Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Kane - Songtitle: Let It Be

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Kane - Let It Be ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Let It Be? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Kane! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van Kane en zie welke nummers wij nog meer van Kane in ons archief hebben staan zoals Let It Be.


Origineel

Well the answer is always the same,
Won't you please just let it be.
Cause I've been there and all I can say,
Is that it slips away from me.
With the memory of yesterday's grace,
She spins away from me,
So I can go on.

As cold as the void of the night,
The dark's surrounding me.
She leaves me there every time,
As alone as I can be.
And I drift with the thought of her eyes.
She's all that I can see,
But I will go on.

Every long night,
Every whisper,
Every song that never saw it coming,
And she says it's oh so right.

Every cold night,
Every shiver,
Every time I didn't feel it coming.
She says it's oh so right.

As heartless and cruel as can be,
She moves away from me.
Still I need to be hers every time,
With all that I can be.
As she calls in the deep of the night,
She takes all I've got from me,
So I can go on.

Every long night,
Every whisper,
Every song that never saw it coming,
Baby don't you know that it's not allright,
It's not allright, no, no, no

Every cold night,
Every shiver,
Every silent scream,
And she never listens.
Well it's not alright, not alright

She rides with the gods of the night,
She rules the tides in me.
She crushes the waves with her sigh,
And she...oh lord... becomes a part of me,
But her care is as sharp as a knife.
I'll say, for how can she step away from me,
How can you just walk away from me?

Every cold night,
Every whisper,
Every silent scream,
And you never listen.
And you say what?...It's allright,
Well it's not allright, no, no.

Every last time,
Every shiver,
Every dirty game.
Well it just isn't right,
It just isn't right.

She wakes at the dawn of the day,
And takes my heart from me.
Leaves me with nothing to say,
Nothing left for me,
But the fever of final goodbyes,
She spins away from me,
So I can go on...

I can go on.

Vertaling

Ach het antwoord is altijd hetzelfde
Alsjeblieft laat het gewoon zijn
Want ik ben daar geweest en al wat ik zeg
Is dat het wegglipt van mij
Met de herinnering van de glorie van gister
Spint ze van me weg
Zodat ik door kan gaan

Zo koud als de leegte van de nacht
Het donker omarmt me
Ze laat me achter elke keer
Zo alleen als ik kan zijn
En ik drijf met de gedachte aan haar ogen
Ze is alles wat ik kan zien
Maar ik zal doorgaan

Elke lange nacht
Elk gefluister
Elk lied dat het niet zag komen
En zij zegt dat het oh zo goed is

Elke koude nacht
Elke rilling
Elke keer dat ik het niet voel komen
En zij zeg dat het oh zo goed is

Zo harteloos en gemeen als kan zijn
Gaat zij van mij af
Toch moet ik de hare elke keer blijven
Met alles wat ik kan zijn
En ze roept in het diepte van de nacht
Ze neemt alles wat ik heb
Zodat ik door kan gaan

Elke lange nacht
Elk gefluister
Elk lied dat het niet zag komen
Liefje je weet dat het niet goed is
Het is niet goed, nee, nee, nee

Elke koude nacht
Elke rilling
Elke stille schreeuw
En ze luistert nooit
Nou het is niet goed, niet goed

Ze rijdt met de goden van de nacht
Zij regeert de vloeden in me
Ze breekt de golven met haar zucht
En zij, oh heer, wordt een deel van mij
Maar haar zorg is zo scherp als een mes
Ik zeg, hoe kan ze van me weg gaan,
Hoe kun je gewoon van me weglopen?

Elke koude nacht
Elke rilling
Elke stille schreeuw
En je luistert nooit
En je zegt wat? Het is goed.
Nou het is niet goed, niet goed

Elke laatste keer
Elke rilling
Elk vuil spelletje
Nou het is niet goed
Het is gewoon niet goed

Ze wordt wakker in het ochtendgloren
En neemt mijn hart weg van me
Laat me achter met niets te zeggen
Niet is nog over voor mij
Maar de koorts van laatste afscheiden
Ze spint van me af
Zodat ik door kan gaan

Ik kan door gaan.