Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Jackson Browne - Songtitle: The Pretender

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Jackson Browne - The Pretender ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van The Pretender? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Jackson Browne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van Jackson Browne en zie welke nummers wij nog meer van Jackson Browne in ons archief hebben staan zoals The Pretender.


Origineel

I'm going to rent myself a house In the shade of the freeway Gonna pack my lunch in the morning And go to work each day And when the evening rolls around I'll go on home and lay my body down And when the morning light comes streaming in I'll get up and do it again Amen. Say it again Amen. I want to know what became of the changes We waited for love to bring Were they only the fitful dreams Of some greater awakening? I've been aware of the time going by They say in the end it's the wink of an eye When the morning light comes streaming in You'll get up and do it again Amen. Caught between the longing for love And the struggle for the legal tender Where the sirens sing and the church bells ring And the junk man pounds his fender. Where the veterans dream of the fight Fast asleep at the traffic light And the children solemnly wait For the ice cream vendor Out into the cool of the evening Strolls the Pretender He knows that all his hopes and dreams Begin and end there Ah the laughter of the lovers As they run through the night Leaving nothing for the others But to choose off and fight And tear at the world with all their might While the ships bearing their dreams Sail out of sight I'm gonna find myself a girl Who can show me what laughter means And we'll fill in the missing colors In each other's paint-by-number dreams And then we'll put our dark glasses on And we'll make love until our strength is gone And when the morning light comes streaming in We'll get up and do it again Get it up again I'm gonna be a happy idiot And struggle for the legal tender Where the ads take aim and lay their claim To the heart and the soul of the spender And believe in whatever may lie In those things that money can buy where true love could have been a contender Are you there? Say a prayer for the Pretender. Who started out so young and strong Only to surrender. Say a prayer for the pretender Are you there for the pretender? Say a prayer for the pretender Are you there for the pretender? Are you prepared for the pretender?

Vertaling

Ik ga huren mezelf een huis In de schaduw van de snelweg Gonna pak mijn lunch in de ochtend En ga elke dag werken En toen de avond rond rolt Ik naar huis ga en leg mijn lichaam naar beneden En wanneer de ochtend licht komt streaming in Ik zal opstaan ​​en het opnieuw doen Amen. Zeg het nog eens Amen. Ik wil weten wat er met de veranderingen We wachtten voor de liefde te brengen Waren ze alleen de onrustige dromen Van sommige grotere bewustwording? Ik heb bewust van de tijd gaan door geweest Ze zeggen dat op het einde het is de knipoog vaneen oog Toen de ochtend licht komt streaming in U krijgt tot en opnieuw doen Amen. Gevangen tussen het verlangen naar liefde En de strijd voor het wettige betaalmiddel Wanneer de sirenes zingen en de kerkklokken luiden En de troep man pond zijn spatbord. Waar de veteranen droom van de strijd Snel in slaap bij het stoplicht En de kinderen plechtig wachten Voor het ijs verkoper Uit in de koelte van de avond Wandelt de Pretender Hij weet dat al zijn hoop en dromen Beginnen en eindigen daar Ah degelach van de liefhebbers Zoals ze lopen door de nacht Zodat er niets voor de anderen Maar om uit te kiezen en te vechten En scheur naar de wereld met al hun kracht Terwijl de schepen voorzien van hun dromen Sail uit het zicht Ik ga vind mezelf een meisje Wie kan mij laten zien wat gelach middelen En we zullen de ontbrekende kleuren vullen Elkaar in de verf-door-nummer dromen En dan zullen we onze donkere bril op te zetten En we zullen vrijen totdat onze kracht is gegaan En wanneer de ochtend licht komt streaming in We zullen opstaanen nog een keer doen Get it weer op Ik ga een gelukkige idioot En strijd voor het wettige betaalmiddel Waar de advertenties nemen doel en leggen hun vordering Naar het hart en de ziel van de spender En geloven in wat kan liggen In die dingen die geld kan kopen waar ware liefde een kanshebber kunnen zijn Ben je daar? Zeg een gebed voor de Pretender. Wie begon zo jong en sterk Alleen over te geven. Zeg een gebed voor de pretendent Ben je daar voor de pretendent? Zeg een gebed voor de pretendent Bent uer voor de pretendent? Bent u voorbereid op de pretendent?