Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: K.A.A.N - Songtitle: Ltn

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: K.A.A.N - Ltn ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Ltn? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van K.A.A.N! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van K.A.A.N en zie welke nummers wij nog meer van K.A.A.N in ons archief hebben staan zoals Ltn.


Origineel

Tell me what you really know 'bout being so fuckin depressed
That you ain't left the house in months, assuming you're mentally done
I got a razor blade and cyanide to silence my insanity
The voices in my motherfuckin' head they keep on callin' me
No seriously, every time I wake up in the mother fuckin' morning I am lookin' for the exit
Exodus, the testament, to rectify supply but I would've never sufficed
I read a couple different words from the Bible and decided with a nigga believin' defeat is the purpose of livin'
Now let me give you my story the moment you give the feelin' I'm feelin' for real
Don't kill my angst
I can't be a motherfucker that's giving you positive records to make 'em think that they really got a chance
When it's all down hill
I can tell ya how it is
Fuck friends
When you needin' the people they disappear
I hear niggas talk, but what you really sayin'
The cadence at which I kill it
Debating if I'm the realest
Revealing that I'm a monster, molestin' the beat
I beseech you a piece and I promise it'll be-
Relatable to the point that's not debatable
Giving you agony, pain is evadable
Very important to show you I'm capable
Came with a bottle of anti-depressants
I'm praying the problem is that I'm not patient
I'm pacing and wondering
Talking to Christ
And I'm crying for help, I can't do it myself
I'm in love with the vice that's destroying my life
I don't have any character, ain't it embarrassing?
Give me some medicine, then I abuse it
Stuck in a rut and I don't give a fuck
If I live or I die to reside in the sky
What's the point?
I thought that I was supposed to peek
Interest, unrest, not bless, don't rest, don't test
No, I would never try to make a fuckin' fallacy
I guarantee you'll never hear a song about a fantasy
A vanity
Reality is the only place that I would ever really wanna live
In a fake ass world
You wanted money and women
Depending if it's a mean to an end
Now you're fed
Cause I wanna be alone
Refuse to waste time and I work at a pace at which the weak can't keep
I need a moment to gather the sickest energy sentimentally up and sedate it
I pray that I can make it
My heart keeps breakin'
Why do I feel vacant inside of me?
Verbal abuse and a case of anxiety
Lack of financial stability
This is the recipe for my soliloquy
Cynically sayin' a word to Jehovah
Supposed to be honest
Come pass the composure for closure
I'm poppin' a perc for the hurt, and I don’t think it working, so wait and I’ll master the pain
I am alone, so isolated from people that I cannot see what is real
And I feel like I finally found the foundation of sympathy
Can I get some of your love with no judgin'?
The sound is improving the sentence
So pungent, disgusting
They think that we made it but that's an illusion
Created inside of our basement
Just me and my nigga
We workin', for certain
I hope we accomplish it
Never content with a case of complacency
Keepin' the cadence of mine
We combine in a kind of a law
For the few connoisseurs or the lyrically spiritual
I am attempting to take you to places of peace
And that was for your soul
If I'm out of control I can sew with a knee-riding temperament
Telling the truth I'm severely sensitive
Insecure memoirs of secrets inside of me
Asking why I wanna die
I'm detesting the lie and I'm blamin' it on the society
Simple to see that they prefer to indulge
I prefer being passive
Detering the falsehood
I'm taking the fault and I fall with the force of a heavyweight champion
Channeling all of his pain
I provide it the point
I'm ready to leave
I no longer deceive like the rest of them
Constantly wrestling with an idea then I start to imagine it
I'm aggravated, evading the question
The question I have is irrelevant
Seldomly different
Distant, depressed and I'm speaking
But no one is listening
I'll fade away and just cease to exist
I'm no longer determined
I know that I'm worthless
Lawd!

