Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Kanker - Songtitle: Kutshit

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Kanker - Kutshit ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Kutshit? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Kanker! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van Kanker en zie welke nummers wij nog meer van Kanker in ons archief hebben staan zoals Kutshit.


Origineel

i'm not signed to record label, unless you count when i put my name on my vinyl 'cause i'm lending it out still on the internet i'm bigger than kahuna and sometimes make things deeper than flawed scuba heads ask how i can rap for so long without breathing the trick is my oblong medulla forget cheddar man, i got gouda stocked through the shelves this week because i shopped sooner and found the deals on prunes and raw tuna helping with my cents like guitar tuners helping with my scents like not going to perfumers some stranger miss spraying my wrist with a flavored mist? buddy, i call that dangerous i'd rather let my pheromones dart through yo, welcome to the terrordome, part 2 but my enemies are private, independent unsigned like me, except i think it's splendid suburban kids spitting gangster buffoonery won't hone their rap craft, they only write eulogies meanwhile i'm turning parties into jubilees hot enough to change the temperature by two degrees centigrade, and it's way sweeter when i do it without the help of my space heater bring it on a spaceship drive-by with eyes wide shunned in favor of 2001 so-called "hot" crossovers rock talcum-y buns i'm dropping five albums a month i'm unsigned i had contract from xxxxx, basically saying "if you sell us your soul, you could be great, son" and i'd already wrote the tunes, never got a dime so there's no way my name would end up on that dotted line though i'm hype with a pen, striking again like a teacher's union with a vicodin bent but for me fine art is the antidote i don't just get on the mic, i get on the michaelangelo i wanna make the whole world sing, like manilow there's a breeze like the manitob- so let your banners blow the grannies know how the anthem goes and if they can't or don't we crush them like a can of coke i wrote that to fuel all the oil fleets so if you boycott, i can't collect the royalties that's a fun time, imagining i spun dimes off of one rhyme no punch-in-punch-out, just punchlines vacay come find us getting our skin sundried not true, i do this hungrier than lunch time 'cause you know i like it unsigned

Vertaling

Ik ben niet getekend bij platenmaatschappij, tenzij u rekenen toen ik mijn naam op mijn vinyl want ik lenen het uit nog steeds op het internet ben ik groter dan kahuna en soms dingen dieper dan gebrekkig scuba maken hoofden vragen hoe ik kan rappen zo lang zonder te ademen de truc is mijn langwerpig merg vergeet cheddar man, ik kreeg gouda gevuld door de planken deze week omdat ik eerder gewinkeld en vond de aanbiedingen op pruimen en rauwe tonijn helpen met mijn centen als gitaar tuners helpen met mijn geuren zoals nietgaat parfumeurs een vreemde miss spuiten mijn pols met een gearomatiseerde mist? vriend, ik noem dat gevaarlijke Ik zou liever laat mijn feromonen dart door yo, welkom op de terrordome, deel 2 maar mijn vijanden zijn prive, onafhankelijk unsigned zoals ik, behalve dat ik denk dat het prachtig suburbane kinderen spugen gangster buffoonery zullen hun rap ambacht niet te slijpen, ze schrijven alleen loftuitingen ondertussen Ik verander partijen in jubilea warm genoeg om de temperatuur van twee graden Celsius, en het is wegzoeter toen ik doe het zonder de hulp van mijn kachel breng het op een ruimteschip drive-by met de ogen wijd gemeden ten gunste van 2001 zogenaamde "hot" crossovers rots talk-y broodjes Ik zet vijf albums per maand Ik ben unsigned ik had contract van xxxxx, eigenlijk te zeggen "Als je ons te verkopen je ziel, kun je geweldig, zoon zijn" en ik al schreef de muziek, nooit een dubbeltje dus er is geen manier mijn naam zou eindigen op die stippellijn al ben ik hype met een pen, weer opvallend als unie van een leraar meteen vicodin gebogen maar voor mij beeldende kunst is het tegengif ik niet gewoon op de mic, krijg ik op de michaelangelo Ik wil de hele wereld zingen, zoals Manilow er is een eitje als de manitob-dus laat uw banners te blazen de oma's weten hoe het volkslied gaat en als ze niet kunnen of we hen niet verpletteren als een blikje cola Ik schreef dat alle olie vloten brandstof dus als je boycotten, ik kan niet de royalties innen dat is een leuke tijd, verbeelden ik gesponnen dubbeltjes uit van een rijm geen punch-in-punch-out, netpunchlines vacay komen ons vinden om onze huid zongedroogde niet waar, ik dit doen hongeriger dan lunch tijd Want je weet i like it unsigned