Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Macklemore And Ryan Lewis - Songtitle: Starting Over

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Macklemore And Ryan Lewis - Starting Over ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Macklemore And Ryan Lewis! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Macklemore And Ryan Lewis en zie welke nummers wij nog meer van Macklemore And Ryan Lewis in ons archief hebben staan zoals Starting Over.


Origineel

1, 2, nah. Those 3 plus years, I was so proud of And I threw ‘em all away for 2 Styrofoam cups The irony, everyone will think that he lied to me Made my sobriety so public, there’s no fuckin’ privacy If I don’t talk about it then I carry a date 08-10-08, but now it’s been changed and every wanna put me in some box as a saint that I never was, it’s the false prophet that never came And will they think that everything that I've written has all been fake Or will I just take my slip to the grave? Uh, what the fuck are my parents gonna say? The success story that got his life together and changed And you know what pain looks like When you tell your dad you relapsed then look him directly into his face The seat on your shoulder’s the seemingly heavy weight Haven't seen tears like this on my girl In a while the trust that I once built’s been betrayed But I’d rather live telling the truth and be judged for my mistakes Than falsely held up, given props, loved and praised I guess I gotta get this on the page Feeling sick and helpless, lost the compass where self is I know what I gotta do and I can’t help it One day at a time is what they tell us Now I gotta find a way to tell them God help ‘em Yeah, one day at a time is what they tell us Now I gotta find a way to tell them We fall so hard Now we gotta get back what we lost... lost... I thought you’d go But you were with me all along... along... And every kid that came up to me And said I was the music they listened to when they first got clean Now look at me, a couple days sober I’m fighting demons Back of that meeting on the east side Shaking tweakin', hope that they don’t see it Hope that no one is looking That no one recognizes that failure under that hoodie Was posted in the back with my hands crossed shooken If they call on me I’m passing, if they talk to me I’m booking out that door But before I can make it somebody stops me and says, "Are you Macklemore? Maybe this isn’t the place or time. I just wanted to say that if it wasn’t for Otherside I wouldn’t have made it." I just look down at the ground and say, "Thank you." She tells me she has 9 months and that she’s so grateful Tears in her eyes, looking like she’s gonna cry, fuck! I barely got 48 hours, treated like I’m some wise monk I wanna tell her I relapsed but I can’t I just shake her hand and tell her congrats Get back to my car and I think I’m tripping, yeah 'Cause God wrote "Otherside", that pen was in my hand I’m just a flawed man, man I fucked up up Like so many others I just never thought I would I never thought I would, didn’t pick up the book Doin’ it by myself, didn’t turn out that good If I can be an example of getting sober Then I can be an example of starting over If I can be an example of getting sober Then I can be an example of starting over We fall so hard Now we gotta get back what we lost... lost... I thought you'd go But you were with me all along... along... We fall so hard Now we gotta get back what we lost... lost...

Vertaling

1, 2, nah. Die 3 jaar plus, ik was zo trots op En ik gooide ze allemaal weg voor 2 Styrofoam kopjes De ironie, zal iedereen denken dat hij loog tegen mij Maakte mijn nuchterheid zo openbaar, er is geen fuckin 'privacy Als ik niet over praten dan dragen ik een datum 08-10-08, maar nu is het veranderd en elke wanna me in sommige doos als een heilige, dat ik nooit was, het is de valse profeet, die nooit kwam En zullen ze denken dat alles wat ik heb geschreven is allemaal nep geweest Of zal ik gewoon mijn slip aan degraf? Uh, wat de fuck zijn m'n ouders zeggen? Het succesverhaal dat zijn leven kwamen bij elkaar en veranderd En weet je wat pijn eruit ziet Wanneer je je vader vertellen dat je teruggevallen direct kijken hem vervolgens in zijn gezicht De zetel op je schouder is het schijnbaar zwaar gewicht Nog niet gezien tranen als dit op mijn meisje In een tijd het vertrouwen dat ik ooit gebouwd is al verraden Maar ik leef liever de waarheid vertelt en beoordeeld worden voor mijn fouten Dan valselijk opgehouden, gegeven rekwisieten, geliefd en geprezen Ik denk dat ikgotta get deze op de pagina Misselijk gevoel en hulpeloos, verloor het kompas waar zelf is Ik weet wat ik moet doen en ik kan het niet helpen Een dag op een moment is wat ze ons vertellen Nu moet ik een manier vinden om hen te vertellen God helpe 'em Ja, een dag op een moment is wat ze ons vertellen Nu moet ik een manier vinden om hen te vertellen We vallen zo hard Nu we moeten terug wat we verloren ... verloren ... Ik dacht dat je zou gaan Maar je was bij mij al die tijd ... langs ... En elk kind dat tot mij kwam En zei dat ik was de muziek die zegeluisterd toen ze voor het eerst kreeg schoon Kijk nu eens naar mij, een paar dagen nuchter Ik vecht demonen Achterkant van die vergadering aan de oostkant Schudden Tweakin ', hopen dat ze het niet zien Hoop dat niemand kijkt Dat niemand erkent dat het niet onder die hoodie Is geplaatst in de rug met mijn handen gekruist Shooken Als ze een beroep op me ik ben passeren, als ze tegen me praat ik boeken die deur Maar voordat ik kan het iemand me stopt en zegt: "Ben je Macklemore? Misschien is dit niet de plekof tijd. Ik wilde alleen maar zeggen dat als het niet voor Otherside Ik zou het niet hebben gedaan. " Ik kijk alleen maar naar de grond en zeg: "Dank je." Ze vertelt me ​​dat ze heeft 9 maanden en dat ze zo dankbaar Tranen in haar ogen, op zoek als ze gaat huilen, neuken! Ik kreeg nauwelijks 48 uur, behandeld alsof ik een wijs monnik Ik wil vertel haar dat ik terugval, maar ik kan het niet Ik schud haar hand en vertel haar congrats Terug naar mijn auto en ik denk dat ik struikelen, ja Want God schreef "Otherside", die pen was inmijn hand Ik ben gewoon een gebrekkig man, man ik omhoog fucked up Zoals zo vele anderen die ik had nooit gedacht dat ik zou doen Ik had nooit gedacht dat ik zou doen, niet pikken het boek Doin 'het door mij, niet blijken dat goede Als ik een voorbeeld van het krijgen nuchter kan zijn Dan kan ik een voorbeeld van het starten dan wel Als ik een voorbeeld van het krijgen nuchter kan zijn Dan kan ik een voorbeeld van het starten dan wel We vallen zo hard Nu we moeten terug wat we verloren ... verloren ... Ik dacht dat je zou gaan Maar je was bij mij al die tijd ... langs ... Wijvallen zo hard Nu we moeten terug wat we verloren ... verloren ...