Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Mackelmore - Songtitle: Same Love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Mackelmore - Same Love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Mackelmore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Mackelmore en zie welke nummers wij nog meer van Mackelmore in ons archief hebben staan zoals Same Love.


Origineel

When I was in the 3rd grade I thought that I was gay Cause I could draw, my uncle was And I kept my room straight I told my mom, tears rushing down my face She's like, "Ben you've loved girls since before pre-K" Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she A bunch of stereotypes all in my head I remember doing the math like "Yeah, I'm good a little league" A pre-conceived idea of what it all meant For those who like the same sex had the characteristics The right-wing conservatives think its a decision And you can be cured with some treatment and religion Man-made, rewiring of a pre-disposition Playing God Ahh nah, here we go America the brave Still beers, what, we don't know And God loves all His children And somehow forgotten But we paraphrase a book written 3,500 hundred years ago I don't know [Mary Lambert] And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm [Macklemore] If I was gay I would think hip-hop hates me Have you read the YouTube comments lately "Man that's gay" Gets dropped on the daily We've become so numb to what we're sayin' Our culture founded from oppression Yeah, we don't have acceptance for 'em Call each other faggots Behind the keys of a message board A word routed in hate Yet our genre still ignores it Gay is anonymous with the lesser It's the same hate that's caused wars from religion Gender and skin color Collection of your pigment The same fight that lead people to walk-outs and sit-ins Human rights for everybody There is no difference Live on! And be yourself! When I was in church They taught me something else If you preach hate at the service Those words aren't anointed And that Holy Water That you soak in Is then poisoned When everyone else Is more comfortable Remaining voiceless Rather than fighting for humans That have had their rights stolen I might not be the same But that's not important No freedom 'til we're equal Damn right I support it I don't know [Mary Lambert] And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm [Macklemore] We press play Don't press pause Progress, march on! With a veil over our eyes We turn our back on the cause 'Till the day That my uncles can united by law Kids are walkin' around the hallway Plagued by pain in their heart A world so hateful Someone would rather die Than be who they are And a certificate on paper Isn't gonna solve it all But it's a damn good place to start No law's gonna change us We have to change us Whatever god you believe in We come from the same one Strip away the fear Underneath it's all the same love About time that we raised up [Mary Lambert] And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm Love is patient, love is kind Love is patient (not cryin' on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not cryin' on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not cryin' on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not cryin' on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays)...

Vertaling

Toen ik in de 3de graad Ik dacht dat ik homo was Want ik kon tekenen, mijn oom was En ik hield mijn kamer recht Ik vertelde mijn moeder, tranen haasten naar beneden mijn gezicht Ze is als, "Ben je hebt meisjes hield sinds voor pre-K" Trippin ', ja, ik denk dat ze had een punt, nietwaar Een bos van stereotypen allemaal in mijn hoofd Ik herinner me het doen van de wiskunde, zoals "Ja, ik ben goed een beetje competitie" Een vooraf bedacht idee van wat het allemaal betekende Voor degenen die graag hetzelfde geslacht hadden de karakteristieken De rechtse conservatieven denkenhaar beslissing En u kunt worden genezen met enige vorm van behandeling en religie Man-made, bedrading van een pre-dispositie Playing God Ahh nah, hier gaan we Amerika de dappere Toch bieren, wat, weten we niet En God houdt van al zijn kinderen En een of andere manier vergeten Maar we parafraseren een boek geschreven 3500 honderd jaar geleden Ik weet het niet [Mary Lambert] En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm Zijhoudt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm [Macklemore] Als ik homo was Ik zou denken dat hip-hop haat me Hebt u het YouTube comments laatste tijd lezen "Man, dat is gay" Wordt gedropt op de dagelijkse We hebben zo gevoelloos aan wat we zeggen te worden ' Onze cultuur opgericht van onderdrukking Ja, we hebben geen acceptatie voor 'em hebben Elkaar bellen takkenbossen Achter de toetsen van een message board Het woord gerouteerd in haat Toch onze genre negeert het nog steeds Gay is anoniem met de mindere Het is dezelfde haat die is veroorzaakt oorlogenvan religie Geslacht en huidskleur Het verzamelen van uw pigment Dezelfde strijd die mensen ertoe brengen en sit-ins-outs lopen Mensenrechten voor iedereen Er is geen verschil Live on! En wees jezelf! Toen ik in de kerk Ze leerde me iets anders Als je predikt haat ten dienste Die woorden zijn niet gezalfd En dat Holy Water Dat u geniet in Vervolgens wordt vergiftigd Wanneer iedereen Is comfortabeler Resterende stemloze Plaats van te vechten voor de mens Die hebben hun rechten gestolen Ikmisschien niet hetzelfde Maar dat is niet belangrijk Geen vrijheid 'til we zijn gelijk Damn right Ik steun het Ik weet het niet [Mary Lambert] En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm [Macklemore] Wij op play drukken Druk niet op pauze Vooruitgang, maart op! Met een sluier over onze ogen We draaien onze rug op de oorzaak 'Tot de dag Dat mijnooms kunnen verenigd door de wet Kinderen worden Walkin 'rond de gang Geplaagd door pijn in hun hart Een wereld zo gehaat Iemand zou liever sterven Dan zijn wie ze zijn En een certificaat op papier Is niet gonna lossen het allemaal Maar het is een verdomd goede plek om te beginnen Geen wet gaat ons wijzigen We moeten om ons te veranderen Alles wat god je gelooft in We komen uit een en dezelfde Verwijderen de angst Onder het is allemaal dezelfde liefde Hoog tijd dat we opstaan [Mary Lambert] En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ikwilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen opZondag) ...