen in de vlammen

Mors uw bloed
Bied me goed voorteken
Maak het offer, de uren dichte dichtbije
Brand uw ziel
Bied me goed voorteken
Neem uw eigen leven, dit is een bevel