Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Macklemore - Songtitle: Jimmy Lovine

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Macklemore - Jimmy Lovine ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Macklemore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Macklemore en zie welke nummers wij nog meer van Macklemore in ons archief hebben staan zoals Jimmy Lovine.


Origineel

I put my life on the line I roll them dice and I'm fine Cause all I ever dreamt about was makin' it They ain't giving it, I'm taking it I’m taking it, taking it, They ain’t giving it I’m taking it, taking it, They ain’t giving it I’m taking it, taking it, They ain’t giving it I’m taking it, taking it, I need all that shit (Steal myself a record deal. Steal myself a record deal. Steal myself a record deal.) If I just went in and stole it the police would've noticed Gotta be strategic, creeping, go in, leave with that motive Hold up, my plan is forming, alright, case in this building Watch these rappers that rappin' walk in and leave out with millions (millions) Headed in and sway there, open that front door Interscope printed out right by the entrance door closes Not a metaphor, then I start towards That front, that’s right, where you check in Dressed in an uniform, acting like a janitor All blue, jumpsuit, why shoot? Bloodthirsty for the money like a bull Looking in the eyes of the matador (fuck you!) Carrying 2 cans of paint, Security looks at me awkward I say third floor I’m late, Paintin' Jimmy Iovine's office Holding my breath ‘bout to faint I’m scared to death that he stops me Heart beating so loud that you can hear the echo in that lobby And see I'm breaking down if I don’t make it out Then I’m leaving town with that contract And I’m spazzing out, cover the in or out His chair and I’m taking him hostage I don’t give a fuck, step into the elevator press three Now I’m headed up (Heist!) What they don't know is a gun in the paint can And I’m ready and willing to bust ‘em, I'm fucking desperate Stuck in this recession now what you think But if I could get signed my luck is destined My future depends on ink And secretary at the front of the entrance staring right at me I walk up she whispers go ahead and then gives me a wink I put my life on the line I roll them dice and I'm fine Cause all I ever dreamt about was makin' it They ain't giving it, I'm taking it I’m taking it, taking it, They ain’t giving it I’m taking it, taking it, They ain’t giving it I’m taking it, taking it, They ain’t giving it I’m taking it, taking it, I need all that shit I made past security, the secretary, the cubicles But it’s weird, it’s like this room I’ve walked into is unusual Thought it would be shiny and beautiful Thought it would be alive and like musical But it feels like someone died, it’s got the vibe of a funeral There’s numbers on a chalkboard CDs boxed in cardboard Artists that flopped, that got dropped and never got to be sophomores Graphic designers are sitting around Waiting for albums that never come out Complainin’ that they have nobody in house Wonderin’ what they make art for I start thinking, am I in the right place? Just walk forward, see plaques on the wall Oh yea, in a second those will be all yours Finally see an office with a mounted sign, heaven sent Big block silver letters, read it out loud: President (nice!) This was my chance to grab that contract and turn and jet Right then felt a cold hand grab on the back of my neck He said: we’ve been watching you, so glad you could make it Your music, it’s so impressive in this whole brand you created You're one hell of a band, we here think you’re destined for greatness And with that right song we all know that you’re next to be famous Now I’m sorry. I’ve had a long day remind me now what your name is? That’s right, Macklemore, of course, today has been crazy Anyway, you ready? We’ll give you a hundred thousand dollars. After your album comes out we’ll need back that money that you borrowed (mm-hm) – So it’s really like a loan. – A loan? Come on, no! We're a team, 360 degrees, we will reach your goals! You’ll get a third of the merch that you sell out on the road Along with a third of the money you make when you’re out doing your shows Manager gets 20, booking agent gets 10 So shit, after taxes you and Ryan have 7% to split That’s not bad, I’ve seen a lot worse, No one will give you a better offer than us (mm-hm) I replied I appreciate the offer, thought that this is what I wanted Rather be a starving artist than succeed at getting fucked

