Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Macklemore - Songtitle: Other Side

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Macklemore - Other Side ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Macklemore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Macklemore en zie welke nummers wij nog meer van Macklemore in ons archief hebben staan zoals Other Side.


Origineel

He rolled up, asked him what he was sipping on He said lean, you want to hit it, dawg That's the same stuff Weezy's sipping huh And tons of other rappers that be spitting hard Yup, yup five up on it When he passed him that Styrofoam The Easter pink, heard it in a rhyme before Finally got to see what all the hype was on And then he took a sip, sitting in the Lincoln Thinking he was pimping as he listened to the system Little did he know that it was just as addictive as bass Not the kind of hit from the kick drum Hot box, let the bass bump Take it to the face, gulp Months later the use went up Every blunt was accompanied by the pink stuff But Goddamn he loved that feeling Purple rain coated in the throat Just so healing Medicine alleviate the sickness Liquid affix and it comes with a cost Wake up, cold sweat, scratching, itching Trying to escape the skin that barely fit him Gone, get another bottle just to get a couple swallows Headed towards the bottom couldn't get off it Didn't even think he had a problem Though he couldn't sleep without getting nauseous Room spinning Thinking he might of sipped just a little bit too much of that cough syrup His eyelids closed shut Sat back in the chair clutching that cup Girlfriend came and a couple hours later Said his name, shook him but he never got up He never got up, he never got up We live on the cusp of death thinking that it won't be us It won't be us, it won't be us, it won't be us Nah, it won't be us [Verse 2] Now he just wanted to act like them He just wanted to rap like him Us as rappers underestimate the power and the effects that we have on these kids Blunt passed, ash in a tin Pack being pushed, harassed by the Feds The fact of it is most people that rap like this talking about some shit they haven't lived Surprise, you know the drill Trapped in a box to climb record sales Follow the formula: violence, drugs, and sex sells So we try to sound like someone else This is not Californication There's no way to glorify this pavement Syrup, percocet, and an eighth a day will leave you broke, depressed, and emotionally vacant Despite how Lil' Wayne lives It's not conducive to being creative And I know cause he's my favorite And I know cause I was off that same mix Rationalize the shit that I'd try after I listen to "Dedication" But he's an alien I'd sip that shit Pass out or play PlayStation Months later I'm in the same place No music made, feeling like a failure And trust me it's not dope to be 25 and move back to your parent's basement I've seen my people's dreams die I've seen what they can be denied And weeds not a drug - that's denial Groundhog Day, life repeat each time I've seen oxycontin take three lives I grew up with them We used to chief dimes I've seen cocaine bring out the demons inside Cheating and lying Friendship cease, no peace in the mind Stealing and taking anything to fix the pieces inside Broken, hopeless, headed nowhere Only motivation for what the dealer's supplying That rush, that drug, that dope Those pills, that crumb, that roach Thinking I would never do that, not that drug And growing up nobody ever does Until you're stuck Looking in the mirror like I can't believe what I've become Swore I was going to be someone And growing up everyone always does We sell our dreams and our potential To escape through that buzz Just keep me up, keep me up Hollywood here we come

Vertaling

Hij rolde, vroeg hem wat hij was nipt op Hij zei mager, je wilt om het te raken, dawg Dat is hetzelfde spul Weezy's nippen he En ton van andere rappers die moeilijk te spugen Yup, yup vijf op het Toen hij hem voorbij dat Styrofoam De Easter roze, hoorde het in een rijm vóór Ten slotte kregen we te zien wat alle hype was over En toen nam hij een slok, zittend in de Lincoln Denkt hij was pimpen als hij luisterde naar het systeem Weinig wist hij dat het was net zo verslavend als bas Niet het soortvan hit uit de basdrum Hot box, laat de bas hobbel Neem het aan het gezicht, gulp Maanden later het gebruik ging Elk bot werd vergezeld door de roze spul Maar Goddamn hij hield dat gevoel Purple rain gecoat in de keel Net zo helend Geneeskunde verlichten van de ziekte Vloeistof aanbrengen en het komt met een kostprijs Word wakker, koud zweet, krabben, jeuk Proberen om de huid die hem nauwelijks passen ontsnappen Gegaan, krijgt nog een fles om er maar een paar zwaluwen krijgen Richting de bodem niet konuitstappen het Wist niet eens dat hij een probleem had Hoewel hij niet kon slapen zonder dat misselijk Kamer spinnen Denken dat hij misschien van dronk net een beetje te veel van die hoestsiroop Zijn oogleden gesloten gesloten Leunde achterover in de stoel geklemd die beker Vriendin kwam en een paar uur later Zei zijn naam, schudde hem, maar hij heeft nooit opstond Hij stond nooit op, hij nooit opstond Wij wonen op de vooravond van de dood te denken dat het niet zal zijn ons Het zal niet ons, zal het niet met ons, zal het niet met ons Nah, hetzal niet in ons [Verse 2] Nu hij wilde alleen maar om op te treden als hen Hij wilde alleen maar rap als hem Ons als rappers onderschatten de kracht en de effecten die we hebben op deze kinderen Botte gepasseerd, as in een blikje Inpakken geduwd, lastiggevallen door de Feds Het feit van het is de meeste mensen dat rap als deze praat over wat shit ze hebben niet geleefd Verrassing, je kent het wel Gevangen in een doos naar verkooprecord klimmen Volg de formule: geweld, drugs, en seks verkoopt Dus we proberen te klinken als iemand anders Dit is niet Californication Er is geen manier om dit bestrating verheerlijken Siroop, percocet, en een achtste dag zal u brak, depressief, en emotioneel leeg Ondanks hoe Lil 'Wayne leeft Het is niet bevorderlijk voor creatief En ik weet dat want hij is mijn favoriet En ik weet dat want ik was uit diezelfde mix Rationaliseren van de shit die ik zou proberen nadat ik luister naar "Dedication" Maar hij is een alien Ik zou sip die shit Flauwvalt of speel PlayStation Maanden later ben ik op dezelfde plaats Geen muziek gemaakt,gevoel als een mislukking En geloof me het is niet dope te zijn 25 en terug te gaan naar de kelder van je ouders Ik heb gezien dat de dromen van mijn mensen sterven Ik heb gezien wat ze kunnen worden geweigerd En onkruid geen drug - dat is ontkenning Groundhog Day, het leven telkens herhalen Ik heb gezien oxycontin nemen drie levens Ik ben opgegroeid met hen We vroeger chief dubbeltjes Ik heb gezien dat cocaïne brengen de demonen binnen Liegen en bedriegen Vriendschap staakt, geen vrede in de geest Stelen en iets mee te nemen om de stukken vast te stellen binnen Gebroken,hopeloos, leidde nergens Enige motivatie voor wat de dealer is het leveren van Dat stormloop, dat medicijn, dat dope Die pillen, die kruimel, dat voorn Denken dat ik zou nooit dat die drug te doen, niet En opgroeien niemand ooit doet Totdat je vastzit Kijkend in de spiegel als ik kan niet geloven wat ik ben geworden Gezworen dat ik was van plan om iemand te zijn En opgroeien iedereen altijd doet Wij verkopen onze dromen en onze potentiële Te ontsnappen door dat buzz Houd me gewoon op, houdt mij op Hollywood here we come