Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Mackelmore - Songtitle: Otherside Remix

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Mackelmore - Otherside Remix ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Mackelmore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Mackelmore en zie welke nummers wij nog meer van Mackelmore in ons archief hebben staan zoals Otherside Remix.


Origineel

Oh girl, this boat is sinking There's no sea left for me And how the sky gets heavy When you are underneath it! Oh. I want to sail away from here. And god. He came down down down down down down down down And said (down down down down down down down down) Nothing (down down down down down down down down) He rolled up, asked him what he was sippin' on He said lean, You want to hit it, dawg? That's the same stuff Weezy's sippin' huh? And tons of other rappers that be spittin' hard Yup yup five a bone When he passed him that Styrofoam the Easter pink, heard it in a rhyme before Finally got to see what all the hype was on And then he took a sip, sittin' in the Lincoln thinkin' he was pimpin' as he listen to the system Little did he know that it was just as addictive as bass Not the kind of hit from the kick drum Hot box, let the bass bump Take it to the face, gulp Months later the use went up Every blunt was accompanied by the pink stuff But Goddamn he loved that feelin' Purple rain coated in the throat Just so healin' Medicine alleviate the sickness Liquid affix and it comes with a cost Wake up, cold sweat, scratchin', itchin' Trying to escape the skin that barely fit him Gone, get another bottle just to get a couple swallows Headed towards the bottom couldn't get off it Didn't even think he had a problem Though he couldn't sleep without gettin' nauseous Room spinnin', thinkin' he might've sipped just a little bit too much of that cough syrup His eyelids closed shut Sat back in the chair clutchin' that cup Girlfriend came and a couple hours later said his name shook him but he never got up He never got up, he never got up We live on the cusp of death thinkin' that it won't be us It won't be us, it won't be us, it won't be us Nah, it won't be us Oh girl, this boat is sinking There's no sea left for me And how the sky gets heavy When you are underneath it! Oh. I want to sail away from here. And god. He came down down down down down down down down And said (down down down down down down down down) Nothing (down down down down down down down down) He just wanted to act like them He just wanted to rap like him Us as rappers underestimate the power and the effects that we have on these kids Blunt passed, ash in a tin, pack being pushed, harassed by the feds The fact of it is most people that rap like this talkin' about some shit they haven't lived Surprise, you know the drill Trapped in a box, declined record sales Follow the formula violence, drugs, and, sex sells So we try to sound like someone else This is not Californication There's no way to glorify this pavement Syrup, Percocet, and an eighth a day will leave you broke, depressed, and emotionally vacant Despite how Lil Wayne lives It's not conducive to being creative And I know 'cause he's my favorite And I know 'cause I was off that same mix Rationalize the shit that I'd try after I listen to dedication But he's an alien, I'd sip that shit, pass out or play Playstation Months later I'm in the same place No music made, feeling like a failure And trust me it's not dope to be 25 and move back to your parent's basement I've seen my people's dreams die I've seen what they can be denied And "weeds not a drug" - that's denial Groundhog Day life repeat each time I've seen Oxycontin take three lives I grew up with them, we used to chief dimes I've seen cocaine bring out the demons inside Cheatin' and lyin' Friendship cease, no peace in the mind Stealin' and takin' anything to fix the pieces inside Broken, hopeless, headed nowhere Only motivation for what the dealer's supplying That rush, that drug, that dope Those pills, that crumb, that roach Thinkin' I would never do that, not that drug And growing up nobody ever does Until you're stuck, lookin' in the mirror like I can't believe what I've become Swore I was gonna be someone And growing up everyone always does We sell our dreams and our potential To escape through that buzz Just keep me up, keep me up Hollywood here we come Oh girl this boat is sinking There's no sea left for me And how the sky gets heavy When you are underneath it Oh, I want to sail away from here And god. He came down down down down down down down And said Nothing

