Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Kanya West - Songtitle: Never Let Me Down

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Kanya West - Never Let Me Down ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Never Let Me Down? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Kanya West! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van Kanya West en zie welke nummers wij nog meer van Kanya West in ons archief hebben staan zoals Never Let Me Down.


Origineel

(feat. Jay-Z, J-Ivy) [Intro:] Yeah Grandmama Told you i won't let you down Told you i won't let this rap game change me, right? [Chorus:] When it comes to being true, at least true to me One thing i found,one thing i found Oh no you'll neva let me down, Get up i get(down) Get up i get(down) Get up i get(down) Get up i get(down) Get up i get(down) Get up i get(down) [Jay-Z:] Yo, yo first i snatched the street then i snatched the charts, First had they ear now i hav they're heart, Rappers came and went, I've been hear from the start, Seen them put it together Watch them take it apart, See the rollers roll up wit ribbons I've seen them re-poed, re-sold and re-driven So when i reload, he holds #1 position When u hot i'm hot And when your feet cold, mines is sizzelin It's plain to see Nigga's can't f*** wit me Cuz ima be that nigga fo life This is not an image This is God given This is hard liven Mixed wit crystall sippin It's the most consistent Hov Give you the most hits you can fit inside a whole disc and Nigga I'm home on these charts, y'all niggaz visitin It's Hov tradition, Jeff Gordan of rap I'm back to claim pole position, holla at ya boy [Chorus] [Kanye West:] I get down for my grandfather who took my momma Made her sit that seat where white folks aint wanna us to eat At the tender age of 6 she was arrested for the sit in With that in my blood i was born to be different Now niggas can't make it to ballots to choose leadership But we can make it to Jacob and to the dealership That's why i hear new music And i jus dun b feelin it Racism still alive they jus be consealin it But i know they don't want me in the damn club They even made me show I.D to get up in to sam's club I did dirt and went to church to get my hands scrubbed Swear I've been baptised at least 3 or 4 times But in the land where nigga's pray U con's are getting paid It gon take a lot more than coupons to get us saved Like it take a lot more than do-rags to get your waves Notin sadder than that day my girl father past away So i promised to MR.rany i'm gonna marry your daughter And u know i gotta thank u for they way that she was brought up And i know that u were smiling when u see that car i bought her And u sent tears from heaven when u seen my car get balled up But i can't complaint what the accident did to my left eye Cuz look what a accident did to left eye First Aaliyah and now romeo must die I know a got angels watchin me from the other side [Chorus x2] [J.Ivy:] We are all here for a reason on a particular path You don't need a curriculum to know that you are part of the math Cats think I'm delirious, but I'm so damn serious That's why I expose my soul to the globe, the world I'm trying to make it better for these little boys and girls I'm not just another individual, my spirit is a part of this That's why I get spiritual, but I get my hymns from Him So it's not me, it's He that's lyrical I'm not a miracle, I'm a heaven-sent instrument My rhythmatic regimen navigates melodic notes for your soul and your mental That's why I'm instrumental Vibrations is what I'm into Yeah, I need my loot by rent day But that is not what gives me the heart of Kunte Kinte I'm tryina give us "us free" like Cinque I can't stop, that's why I'm hot Determination, dedication, motivation I'm talking to you, my many inspirations When I say I can't, let yourself down If I were of the highest cliff, on the highest riff And you slipped down the side and clinched on to your life in my grip I would never, ever let you down And when these words are found Let it been known that God's penmanship has been signed with a language called love That's why my breath is felt by the deaf And why my words are heard and confined to the ears of the blind I, too, dream in color and in rhyme So I guess I'm one of a kind in a full house Cuz whenever I open my heart, my soul, or my mouth A touch of God reigns out [Chorus] [Jay-Z (Kanye West)] Who else you know been hot this long, (Oh Ya, you know we ain't finished) Started from nothing but he got this strong, (The ROC is in the building) Move the rock from a pebble, pedalled rock before I met you, Pedalled bikes, got my nephews pedal bikes because they special, Let you tell that man I'm falling, Well somebody must've caught him, Cause every fourth quarter, I like to Mike Jordan 'em, Number one albums, what I got like four of dem, More of dem on the way, The Eight Wonder on the way, Clear the way, I'm here to stay, Y'all can save the chitter chat, this and that, this and Jay, Dissin' Jay 'ill get you mased, When I start spitting them lyrics, niggas get very religious, Six Hail Maries, please Father forgive us, Young, the Archbishop, the Pope John Paul of y'all niggas, The way y'all all follow Jigga, Hov's a living legend and I tell you why, Everybody wanna be Hov and Hov still alive

