Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Kate Bush - Songtitle: Love And Anger

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Kate Bush - Love And Anger ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Love And Anger? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Kate Bush! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van Kate Bush en zie welke nummers wij nog meer van Kate Bush in ons archief hebben staan zoals Love And Anger.


Origineel

Kate Bush - Love And Anger It lay buried here. It lay deep inside me. It's so deep I don't think that I can speak about it. It could take me all of my life, But it would only take a moment to Tell you what I'm feeling, But I don't know if I'm ready yet. You come walking into this room Like you're walking into my arms. What would I do without you? Take away the love and the anger, And a little piece of hope holding us together. Looking for a moment that'll never happen, Living in the gap between past and future. Take away the stone and the timber, And a little piece of rope won't hold it together. If you can't tell your sister, If you can't tell a priest, 'Cause it's so deep you don't think that you can speak about it To anyone, Can you tell it to your heart? Can you find it in your heart To let go of these feelings Like a bell to a Southerly wind? We could be like two strings beating, Speaking in sympathy. What would we do without you? Two strings speak in sympathy. (What would we do without you?) Take away the love and the anger, And a little piece of hope holding us together. Looking for a moment that'll never happen, Living in the gap between past and future. Take away the stone and the timber, And a little piece of rope won't hold it together. We're building a house of the future together. (What would we do without you?) Mmmm, yeah, mmmm, yeah, mmmm, yeah, Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Well, if it's so deep you don't think that you can speak about it, Just remember to reach out and touch the past and the future. Well, if it's so deep you don't think you can speak about it, Don't ever think that you can't change the past and the future. (What would we do without you?) You might not, not think so now, But just you wait and see, someone will come to help you. Mmmm, yeah, Mmmm, yeah, Mmmm, Mmmm, Mmmm, yeah. Laughs.

Vertaling

Kate Bush - Love And Anger Het lag hier begraven. Het lag diep in mij. Het is zo diep ik denk niet dat ik kan spreken over het. Het zou me al mijn leven te nemen, Maar het zou slechts een moment om Weet je wat ik voel, Maar ik weet niet of ik ben nog niet klaar. Kom je wandelen in deze kamer Alsof je wandelen in mijn armen. Wat zou ik zonder jou doen? Neem de liefde en de woede, En een klein stukje van de hoop samen met ons. Op zoek naar een moment dat nooit zal gebeuren, Levensonderhoudin de kloof tussen verleden en toekomst. Neem de stenen en het hout, En een klein stuk touw zal niet bij elkaar houden. Als je je zus niet kan vertellen, Als je een priester niet kan vertellen, Want het is zo diep je niet denkt dat je kunt spreken over Voor wie dan ook, Kunt u vertellen aan uw hart? U vindt het in je hart Te laten gaan van deze gevoelens Als een klok naar een zuidelijke wind? We kunnen zijn als twee strings verslaan, Spreken in sympathie. Wat zouden we doen zonder jou? Twee stringsspreken sympathie. (Wat zouden we doen zonder jou?) Neem de liefde en de woede, En een klein stukje van de hoop samen met ons. Op zoek naar een moment dat nooit zal gebeuren, Wonen in de kloof tussen verleden en toekomst. Neem de stenen en het hout, En een klein stuk touw zal niet bij elkaar houden. We bouwen een huis van de toekomst samen. (Wat zouden we doen zonder jou?) Mmmm, ja, mmmm, ja, mmmm, ja, Oh ja, oh ja, oh ja. Nou, als het zodiep je denk niet dat je kunt spreken over, Vergeet niet om uit te reiken en raak het verleden en de toekomst. Nou, als het zo diep je niet denkt dat je kunt spreken over, Do not ever denken dat je het verleden en de toekomst niet kunnen veranderen. (Wat zouden we doen zonder jou?) Je zou het niet, niet zo nu denken, Maar je afwachten, iemand zal komen om u te helpen. Mmmm, ja, Mmmm, ja, Mmmm, mmmm, Mmmm, ja. Lacht.