Vertaling

Oh meisje, deze boot zinkt Er is geen zee meer voor mij En hoe de hemel krijgt zware Als je eronder! Oh. Ik wil weg te varen van hier. En god. Hij kwam down down down down down down down down En zeiden (down down down down down down down down) Niets (down down down down down down down down) Hij opgerold, vroeg hem wat hij werd sippin ' Hij zei mager, je wilt om het te raken, dawg? Dat is hetzelfde spul Weezy's sippin 'huh? En tal van andere rappers die "moeilijk worden spittin Yup yup vijf eenbot Als hij hem voorbij dat Styrofoam de Pasen roze, hoorde het in een rijm voor Ten slotte kregen we te zien wat alle hype was over En toen nam hij een slok, Sittin 'in het Lincoln denken' hij pimpin ', zoals hij het systeem luisteren Weinig wist hij dat het was net zo verslavend als bas Niet het soort van hit uit de kick drum Hot box, laat de bas bult Neem het aan het gezicht, gulp Maanden later ging het gebruik omhoog Elke bot werd vergezeld door de roze spul Verdomme maar hij hield dat feelin ' Purple Rain gecoatin de keel Net zo healin ' Geneeskunde verlichten van de ziekte Vloeibare affix en het komt met een kostprijs Wakker worden, koud zweet, scratchin ', itchin' Proberen om de huid die nauwelijks fit hem ontsnappen Gegaan, krijgen nog een fles om er maar een paar zwaluwen krijgen Liep naar de bodem kon niet eraf Wist niet eens dat hij een probleem had Hoewel hij niet kon slapen zonder gettin 'misselijk Kamer Spinnin ', denken' hij zou hebben dronk net een beetje te veel van die hoestsiroop Zijn oogleden gesloten shut Leunde achterover inde stoel clutchin 'die beker Vriendin kwam en een paar uur later zei zijn naam schudde hem, maar hij nooit opstond Hij kreeg nooit, hij nooit opstond Wij wonen op de vooravond van de dood denken 'dat het ons niet zal zijn Het zal ons niet, het zal ons niet, het zal niet ons Nah, zal het ons niet Oh meisje, deze boot zinkt Er is geen zee meer voor mij En hoe de hemel krijgt zware Als je eronder! Oh. Ik wil weg te varen van hier. En god. Hij kwam down down down down down down down down En zeiden (down downdown down down down down down) Niets (down down down down down down down down) Hij wilde alleen maar om op te treden als hen Hij wilde alleen maar om rap als hem Ons als rappers onderschatten de kracht en de effecten die we hebben op deze kinderen Blunt gepasseerd, as in een blikje, pak geduwd, lastig gevallen door de FBI Het feit van het is de meeste mensen dat rap als dit talkin 'over sommige shit ze hebben niet geleefd Verrassing, je kent het wel Gevangen in een doos, recordomzet gedaald Volg de formule geweld, drugs en, sexverkoopt Dus we proberen te klinken als iemand anders Dit is niet Californication Er is geen manier om dit bestrating verheerlijken Siroop, zal Percocet, en een achtste dag laat je brak, depressief, en emotioneel leegstaande Ondanks hoe Lil Wayne woont Het is niet bevorderlijk voor creatief En ik weet dat omdat hij is mijn favoriet En ik weet dat omdat ik was buiten dat dezelfde mix Rationaliseren van de shit dat ik zou proberen nadat ik luister naar toewijding Maar hij is een vreemde, ik zou genieten van die shit, flauwvalt of speel Playstation Maanden later ben ik in dezelfde plaats Geen muziek gemaakt, het gevoel als een mislukking En geloof me het is niet dope te zijn 25 en terug te gaan naar de kelder van je ouders Ik heb gezien dat de dromen van mijn mensen sterven Ik heb gezien wat ze kunnen worden geweigerd En "onkruid geen drug" - dat is ontkenning Groundhog Day leven herhalen telkens Ik heb gezien Oxycontin nemen drie levens Ik ben opgegroeid met hen, hebben we gebruikt om chief dubbeltjes Ik heb gezien dat cocaïne brengen de demonen binnen Cheatin 'en lyin Vriendschap staakt, geen vrede in de geest Stealin 'en neem' alles om de stukken op te lossenbinnen Gebroken, hopeloos, nergens geleid Enige motivatie voor wat de dealer leveren Dat rush, die drug, die dope Die pillen, dat kruimel, dat voorn Denken 'Ik zou dat nooit doen, niet dat drugs En opgroeien niemand ooit doet Totdat je vastzit, lookin 'in de spiegel zoals ik kan niet geloven wat ik ben geworden Gezworen dat ik wou iemand zijn En opgroeien iedereen altijd doet Wij verkopen onze dromen en ons potentieel Om te ontsnappen door die buzz Hou me op, hou me up Hollywood hier zijn wekomen Oh meisje Deze boot zinkt Er is geen zee meer voor mij En hoe de hemel krijgt zware Als je eronder Oh, ik wil hier weg te varen En god. Hij kwam down down down down down down En zei: Niets