Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Macklemore - Songtitle: Downtown

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Macklemore - Downtown ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Macklemore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Macklemore en zie welke nummers wij nog meer van Macklemore in ons archief hebben staan zoals Downtown.


Origineel

When I was in the 3rd grade I thought that I was gay 'cause I could draw, My uncle was and I kept my room straight I told my mom, tears rushing down my face, she's like, "Ben you've loved girls since before pre-K" Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? A bunch of stereotypes all in my head I remember doing the math like "Yeah, I'm good a little league" A pre-conceived idea of what it all meant For those who like the same sex had the characteristics The right-wing conservatives think its a decision And you can be cured with some treatment and religion Man-made, rewiring of a pre-disposition. Playing God Ahh nah, here we go America the brave Still fears what we don't know And God loves all his children it's somehow forgotten But we paraphrase a book written 3,500 hundred years ago I don't know And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm If I was gay I would think hip-hop hates me Have you read the Youtube comments lately "Man that's gay" Gets dropped on the daily We've become so numb to what we're sayin' Our culture founded from oppression Yeah, we don't have acceptance for 'em Call each other faggots behind the keys of a message board A word routed in hate, yet our genre still ignores it Gay is synonymous with the lesser It's the same hate that's caused wars from religion Gender to skin color the complexion of your pigment The same fight that lead people to walk-outs and sit-ins, It's human rights for everybody There is no difference Live on! And be yourself! When I was in church, they taught me something else If you preach hate at the service Those words aren't anointed And that Holy Water, that you soak in is then poisoned When everyone else Is more comfortable remaining voiceless Rather than fighting for humans, that have had their rights stolen I might not be the same But that's not important No freedom 'til we're equal Damn right I support it I don't know And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm We press play Don't press pause Progress, march on! With a veil over our eyes We turn our back on the cause 'Till the day That my uncles can be united by law Their kids are walkin' around the hallway Plagued by pain in their heart A world so hateful, some would rather die than be who they are And a certificate on paper Isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start No law's gonna change us We have to change us. Whatever God you believe in We come from the same one Strip away the fear Underneath it's all the same love About time that we raised up And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm Love is patient, love is kind Love is patient Love is kind (Not crying on Sundays) Love is patient,(Not crying on Sundays) love is kind (I'm not crying on Sundays) Love is patient,(Not crying on Sundays) love is kind(I'm not crying on Sundays) Love is patient,(Not crying on Sundays) love is kind(I'm not crying on Sundays) Love is patient, love is kind Read more: Macklemore - Same Love Lyrics | MetroLyrics

Vertaling

Toen ik in de 3de graad dacht ik dat ik homo was want ik kon tekenen, Mijn oom was en ik hield mijn kamer straight Ik vertelde mijn moeder, tranen haasten mijn gezicht, ze is net als, "Ben je hebt liefgehad meisjes sinds voor pre-K" Trippin ', ja, ik denk dat ze hadden een punt, nietwaar? Een bos van stereotypen allemaal in mijn hoofd Ik herinner me het doen van de wiskunde als "Ja, ik ben goed een beetje league" Een vooraf bedacht idee van wat het allemaal betekende Voor degenen die graag hetzelfde geslacht had de kenmerken De rechtseconservatieven denk dat het een beslissing En u kan worden genezen met enige vorm van behandeling en religie Man-made, bedrading van een pre-dispositie. God spelen Ahh nah, hier gaan we Amerika de dappere Toch vreest wat we niet kennen en God houdt van al zijn kinderen het is een of andere manier vergeten Maar we parafraseren een boek geschreven 3500 honderd jaar geleden Ik weet het niet En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdtme warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Als ik homo was zou ik denken hip-hop haat me Heb je de laatste tijd lees de Youtube opmerkingen "Man, dat is gay" krijgt laten vallen op de dagelijkse We zijn zo gevoelloos aan wat wij sayin geworden ' Onze cultuur opgericht van onderdrukking Ja, we hebben geen acceptatie van 'em Elkaar bellen takkenbossen achter de toetsen van een message board Het woord gerouteerd in haat, maar onze genre negeert het nog steeds Gay is synoniem met de mindere Het is hetzelfde haat dat isveroorzaakt oorlogen van de religie Geslacht om huidskleur de teint van uw pigment Dezelfde strijd die mensen en sit-ins-outs lopen leiden, Het is mensenrechten voor iedereen Er is geen verschil Live op! En wees jezelf! Toen ik in de kerk, ze me iets anders geleerd Als je predikt haat ten dienste Die woorden zijn niet gezalfd En dat de Heilige Water, dat je weken in wordt dan vergiftigd Als iedereen is comfortabeler resterende stemloze In plaats van te vechten voor mensen, die hebben gehadhun rechten gestolen Ik zou niet hetzelfde zijn, maar dat is niet belangrijk Geen vrijheid 'til we gelijk Damn right Ik steunen Ik weet het niet En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm We druk spelen Druk niet op pauze Vooruitgang, maart op! Met een sluier over onze ogen We zetten ons terug op de oorzaak 'Tot de dag dat mijn ooms kunnen worden verenigd door de wet Hun kinderen zijn Walkin 'rond de hal Geplaagd door pijn in hun hart Een wereld zo hatelijk, sommigen zouden liever sterven dan te zijn wie ze zijn En een certificaat op papier Is het niet oplossen Gaat het allemaal, maar het is een verdomd goede plek om te beginnen Zal geen wet is ons te veranderen We moeten ons aanpassen. Wat God je gelooft in We komen uit de zelfde Ontdoen van de angst Onder het is allemaal dezelfde liefde Tijd dat we opgewekt En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Liefde is geduldig liefde is aardig Liefde is geduldig Liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) De liefde is geduldig, (niet huilen op zondag) is de liefde vriendelijk (ik huil niet op zondag) De liefde is geduldig, (niet huilen op zondag) is de liefde vriendelijk (ik huil niet op zondag) De liefde is geduldig, (niet huilen op zondag) is de liefde vriendelijk (ik huil niet op zondag) Liefde is geduldig liefde is aardig Lees meer:Macklemore - Zelfde Lyrics | MetroLyrics