Vertaling

Ik zet mijn leven op het spel Ik rol ze dobbelstenen en ik ben in orde Want alles wat ik ooit gedroomd over was makin 'it Ze is niet waardoor het, ik ben het nemen van het Ik ben het nemen, nemen, is ze niet waardoor het Ik ben het nemen, nemen, is ze niet waardoor het Ik ben het nemen, nemen, is ze niet waardoor het Ik ben het nemen, nemen, ik moet al die shit (Steal mezelf een platencontract. Stelen mezelf een platencontract. Stelen mezelf een platencontract.) Als ik ging gewoon in en stal het de politie zou ik gemerkt Gotta bestrategische, kruipen, gaan, vertrekken met dat motief Hold-up, mijn plan is het vormen, alright, case in dit gebouw Kijk hoe deze rappers die rappende lopen in en vertrekken uit met miljoenen (miljoenen) Kopte en zwaaien daar, open die deur Interscope uitgeprint vlak bij de ingang deur sluit Geen metafoor, dan begin ik richting Dat front, dat klopt, waar u incheckt Gekleed in een uniform, gedraagt ​​zich als een schoonmaker Alle blauw, jumpsuit, waarom schieten? Bloeddorstige voor het geld als een stier Zoekin de ogen van de matador (fuck u!) Dragen 2 blikjes verf, Beveiliging kijkt me onhandig Ik zeg derde verdieping Ik ben laat, Kantoor paintin 'Jimmy Iovine's Mijn adem 'bout tot flauwvallen Ik ben doodsbang dat hij mij stopt Hartafstraffing zo luid dat je de echo te horen is in die lobby En zie ik het afbreken als ik het niet maken het Dan ben ik de stad verlaten met dat contract En ik ben spazzing uit, betrekking hebben op de in-of uitzoomen Zijn stoel en ik neem hem in gijzeling Ik geef niet een fuck, stap gevenin de lift pers drie Nu ben ik op weg naar boven (Heist!) Wat ze niet weten is een wapen in de verf kan En ik ben bereid om buste 'em, ik ben verdomme wanhopige Stuck nu wat je denkt in deze recessie Maar als ik kon krijgen ondertekend mijn geluk is bestemd Mijn toekomst is afhankelijk van inkt En secretaris aan de voorzijde van de ingang staren recht op me Ik loop fluistert ze ga je gang en dan geeft me een knipoog Ik zet mijn leven op het spel Ik rol ze dobbelstenen en ik ben in orde Want alles wat ik ooit gedroomd over wasmakin 'it Ze is niet waardoor het, ik ben het nemen van het Ik ben het nemen, nemen, is ze niet waardoor het Ik ben het nemen, nemen, is ze niet waardoor het Ik ben het nemen, nemen, is ze niet waardoor het Ik ben het nemen, nemen, ik moet al die shit Ik maakte langs de beveiliging, de secretaris, de ligboxen Maar het is raar, het is alsof deze kamer heb ik gelopen in ongebruikelijk is Dacht dat het glanzend en mooi zou zijn Dacht dat het leven en als muzikaal zou zijn Maar het voelt als iemand stierf, het heeft devibe van een begrafenis Er is nummers op een schoolbord CD's verpakt in karton Kunstenaars die flopte, die werd afgezet en kregen nooit te tweedejaarsstudenten Grafisch ontwerpers zitten rond Wachten op albums die nooit buiten komen Klaagt dat ze niemand in huis Me af wat ze maken kunst voor Ik begin te denken, ben ik op de juiste plaats? Gewoon lopen vooruit, zie plaquettes aan de muur Oh ja, in een tweede die zal helemaal van jou Eindelijk een kantoor met een gemonteerde teken, hemel gezonden Big blockzilveren letters, lees het hardop: Voorzitter (nice!) Dit was mijn kans om dat contract te grijpen en draai en jet Rechts en dan voelde een koude hand greep op de achterkant van mijn nek Hij zei: we hebben je in de gaten, zo blij dat je er bent Uw muziek, het is zo indrukwekkend in dit hele merk je gemaakt Je bent een dijk van een band, die we hier denken dat je bent bestemd voor grootheid En met dat recht lied we weten allemaal dat je bent de volgende beroemd worden Nu spijt me. Ik heb een lange dag gehad herinner me nu wat uwnaam is? Dat klopt, Macklemore, natuurlijk, vandaag is gek geweest Hoe dan ook, ben je klaar? We geven u een honderdduizend dollar. Nadat je album uit komt zullen we terug moeten dat geld dat je geleend (mm-hm) - Dus het is echt als een lening. - Een lening? Kom op, nee! We zijn een team, 360 graden, zullen wij uw doelen te bereiken! U vindt een derde van de merchandise te krijgen dat je uit te verkopen op de weg Samen met een derde van het geld dat je maakt als je uit het doen van uw shows Manager krijgt 20, boekingsagent krijgt10 Dus shit, na belastingen jij en Ryan hebben 7% op te splitsen Dat is niet slecht, ik heb veel erger, Niemand zal u een beter aanbod dan wij (mm-hm) geven Ik antwoordde ik waardeer het aanbod, dacht dat dit is wat ik wilde Een uitgehongerde kunstenaar dan slagen op getting fucked eerder