Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Jim Radford - Songtitle: Shores Of Normandy

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Jim Radford - Shores Of Normandy ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Jim Radford! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van Jim Radford en zie welke nummers wij nog meer van Jim Radford in ons archief hebben staan zoals Shores Of Normandy.


Origineel

In the cold grey light of the sixth of June, in the year of forty-four,
The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more.
The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,
And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,
For we had waited for that day through five long years of war.
We knew that many would not return, yet all our hearts were true,
For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,
And I was just the galley-boy on my first trip to sea.
I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,
But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

At the Beach of Gold off Arromanches, 'neath the rockets' deadly glare,
We towed our blockships into place and we built a harbour there.
'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,
While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

Like the Rodney and the Nelson, there were ships of great renown,
But rescue tugs all did their share as many a ship went down.
We ran our pontoons to the shore within the Mulberry's lee,
And we made safe berth for the tanks and guns that would set all Europe free.

For every hero's name that's known, a thousand died as well.
On stakes and wire their bodies hung, rocked in the ocean swell;
And many a mother wept that day for the sons they loved so well,
Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of hell.

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day
Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play;
And those of you who were unborn, who've lived in liberty,
Remember those who made it so on the shores of Normandy.

Vertaling

In het koude grijze licht van zes juni, in het jaar van vierenveertig,
De Empire Lariks zeilde uit Poole om zich bij duizenden anderen te voegen.
De grootste vloot die de wereld had gezien, we zeilden dicht op elkaar,
En we zetten koers naar Normandië aan het begin van de dag.

Er was niet één man in al onze bemanning, maar wist wat er te wachten stond,
Want we hadden op die dag gewacht door vijf lange oorlogsjaren.
We wisten dat velen niet zouden terugkeren, maar al onze harten waren waar,
Want we waren op weg naar Normandië, waar we een klus moesten klaren.

De Empire Larch was een diepzeesleepboot met een ploeg van drieëndertig,
En ik was gewoon de keukenjongen tijdens mijn eerste reis naar zee.
Ik dacht niet dat toen ik het huis verliet van de vreselijke dingen die ik zag,
Maar ik kwam tot de volwassenheid op de dag dat ik Normandië voor het eerst zag.

Op het strand van goud bij Arromanches, 'onder de dodelijke schittering van de raketten',
We hebben onze blockships op zijn plaats getrokken en we hebben daar een haven gebouwd.
'Midshot en shell hebben we goed gebouwd, zoals de geschiedenis het erover eens is,
Terwijl dappere mannen stierven in het kolkende tij aan de kusten van Normandië.

Net als de Rodney en de Nelson waren er schepen van grote faam,
Maar reddingssleepboten deden allemaal hun deel, want er gingen veel schepen naar beneden.
We hebben onze pontons naar de kust geleid in de luwte van de Mulberry,
En we maakten veilige ligplaats voor de tanks en kanonnen die Europa vrij zouden maken.

Voor elke heldennaam die bekend is, stierven er ook duizend.
Op staak en draad hingen hun lichamen, gewiegd in de oceaanzwelling;
En menig moeder weende die dag voor de zonen waar ze zo dol op waren,
Mannen die een grap maakten en een sigaret rookten terwijl ze de poorten van de hel bestormden.

Naarmate de jaren verstrijken, kan ik me nog de mannen herinneren die ik die dag zag
Die stierf op dat met bloed doordrenkte zand waar nu lieve kinderen spelen;
En degenen onder u die ongeboren waren, die in vrijheid hebben geleefd,
Denk aan degenen die het zo hebben gemaakt aan de kust van Normandië.