Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Mackle More - Songtitle: The Magic

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Mackle More - The Magic ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Mackle More! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Mackle More en zie welke nummers wij nog meer van Mackle More in ons archief hebben staan zoals The Magic.


Origineel

And then I remembered the magic, Forgot that you can't plan it. It's always there in front of us Just trust and it happens. And the star dust from the universe of this planet I just get stressed when I try to understand it. And I remember the magic, Forgot that you can't plan it. It's always there in front of us Just trust and it happens. And the star dust from the universe of this planet It's always there, you can't try to understand it. Now, I don't know why this world is a trip See, I just float by hoping that I can live. With a pen I'm so high, using this medicine I got a little bit of it to give Come on hear me now. My momma says the trip inside of you gon' hear it child. We all got it, if you want it gotta get it out. I know you know what I'm talking about See it's the music from the magic, got me on top of these clouds, come on Keep it poppin' with my favorite song There's no feeling like the city walking with my walkman on It gets to me, giving me goosebumps and I'm gone, And when I die just make sure that I got my pen and headphones on. In good times and upsets, Rain, hail, beats, sand, heat, land, and a lot of damn sunsets. They say that you can never capture the moment Photograph or record it, but I swear I can when I bump them. As I bear witness to existence setting in the distance For a sheer instance I become one with it Dismeant up to ten when I listen like I was set on this mission Places I've been when I with them I'm feeling the most high when I got my pen snd I'm scriptin' No engines speakin as I enter religion. No crosses, pews, prayers, or repentance for sinning Just the RCA jack, a sentence and a vision. Inside of the gut, time with the cut, right from the plug That feeling that goes right into us. Instead of bump live, but with eyes wide Church you got some fire and a lighter on my fire and uh Depending on the month, sometimes I feel high with just pen and pad If the gab, the light's within us. I can apply my touch on the mic stand and bust To the whole planet, and my headphones on And to the magic Forgot that you can't plan it. It's always there in front of us Just trust and it happens. And the star dust from the universe of this planet I just get stressed when I try to understand it And I remember the magic, Forgot that you can't plan it. It's always there in front of us Just trust and it happens. And the star dust from the universe of this planet It's always there, you can't try to understand it. [Speaking] Have you ever done hallucinogenics? Children don't get it twisted, I'm not reccomending. [Rapping] But it's not fried brains and hippies and kids jumpin' off buildings It can be spiritual epiphanies and medicine. Now I first tried shrooms when I was 16, And the universe became more interesting. I began to contemplate my place in this landscape And reflect on what it meant to be a human being. What I went through felt as though I dreamt it. Through my experience, became aware of my breath, then Began to cultivate my art with the intention of the heart, Started to use my sentences as reflections. And what I saw was God was in all of us and we all come to be interconnected. And all that was depended on all of us And had effects like a domino when you let it. Go with the flow, that the universe holds. Understand that there's more than you expected. I don't do shrooms anymore 'cause I don't need to explore. All that I was looking for was was the present. And I remember the magic, Forgot that you can't plan it. It's always there in front of us Just trust and it happens. And the star dust from the universe of this planet I just get stressed when I try to understand it. And I remember the magic, Forgot that I can't plan it. It's always there in front of us Just trust and it happens. And the star dust from the universe of this planet It's always there, you can't try to understand it.