Vertaling

Vertel me wat je echt weet dat je zo depressief bent
Dat je al maanden het huis niet uit bent, ervan uitgaande dat je mentaal klaar bent
Ik heb een scheermesje en cyanide om mijn waanzin tot zwijgen te brengen
Met de stemmen in mijn moeders hoofd blijven ze me roepen
Nee serieus, elke keer als ik wakker word in de verdomde moeder, zoek ik naar de uitgang
Exodus, het testament, om de bevoorrading te corrigeren, maar ik zou nooit voldoende zijn geweest
Ik las een paar verschillende woorden uit de Bijbel en besloot met een neger in de overtuiging dat een nederlaag het doel is om te leven
Laat me je mijn verhaal geven op het moment dat je het gevoel geeft dat ik echt voel
Dood mijn angst niet
Ik kan geen klootzak zijn die je positieve records geeft om ze te laten denken dat ze echt een kans hebben
Als het allemaal bergafwaarts is
Ik kan je vertellen hoe het is
Fuck vrienden
Als je de mensen nodig hebt, verdwijnen ze
Ik hoor provence praten, maar wat je echt zegt
De cadans waarbij ik het dood
Debatteren of ik de echte ben
Onthullend dat ik een monster ben, het ritme molestin '
Ik smeek je een stuk en ik beloof je dat het
Relatable to the point dat niet betwistbaar is
Als je pijn lijdt, is pijn te vermijden
Heel belangrijk om je te laten zien dat ik in staat ben
Kwam met een fles antidepressiva
Ik bid dat het probleem is dat ik niet geduldig ben
Ik loop door en vraag me af
Praten met Christus
En ik huil om hulp, ik kan het zelf niet
Ik ben verliefd op de bankschroef die mijn leven vernietigt
Ik heb geen karakter, is het niet beschamend?
Geef me wat medicijnen, dan misbruik ik het
Vast in een sleur en het kan me niks schelen
Of ik leef of sterf om in de lucht te wonen
Wat is het punt?
Ik dacht dat ik moest gluren
Interesse, onrust, niet zegenen, rust niet, test niet
Nee, ik zou nooit proberen een misvatting te maken
Ik garandeer je dat je nooit een lied over een fantasie zult horen
Een ijdelheid
De realiteit is de enige plek waar ik ooit echt zou willen wonen
In een nep-kontwereld
Je wilde geld en vrouwen
Afhankelijk of het een doel is
Nu ben je gevoed
Omdat ik alleen wil zijn
Weiger tijd te verspillen en ik werk in een tempo dat de zwakken niet kunnen bijhouden
Ik heb een moment nodig om sentimenteel de ziekste energie op te vangen en te verdoven
Ik bid dat ik het kan halen
Mijn hart blijft breken
Waarom voel ik me leeg in mij?
Verbaal geweld en angst
Gebrek aan financiële stabiliteit
Dit is het recept voor mijn monoloog
Cynisch een woord tegen Jehovah zeggen
Zou eerlijk zijn
Kom langs de kalmte voor sluiting
Ik doe een slag voor de pijn, en ik denk niet dat het werkt, dus wacht en ik zal de pijn onder de knie krijgen
Ik ben alleen, zo geïsoleerd van mensen dat ik niet kan zien wat echt is
En ik heb het gevoel dat ik eindelijk de basis van sympathie heb gevonden
Kan ik wat van je liefde krijgen zonder oordeel?
Het geluid verbetert de zin
Zo scherp, walgelijk
Ze denken dat we het gehaald hebben, maar dat is een illusie
Gemaakt in onze kelder
Alleen ik en mijn nigga
We werken zeker
Ik hoop dat we het bereiken
Nooit tevreden met zelfgenoegzaamheid
Behoud de cadans van mij
We combineren in een soort wet
Voor de weinige kenners of de tekstueel spirituele
Ik probeer je naar vredige plaatsen te brengen
En dat was voor je ziel
Als ik niet meer onder controle ben, kan ik naaien met een knie-rijdend temperament
De waarheid vertellen, ik ben erg gevoelig
Onzekere memoires van geheimen in mij
Vragen waarom ik dood wil
Ik verafschuw de leugen en geef de schuld aan de samenleving
Eenvoudig te zien dat ze er de voorkeur aan geven
Ik ben liever passief
De leugen opzoeken
Ik neem de fout en val met de kracht van een zwaargewichtkampioen
Al zijn pijn kanaliseren
Ik geef het het punt
Ik ben klaar om te vertrekken
Ik misleid niet meer zoals de rest
Voortdurend worstelen met een idee dan begin ik het me voor te stellen
Ik ben verergerd en ontwijk de vraag
De vraag die ik heb, is niet relevant
Zelden anders
Ver weg, depressief en ik spreek
Maar niemand luistert
Ik zal verdwijnen en gewoon ophouden te bestaan
Ik ben niet langer vastbesloten
Ik weet dat ik waardeloos ben
Lawd!