Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Jackson Browne - Songtitle: Pretender

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Jackson Browne - Pretender ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Pretender? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Jackson Browne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van Jackson Browne en zie welke nummers wij nog meer van Jackson Browne in ons archief hebben staan zoals Pretender.


Origineel

I'm going to rent myself a house
In the shade of the freeway
I'm going to pack my lunch in the morning
And go to work each day
And when the evening rolls around
I'll go on home and lay my body down
And when the morning light comes streaming in
I'll get up and do it again
Amen
Say it again
Amen

I want to know what became of the changes
We waited for love to bring
Were they only the fitful dreams
Of some greater awakening
I've been aware of the time going by
They say in the end it's the wink of an eye
And when the morning light comes streaming in
You'll get up and do it again
Amen

Caught between the longing for love
And the struggle for the legal tender
Where the sirens sing and the church bells ring
And the junk man pounds his fender
Where the veterans dream of the fight
Fast asleep at the traffic light
And the children solemnly wait
For the ice cream vendor
Out into the cool of the evening
Strolls the Pretender
He knows that all his hopes and dreams
Begin and end there

Ah the laughter of the lovers
As they run through the night
Leaving nothing for the others
But to choose off and fight
And tear at the world with all their might
While the ships bearing their dreams
Sail out of sight

I'm going to find myself a girl
Who can show me what laughter means
And we'll fill in the missing colors
In each other's paint-by-number dreams
And then we'll put our dark glasses on
And we'll make love until our strength is gone
And when the morning light comes streaming in
We'll get up and do it again
Get it up again

I'm going to be a happy idiot
And struggle for the legal tender
Where the ads take aim and lay their claim
To the heart and the soul of the spender
And believe in whatever may lie
In those things that money can buy
Though true love could have been a contender
Are you there?
Say a prayer for the Pretender
Who started out so young and strong
Only to surrender

Vertaling

Ik ga mezelf een huis huren
In de schaduw van de snelweg
Ik ga 's ochtends mijn lunch inpakken
En ga elke dag naar je werk
En wanneer de avond rolt
Ik ga naar huis en leg mijn lichaam neer
En wanneer het ochtendlicht binnenkomt
Ik zal opstaan en het opnieuw doen
Amen
Zeg het nogmaals
Amen

Ik wil weten wat er van de veranderingen is geworden
We wachtten op liefde om te brengen
Waren zij alleen de onrustige dromen
Van een groter ontwaken
Ik ben me bewust van de tijd die voorbijgaat
Ze zeggen uiteindelijk dat het een knipoog is
En wanneer het ochtendlicht binnenkomt
Je zult opstaan en het opnieuw doen
Amen

Gevangen tussen het verlangen naar liefde
En de strijd om het wettige betaalmiddel
Waar de sirenes zingen en de kerkklokken luiden
En de troep beukt op zijn spatbord
Waar de veteranen van het gevecht dromen
Snel in slaap bij het verkeerslicht
En de kinderen wachten plechtig
Voor de ijsverkoper
In de koelte van de avond
Wandel met de pretender
Hij weet dat al zijn hoop en dromen
Begin en eindig daar

Ah het gelach van de geliefden
Terwijl ze de nacht doorlopen
Niets achterlaten voor de anderen
Maar om uit te kiezen en te vechten
En scheur met alle macht naar de wereld
Terwijl de schepen hun dromen dragen
Zeil uit het zicht

Ik ga mezelf een meisje vinden
Wie kan me laten zien wat lachen betekent
En we vullen de ontbrekende kleuren in
In elkaars 'paint-by-number'-dromen
En dan zetten we onze donkere bril op
En we zullen de liefde bedrijven tot onze kracht weg is
En wanneer het ochtendlicht binnenkomt
We zullen opstaan en het opnieuw doen
Haal het opnieuw op

Ik word een gelukkige idioot
En strijd om het wettige betaalmiddel
Waar de advertenties gericht zijn en hun claim doen gelden
Naar het hart en de ziel van de spender
En geloof in wat er ook mag liegen
In die dingen die geld kan kopen
Hoewel ware liefde een mededinger had kunnen zijn
Ben je er?
Zeg een gebed voor de pretender
Die zo jong en sterk begon
Alleen om zich over te geven