Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Kensington - Songtitle: No Me

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Kensington - No Me ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Kensington! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van Kensington en zie welke nummers wij nog meer van Kensington in ons archief hebben staan zoals No Me.


Origineel

"No Me"

There, I'm all alone again
And it seems as though it's never been so bleak
With the prize still in my hands
I'm led away towards a fate I cannot flee
Broke a bargain on my end
To redefine, cut all the ties that incomplete me

Turn around I know the winds there
And I was blind for all the sights I could have seen
And the crown that I might get here
Won't prevail against the walls that I can't breach
Take the reins now in my stead
I'll move away from all the eyes that cannot see me now
See me now

Hear the raging in my past
Hear the rising of my breath
Far away, as the veil is nearing death and I'll grieve
But the fire is lit again, it's slowly burning me within
All the way, as the scene is nearly set, and I'll see
Butterflies, that are aching me inside
Through the veins, as they cut out all the mess and they won't rest till I bleed

Then I'm all alone again
And it seems as though it's never been so sweet
Let me write it all by hand
And I'll be the one I'm told I cannot be
All the roads that are ahead
Lead away from all the arms that cannot reach me now
Reach me now

See the fading of the past
The unwinding of the thread
It was all above me
Right above my head
Now it's pouring on me
It's dawning on me
That everything that's golden
Is buried deep in grounds eroded
Now start digging there where all the lines meet

When the light has gone away
When the light has gone away
Not afraid
Not afraid
Not afraid
Of the dark

And the rise we're on will be
And the rise we're on will be
All the same
All the same
All the same
As the fall

And the signs went up again
And the signs went up again
Don't be late
Don't be late
Don't be late
To the door
Or the ride will never end
Or the fight will never end

Gone around
Wasted years to get it
Now throw away my only friends

Form a line
They make you pay to get in
My God

Am I too late

I'm not my father nor my cares
I'm not my body
There is no me
Get it now

But you will know me brother
Know me brother

And the price went up again
And the price went up again
Buy the weight
Buy the weight
Buy the weight
On your heart

And the body that we're in
And the body that we're in
Not awake
Not awake
Not awake
But not dead

And the foes we're up against
And the foes we're up against
Are not there
Are not there
Only there in our head
Are not there
Are not there
Only there in our head
Are not there
Are not there
Only there in our head
Are not there
Are not there
Only there in our head
Are not there
Are not there
Are not there
Are not there

Vertaling

"No Me"

Daar ben ik weer helemaal alleen
En het lijkt alsof het nog nooit zo somber is geweest
Met de prijs nog steeds in mijn handen
Ik word weggeleid naar een lot dat ik niet kan ontvluchten
Ik heb een koopje gedaan
Om opnieuw te definiëren, knip je alle banden af die mij onvolledig maken

Draai je om, ik ken de wind daar
En ik was blind voor alle bezienswaardigheden die ik had kunnen zien
En de kroon die ik hier zou kunnen krijgen
Zal niet zegevieren tegen de muren die ik niet kan doorbreken
Neem nu de teugels in mijn plaats
Ik ga weg van alle ogen die me nu niet kunnen zien
Kom me nu zien

Hoor de woede in mijn verleden
Hoor mijn adem stijgen
Ver weg, als de sluier de dood nadert en ik zal treuren
Maar het vuur wordt weer aangestoken, het brandt me langzaam vanbinnen
Helemaal, als de scène bijna is ingesteld, en ik zal het zien
Vlinders, die me pijn doen vanbinnen
Door de aderen, terwijl ze alle rotzooi wegsnijden en ze niet rusten tot ik bloed

Dan ben ik weer helemaal alleen
En het lijkt alsof het nog nooit zo lief is geweest
Laat me het allemaal met de hand schrijven
En ik zal degene zijn waarvan ik heb gehoord dat ik dat niet kan zijn
Alle wegen die voor ons liggen
Leid weg van alle armen die me nu niet kunnen bereiken
Bereik me nu

Zie de vervaging van het verleden
Het afwikkelen van de draad
Het was allemaal boven mij
Recht boven mijn hoofd
Nu stroomt het over me heen
Het dringt tot me door
Dat alles dat goud is
Is diep begraven in geërodeerde gronden
Begin nu te graven daar waar alle lijnen samenkomen

Wanneer het licht is verdwenen
Wanneer het licht is verdwenen
Niet bang
Niet bang
Niet bang
Van het donker

En de opkomst die we hebben zal zijn
En de opkomst die we hebben zal zijn
Allemaal hetzelfde
Allemaal hetzelfde
Allemaal hetzelfde
Als de val

En de tekenen gingen weer omhoog
En de tekenen gingen weer omhoog
Kom niet te laat
Kom niet te laat
Kom niet te laat
Naar de deur
Of de rit zal nooit eindigen
Of het gevecht zal nooit eindigen

Gegaan rond
Verspilde jaren om het te krijgen
Gooi nu mijn enige vrienden weg

Vorm een rij
Ze laten je betalen om binnen te komen
Mijn God

Ben ik te laat

Ik ben niet mijn vader noch mijn zorgen
Ik ben niet mijn lichaam
Er is geen ik
Snap het nu

Maar je zult me kennen broer
Ken me broer

En de prijs ging weer omhoog
En de prijs ging weer omhoog
Koop het gewicht
Koop het gewicht
Koop het gewicht
Op je hart

En het lichaam waarin we ons bevinden
En het lichaam waarin we ons bevinden
Niet wakker
Niet wakker
Niet wakker
Maar niet dood

En de vijanden waar we tegen zijn
En de vijanden waar we tegen zijn
Zijn er niet
Zijn er niet
Alleen daar in ons hoofd
Zijn er niet
Zijn er niet
Alleen daar in ons hoofd
Zijn er niet
Zijn er niet
Alleen daar in ons hoofd
Zijn er niet
Zijn er niet
Alleen daar in ons hoofd
Zijn er niet
Zijn er niet
Zijn er niet
Zijn er niet