Vertaling

(Feat. Jay-Z, J-Ivy) [Intro:] Yeah Grootmoeder Ik zei toch ik zal u niet teleurstellen Zei toch dat ik zal niet toestaan ??dat deze rap spel te veranderen mij, toch? [Chorus:] Als het aankomt op waar is, in ieder geval waar voor mij Een ding vond ik, een ding vond ik Oh nee je zult neva let me down, Get up krijg ik (naar beneden) Get up krijg ik (naar beneden) Get up krijg ik (naar beneden) Get up krijg ik (naar beneden) Get up krijg ik (naar beneden) Get up krijg ik (naar beneden) [Jay-Z:] Yo, yo Eerst griste de straat toen ik griste de charts, Eerst hadden ze het oor nu i hav ze hart, Rappers kwamen en gingen, Ik heb te horen vanaf het begin Ze zien zet het samen Bekijk ze uit elkaar halen, Zie de rollen oprollen wit linten Ik heb gezien dat ze re-poed, doorverkocht en re-driven Dus als ik reload, houdt hij # 1 positie Wanneer u hot hot ik ben En als je voeten koud, mijnen is sizzelin Het is duidelijk te zien Nigga's kunnen geen f *** wit me Cuz ima zijn dat nigga voor het leven Dit is niet een afbeelding Dit is door God gegeven Dit is moeilijk opvrolijken Gemengd wit Crystall sippin Het is de meest consistente Hov Geven u de meesthits je kunt passen in een hele schijf en Nigga ik ben thuis op deze kaarten, y'all niggaz visitin Het is Hov traditie, Jeff Gordan van rap Ik ben terug naar pole position, holla at ya boy claim [Chorus] [Kanye West:] Ik naar beneden te krijgen voor mijn opa, die nam mijn momma Maakte haar gaan zitten die stoel waar witte mensen niet willen aan ons om te eten Op de jonge leeftijd van zes werd ze gearresteerd voor het zitten in Met dat in mijn bloed Ik ben geboren om anders te zijn Nu niggas kunnen niet maken om te stemmen om leiderschap te kiezen Maar we kunnen het aan Jakob en naar de dealer Daarom hoor ik nieuwe muziek En ik jus dun b feelin het Racisme nog in leven ze jus worden consealin het Maar ik weet dat ze me niet willen in de verdomde club Ze maakte zelfs mij te laten zien ID om op te staan ??in om Sam's Club Ik deed vuil en ging naar de kerk om mijn handen te wassen Zweer je dat ik heb minstens 3 of 4 keer gedoopt Maar in het land waar nigga we bidden U con's zijn betaald krijgen Het gon kost veel meer dan coupons om ons gered Net als het veel meer dan de doe-vodden om uwgolven Notin droeviger dan die dag mijn meisje vader is overleden Dus ik beloofde MR.rany ga ik je dochter trouwen En u weet dat ik moet bedanken u voor ze dat ze was opgevoed En ik weet dat u were glimlachen wanneer u ziet dat auto die ik kocht haar En u stuurde de tranen uit de hemel wanneer u gezien mijn auto te krijgen balde Maar ik kan niet wat de klacht ongeval deed met mijn linkeroog Cuz kijk eens wat een ongeval deed met linkeroog Eerste Aaliyah en nu Romeo Must Die Ik ken een kreeg engelen watchin me van de andere kant [Chorus x2] [J. Ivy:] We zijn allemaal hier voor een reden op een bepaald pad U hoeft niet een curriculum om te weten dat u deel uitmaakt van de wiskunde Cats denk dat ik ijlen ben, maar ik ben zo verdomd ernstig Dat is waarom ik mijn ziel bloot aan de wereld, de wereld Ik probeer het beter te maken voor die kleine jongens en meisjes Ik ben niet zomaar een individu, mijn geest is een onderdeel van deze Daarom krijg ik spiritueel, maar ik krijg mijn gezangen van Hem Dus het is niet me, het is Hij die lyrische is Ik ben geen wonder, ik ben een door de hemel gezondeninstrument Mijn rhythmatic regime navigeert melodische noten voor je ziel en je mentale Daarom ben ik instrumentale Vibrations is wat ik ben in Ja, ik heb mijn buit door te huren dagen Maar dat is niet wat geeft mij het hart van Kunte Kinte Ik ben tryina geef ons "ons vrij" zoals Cinque Ik kan niet stoppen, dat is waarom ik ben warm Vastberadenheid, inzet, motivatie Ik heb het u, mijn vele inspiraties Als ik zeg dat ik niet kan, laat jezelf naar beneden Als ik van de hoogste klif, op het hoogste riff En je gleed langs de kant en pakte op je leven in mijn greep Ik zou nooit, nooit in de steek laten En wanneer deze woorden worden gevonden Laat het is bekend dat Gods handschrift is ondertekend met een taal genaamd liefde Dat is waarom mijn adem wordt gevoeld door de dove En waarom mijn woorden hoort en beperkt tot de oren van de blinden Ook ik droom in kleur en op rijm Dus ik denk dat ik een van een soort in een full house Cuz wanneer ik open mijn hart, mijn ziel, of mijn mond Een aanraking van God regeert uit [Chorus] [Jay-Z (Kanye West)] Dieanders weet je al heet deze lange, (Oh Ya, je weet dat we niet klaar is) Begon uit het niets, maar hij kreeg deze sterke, (Het ROC is in het gebouw) Verplaats de rots uit een kiezel, trapten rots voordat ik je ontmoette, Pedalled fietsen, kreeg ik mijn neefjes pedaal fietsen, omdat ze speciale, Laat u vertellen dat man ik val, Goed iemand moest hebben greep hem, Oorzaak elke vierde kwartaal, ik wil Mike Jordan 'em, Nummer een albums, wat ik kreeg net als vier van dem, Meer van dem op de weg, De Acht Wonder op de weg, De weg vrij, ik ben hier om te blijven, Jullie kunnen de chitter chatten op te slaan, dit en dat, dit en Jay, Dissin 'Jay' ziek krijg je mased, Als ik begin spugen ze teksten, niggas erg religieus, Zes Hail Maries, dan kunt u Vader, vergeef het ons, Young, de aartsbisschop, de Paus Johannes Paulus van y'all niggas, De manier waarop jullie allemaal volgen Jigga, Hov is een levende legende en ik je vertellen waarom, Iedereen wil Hov en Hov nog in leven