Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Macklemore - Songtitle: Growing Up

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Macklemore - Growing Up ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Macklemore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Macklemore en zie welke nummers wij nog meer van Macklemore in ons archief hebben staan zoals Growing Up.


Origineel

They say boys don't cry
But your dad has shed a lot of tears
They say I should be a strong man
But baby, I'm still filled with fear
Sometimes I don't know who I am
Sometimes I question why I'm here
I just wanna be a good dad
Will I be I have no idea
They say girls shouldn't be tough
And moms should raise their kids at home
But baby, I know that that isn't true
'Cause your momma's the toughest person I know
I wanna raise you to be like her
And watch you show the world how to do it on your own
I'm still tryna figure out who I am
I don't wanna mess this up or do this wrong
I'm gonna be there for your first breath
I don't know if I'll be there for your first step
I can promise you that I'll try to work less
But the tour's routed, and I got this album
Put in so many hours, and I just want the outcome
To be something that I can look back and I can be proud of
Don't wanna be a dad that's living in FaceTime
But I've got a world to sing to and you at the same time
I won't spoil you, you can trust that
For your sweet sixteen, you get a bus pass
Had your heart broken, been there, done that
I love you and I can't give you enough of that
Get back to community that raised you up
Read Langston Hughes, I suggest A Raisin in the Sun
Listen to Sam Cooke, a change gon' come
You put the work in, don't worry about the praise, my love
Don't try to change the world, find something that you love
And do it every day
Do that for the rest of your life
And eventually, the world will change
I'll be patient, one more month
You'll wrap your fingers round my thumb
Times are changing, I know, but who am I if
I'm the person you become
If I'm still growing up, up, up, up
I'm still growing up, up, up, up
I'm still growing up
I recommend that you read The Alchemist
Listen to your teachers, but cheat in calculus
Tell the truth, regardless of the consequence
And every day, give your momma a compliment
Take your girl to the prom
But don't get too drunk hanging out the limo
Slow dance with your woman in your arms
Sneak her in after but boy, you better tiptoe
Don't wake your mom up,do yoga, learn 'bout karma
Find God, but leave the dogma
The quickest way to happiness learning to be selfless
Ask more questions, talk about yourself less
Study David Bowie, James Baldwin and 2Pac
Watch the sun set with best friends from a rooftop
Wear a helmet, don't be stupid,jaywalk, but look before you do it
If it snows, go outside, build a jump, get some help
Get a sled, thrash the hill with your friends, 'til it melts
Go to festivals, camp, fall in love and dance
You're only young once, my loved one, this is your chance
Take risks, 'cause life moves so fast
You're only young once, my loved one, this is your chance
I'll be patient, one more month
You'll wrap your fingers round my thumb
Times are changing, I know, but who am I
If I'm the person you become
If I'm still growing up, up, up, up
I'm still growing up, up, up, up
I'll be patient, one more month
You'll wrap your fingers round my thumb
Times are changing, I know, but who am I
If I'm the person you become
If I'm still growing up, still growing up, still growing up
If I'm still growing up, still growing up, still growing up
If I'm still growing up
I'm still growing up, ooh
I'm still growing up
I'm still growing up

Vertaling

Ze zeggen dat jongens niet huilen
Maar je vader heeft veel tranen
Ze zeggen dat ik moet een sterke man te zijn
Maar schatje, ik ben nog steeds gevuld met angst
Soms weet ik niet wie ik ben
Soms vraag ik waarom ik hier ben
Ik wil gewoon een goede vader
Ik zal ik heb geen idee
Ze zeggen dat meisjes moeten niet moeilijk zijn
En moeders moeten hun kinderen op te voeden thuis
Maar schatje, ik weet dat dat niet waar is
Want van je moeder de zwaarste persoon die ik ken
Ik wil verhogen je te zijn als haar
En kijk je de wereld laten zien hoe het te doen op uw eigen
Ik ben nog steeds tryna uitzoeken wie ik ben
Ik wil niet knoeien dit op of doe dit verkeerd
Ik ben er gaat worden voor uw eerste adem
Ik weet niet of ik zal er zijn voor je eerste stap
Ik kan u beloven dat ik zal proberen om minder te werken
Maar de tour is gerouteerd, en ik kreeg dit album
Zet in zo veel uren, en ik wil gewoon de uitslag
Om iets dat ik terug kan kijken en ik kan trots op te zijn
Wil niet een vader die leeft in FaceTime
Maar ik heb een wereld om te zingen en je tegelijkertijd
Ik zal je niet verwennen, kun je erop vertrouwen dat
Voor uw zoete zestien, krijg je een buskaart
Had je hart gebroken, zijn er, done that
Ik hou van je en ik kan je niet genoeg te geven van die
Ga terug naar de gemeenschap dat u opgewekt
Lees Langston Hughes, stel ik voor A Raisin in the Sun
Luister naar Sam Cooke, een verandering gon 'komen
Je zet het werk in, maak je geen zorgen over de lof, mijn liefde
Probeer niet om de wereld te veranderen, iets vinden dat je liefde
En doe het elke dag
Doe dat voor de rest van je leven
En uiteindelijk de wereld zal veranderen
Ik zal geduldig zijn, nog een maand
Je zult je vingers wikkel om mijn duim
Tijden veranderen, ik weet het, maar wie ben ik als
Ik ben de persoon die je geworden
Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog
Ik ben nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog
Ik ben nog steeds opgroeien
Ik stel voor dat je The Alchemist gelezen
Luister naar je leraren, maar bedriegen in calculus
Vertel de waarheid, ongeacht de gevolgen
En elke dag, geef je moeder een compliment
Neem je meisje naar de prom
Maar niet te dronken opknoping uit de limo
Langzame dans met je vrouw in je armen
Sluipen haar na, maar jongen, je kunt beter tenen
Heeft je moeder niet wakker, yoga doen, te leren 'bout karma
Zoek God, maar laat het dogma
De snelste manier om geluk te leren onbaatzuchtig te zijn
Meer vragen, praten over jezelf minder
Studie David Bowie, James Baldwin en 2Pac
Kijken naar de set met de beste vrienden vanaf een dak zon
Draag een helm, niet dom, jaywalk niet, maar kijken voordat je het doet
Als het sneeuwt, ga naar buiten, het bouwen van een sprong, nog wat hulp
Krijg een slee, thrash de heuvel met je vrienden, 'til het smelt
Ga naar festivals, kamp, ??verliefd en dans
Je bent eens slechts jong, mijn geliefde, dit is uw kans
Risico's te nemen, want het leven gaat zo snel
Je bent eens slechts jong, mijn geliefde, dit is uw kans
Ik zal geduldig zijn, nog een maand
Je zult je vingers wikkel om mijn duim
Tijden veranderen, ik weet het, maar wie ben ik
Als ik de persoon die je geworden
Als ik nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog
Ik ben nog steeds omhoog, omhoog, omhoog, omhoog
Ik zal geduldig zijn, nog een maand
Je zult je vingers wikkel om mijn duim
Tijden veranderen, ik weet het, maar wie ben ik
Als ik de persoon die je geworden
Als ik nog steeds groeien, nog steeds groeien, nog steeds opgroeien
Als ik nog steeds groeien, nog steeds groeien, nog steeds opgroeien
Als ik nog steeds up
Ik ben nog steeds groeien, ooh
Ik ben nog steeds opgroeien
Ik ben nog steeds opgroeien