Vertaling

En toen herinnerde ik me de magie, Vergeten dat je niet kunt plannen het. Het is er altijd voor ons Gewoon vertrouwen en het gebeurt. En de ster stof van het universum van deze planeet Ik krijg alleen maar gestrest als ik probeer het te begrijpen. En ik herinner me de magie, Vergeten dat je niet kunt plannen het. Het is er altijd voor ons Gewoon vertrouwen en het gebeurt. En de ster stof van het universum van deze planeet Het is er altijd, kun je niet proberen om het te begrijpen. Nu, ik weet niet waarom deze wereld is een reis Zie, Ikgewoon zweven door de hoop dat ik kan leven. Met een pen Ik ben zo hoog, het gebruik van dit geneesmiddel Ik kreeg een beetje van het aan te geven Kom op hoor mij nu. Mijn moeder zegt dat de reis in je gon 'hoort het kind. We kregen allemaal het, als je wilt dat gotta get it out. Ik weet dat je weet wat ik het over heb Zie het is de muziek van de magie, kreeg ik op de top van deze wolken, kom op Keep it poppin 'met mijn favoriete liedje Er is geen gevoel als de stad wandelen met mijn walkman op Het wordt voor mij, geeft me kippenvel en ik bengegaan, En als ik sterf gewoon ervoor zorgen dat ik mijn pen en koptelefoon op. In goede tijden en tegenslagen, Regen, hagel, beats, zand, hitte, land, en een hoop verdomd zonsondergangen. Ze zeggen dat je nooit het moment kunt vastleggen Fotograferen of opnemen, maar ik zweer dat ik kan als ik tegen het lijf hen. Zoals ik getuigen van het bestaan ​​het instellen in de verte Voor een pure Zo word ik er één mee Dismeant tot tien als ik luister alsof ik was ingesteld op deze missie Plaatsen waar ik toen ik bij hen geweest Ik voel me het meest high toen ikkreeg mijn pen snd ik scriptin ' Geen motoren spreek als ik binnenkom religie. Geen kruizen, kerkbanken, gebeden, of berouw voor zondigen Gewoon de RCA-aansluiting, een zin en een visie. Binnenkant van de darm, de tijd met de cut, recht uit de plug Dat gevoel dat gaat recht in ons. In plaats van de bult wonen, maar met de ogen wijd Kerk heb je wat vuur en een aansteker op mijn vuur en uh Afhankelijk van de maand, soms voel ik hoog met alleen pen en pad Als de gab, het licht is in ons. Ik kan mijn aanraking toe te passen op de microfoonstandaarden bust Om de hele planeet, en mijn koptelefoon op En om de magie Vergeten dat je niet kunt plannen het. Het is er altijd voor ons Gewoon vertrouwen en het gebeurt. En de ster stof van het universum van deze planeet Ik krijg alleen maar gestrest als ik probeer het te begrijpen En ik herinner me de magie, Vergeten dat je niet kunt plannen het. Het is er altijd voor ons Gewoon vertrouwen en het gebeurt. En de ster stof van het universum van deze planeet Het is er altijd, je kunt niet proberen te begrijpenhet. [Spreken] Heb je ooit hallucinogenen gedaan? Kinderen do not get it twisted, ik ben niet reccomending. [Rapping] Maar het is niet gebakken hersenen en hippies en kinderen jumpin 'off gebouwen Het kan zijn spirituele openbaringen en geneeskunde. Nu ik voor het eerst geprobeerd paddo's toen ik 16 was, En het universum werd interessanter. Ik begon mijn plaats overwegen in dit landschap En nadenken over wat het betekent om een ​​mens te zijn. Wat ik ging door voelde alsof ik droomde. Door mijn ervaring, zich bewust werd vanmijn adem, dan Begon mijn kunst te kweken met de bedoeling van het hart, Begon mijn zinnen gebruiken als reflecties. En wat ik zag was God in ieder van ons was en we komen allemaal aan elkaar verbonden worden. En dat alles is afhankelijk van ons allemaal En had effecten zoals een domino wanneer je het laat. Go with the flow, dat het universum houdt. Begrijpen dat er meer is dan je verwacht. Ik heb geen paddo's meer te doen omdat ik het niet nodig om te verkennen. Alles wat ik zocht was was het heden. En ik herinner me demagie, Vergeten dat je niet kunt plannen het. Het is er altijd voor ons Gewoon vertrouwen en het gebeurt. En de ster stof van het universum van deze planeet Ik krijg alleen maar gestrest als ik probeer het te begrijpen. En ik herinner me de magie, Vergat dat ik niet kan plannen het. Het is er altijd voor ons Gewoon vertrouwen en het gebeurt. En de ster stof van het universum van deze planeet Het is er altijd, kun je niet proberen om het te begrijpen.