Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: MACKLEMORE & RYAN LEWIS - Songtitle: Same Love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: MACKLEMORE & RYAN LEWIS - Same Love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van MACKLEMORE & RYAN LEWIS! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van MACKLEMORE & RYAN LEWIS en zie welke nummers wij nog meer van MACKLEMORE & RYAN LEWIS in ons archief hebben staan zoals Same Love.


Origineel

When I was in the 3rd grade I thought that I was gay Cause I could draw, my uncle was And I kept my room straight I told my mom, tears rushing down my face She's like, Ben you've loved girls since before pre-K Tripping yeah I guess she had a point, didn't she A bunch of stereotypes all in my head I remember doing the math like Yeah, I'm good at little league A pre-conceived idea of what it all meant For those that like the same sex had the characteristics The right-wing conservatives think it's a decision And you can be cured with some treatment and religion Man-made, rewiring of a pre-disposition Playing God Ahh nah, here we go America the brave Still fears what we don't know And God loves all his children it's somehow forgotten But we paraphrase a book written 3,500 years ago I don't know [Hook: Mary Lambert] And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm [x4] [Verse 2: Macklemore] If I was gay I would think hip-hop hates me Have you read the YouTube comments lately "Man that's gay" Gets dropped on the daily We've become so numb to what we're saying Our culture founded from oppression Yet we don't have acceptance for 'em Call each other faggots Behind the keys of a message board A word rooted in hate Yet our genre still ignores it Gay is synonymous with the lesser It's the same hate that's caused wars from religion Gender to skin color Complexion of your pigment The same fight that led people to walk-outs and sit-ins Human rights for everybody There is no difference Live on! And be yourself! When I was in church They taught me something else If you preach hate at the service Those words aren't anointed And that Holy Water That you soak in Is then poisoned When everyone else Is more comfortable Remaining voiceless Rather than fighting for humans That have had their rights stolen I might not be the same But that's not important No freedom til we're equal Damn right I support it [Trombone] I don't know [Hook] [Verse 3: Macklemore] We press play Don't press pause Progress, march on! With a veil over our eyes We turn our back on the cause 'Till the day That my uncles can be united by law Kids are walkin' around the hallway Plagued by pain in their heart A world so hateful Some would rather die Than be who they are And a certificate on paper Isn't gonna solve it all But it's a damn good place to start No law's gonna change us We have to change us Whatever god you believe in We come from the same one Strip away the fear Underneath it's all the same love About time that we raised up [Hook] [Outro: Mary Lambert] Love is patient, love is kind Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays)

Vertaling

Toen ik in de 3de graad Ik dacht dat ik homo was Want ik kon tekenen, mijn oom was En ik hield mijn kamer recht Ik vertelde mijn moeder, tranen haasten naar beneden mijn gezicht Ze is als, Ben jij meisjes heb gehouden sinds voor pre-K Tripping ja Ik denk dat ze had een punt, nietwaar Een bos van stereotypen allemaal in mijn hoofd Ik herinner me het doen van de wiskunde, zoals Ja, ik ben goed in Little League Een vooraf bedacht idee van wat het allemaal betekende Voor degenen die het zelfde geslacht graag had de karakteristieken De rechtse conservatieven denken dat heteen beslissing En u kunt worden genezen met enige vorm van behandeling en religie Man-made, bedrading van een pre-dispositie Playing God Ahh nah, hier gaan we Amerika de dappere Toch vreest wat we niet weten En God houdt van al zijn kinderen het is een of andere manier vergeten Maar we parafraseren een boek geschreven 3500 jaar geleden Ik weet het niet [Hook: Mary Lambert] En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm [x4] [Verse2: Macklemore] Als ik homo was Ik zou denken dat hip-hop haat me Hebt u het YouTube comments laatste tijd lezen "Man, dat is gay" Wordt gedropt op de dagelijkse We hebben zo gevoelloos aan wat we zeggen te worden Onze cultuur opgericht van onderdrukking Toch hebben we niet aanvaarden voor 'em hebben Elkaar bellen takkenbossen Achter de toetsen van een message board Het woord geworteld in haat Toch onze genre negeert het nog steeds Gay is synoniem met de mindere Het is dezelfde haat die is veroorzaakt oorlogen van religie Geslacht om huidskleur Teint van uwkleurstof Dezelfde strijd die leidde mensen te lopen-outs en sit-ins Mensenrechten voor iedereen Er is geen verschil Live on! En wees jezelf! Toen ik in de kerk Ze leerde me iets anders Als je predikt haat ten dienste Die woorden zijn niet gezalfd En dat Holy Water Dat u geniet in Vervolgens wordt vergiftigd Wanneer iedereen Is comfortabeler Resterende stemloze Plaats van te vechten voor de mens Die hebben hun rechten gestolen Ik zou niet hetzelfde zijn Maar dat is niet belangrijk Geen vrijheidtil we zijn gelijk Damn right Ik steun het [Trombone] Ik weet het niet [Hook] [Verse 3: Macklemore] Wij op play drukken Druk niet op pauze Vooruitgang, maart op! Met een sluier over onze ogen We draaien onze rug op de oorzaak 'Tot de dag Dat mijn ooms kunnen worden verenigd door de wet Kinderen worden Walkin 'rond de gang Geplaagd door pijn in hun hart Een wereld zo gehaat Sommigen zouden liever sterven Dan zijn wie ze zijn En een certificaat op papier Is niet gonna lossen het allemaal Maar het is een verdomd goede plek om te beginnen Geen wet gaatveranderen ons We moeten om ons te veranderen Alles wat god je gelooft in We komen uit een en dezelfde Verwijderen de angst Onder het is allemaal dezelfde liefde Hoog tijd dat we opstaan [Hook] [Outro: Mary Lambert] De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (niet huilen opZondagen) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag)