Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Macklemore - Songtitle: Starting Over

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Macklemore - Starting Over ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Macklemore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Macklemore en zie welke nummers wij nog meer van Macklemore in ons archief hebben staan zoals Starting Over.


Origineel

One, two, now...
Those three-plus years, I was so proud of
Then I threw them all away for two Styrofoam cups
The irony, everyone will think that "He lied to me"
Made my sobriety so public, there's no fucking privacy
If I don't talk about it then I carry a date
A "08/10/08" that now has been changed
And everyone that put me in some box as a saint
That I never was, just a false prophet that never came
And will they think that everything that I've written has all been fake?
Or will I just take my slip to the grave?
What the fuck are my parents gonna say?
The success story that got his life together and changed
And you know what pain looks like
When you tell your dad you relapsed and you look at him directly into his face
Deceit on your shoulders, deceivingly heavy weight
Haven't seen tears like this on my girl in a while
The trust that I once built's been betrayed
But I'd rather live tellin' the truth than be judged for my mistakes
Than falsely held up, given props, loved and praised
I guess, I gotta get this on the page
Feelin' sick and helpless
Lost the compass where self is
I know what I've gotta do, and I can't help it
One day at a time is what they tell us
Now I've gotta find a way to tell them
God help 'em, yeah
One day at a time is what they tell us
Now I've gotta find a way to tell them
We fought so hard
Now we gotta get back what we lost, lost
I thought you'd go
But you were with me all along, along
And every kid that came up to me
And said I was the music they listened to when they first got clean, now look at me
A couple days sober, I'm fighting demons
Back of that meeting on the East Side, shakin', tweakin'
Hope that they don't see it, hope that no one is lookin'
That no one recognizes that failure under that hoodie
Just posted in the back with my hands crossed, shooken
If they call on me I'm passin' it, if they talk to me I'm bookin'
Out that door, but before I can make it
Somebody stops me and says "Are you Macklemore?
"Maybe this isn't the place or time, I just wanted to say that"
"If it wasn't for 'Otherside' I wouldn't have made it"
I just looked down at the ground and say "Thank you"
She tells me she has 9 months and that she's so grateful
Tears in her eyes lookin' like she's gonna cry, fuck
I barely got forty-eight hours, treated like I'm some wise monk
I want to tell her I relapsed, but I can't
I just shake her hand and tell her "Congrats"
Get back to my car, and I think I'm trippin', yeah
'Cause God wrote 'Otherside', that pen was in my hand
I'm just a flawed man, man I fucked up
Like so many others, I just never thought I would
I never thought I would
Didn't pick up the book
Doin' it by myself didn't turn out that good
If I can be an example of gettin' sober
Then I can be an example of startin' over
If I can be an example of gettin' sober
Then I can be an example of startin' over
We fought so hard
Now we gotta get back what we lost, lost
I thought you'd go
But you were with me all along, along
We fought so hard
Now we gotta get back what we lost, lost

Vertaling

Eén, twee, nu ...
Die drie jaar plus, ik was zo trots op
Toen gooide ik ze allemaal weg voor twee piepschuim bekers
De ironie, iedereen zal denken dat "hij tegen me gelogen heeft"
Mijn soberheid zo openbaar gemaakt, er is geen privacy
Als ik er niet over praat, heb ik een afspraakje
Een "08/10/08" die nu is gewijzigd
En iedereen die me in een doos heeft gestopt als een heilige
Dat was ik nooit, gewoon een valse profeet die nooit kwam
En denken ze dat alles wat ik heb geschreven nep is?
Of ga ik gewoon naar het graf?
Wat zullen mijn ouders in hemelsnaam zeggen?
Het succesverhaal dat zijn leven samenbracht en veranderde
En je weet hoe pijn eruit ziet
Wanneer je tegen je vader zegt, kom je terug en kijk je hem recht in zijn gezicht
Bedrog op je schouders, bedrieglijk zwaar gewicht
Ik heb dit de tranen van mijn meisje al een tijdje niet gezien
Het vertrouwen dat ik ooit bouwde is verraden
Maar ik leef liever de waarheid dan te worden geoordeeld voor mijn fouten
Dan vals opgehouden, gegeven rekwisieten, geliefd en geprezen
Ik denk dat ik dit op de pagina moet krijgen
Voel je ziek en hulpeloos
Verloor het kompas waar het zelf is
Ik weet wat ik moet doen en ik kan er niets aan doen
Eén dag tegelijk is wat ze ons vertellen
Nu moet ik een manier vinden om het ze te vertellen
God help ze, ja
Eén dag tegelijk is wat ze ons vertellen
Nu moet ik een manier vinden om het ze te vertellen
We hebben zo hard gevochten
Nu moeten we terug krijgen wat we verloren, verloren
Ik dacht dat je zou gaan
Maar je was altijd bij me, samen
En elk kind dat naar me toe kwam
En zei dat ik de muziek was waarnaar ze luisterden toen ze voor het eerst schoon werden, kijk me nu eens aan
Een paar dagen nuchter, ik vecht met demonen
Terug van die ontmoeting aan de East Side, shakin ', tweakin'
Hoop dat ze het niet zien, hoop dat niemand op zoek is
Dat niemand die mislukking onder die hoodie herkent
Net gepost op de achterkant met mijn handen gekruist, schudde
Als ze me bellen, geef ik het door, als ze tegen me praten, boek ik
Die deur uit, maar voordat ik het kan maken
Iemand stopt me en zegt: "Ben jij Macklemore?
"Misschien is dit niet de plaats of tijd, ik wilde alleen maar zeggen"
"Als het niet voor 'Otherside' was geweest, had ik het niet gehaald"
Ik keek gewoon naar de grond en zei: "Bedankt"
Ze vertelt me dat ze 9 maanden heeft en dat ze zo dankbaar is
Tranen in haar ogen lijken erop dat ze gaat huilen, neuken
Ik kreeg nauwelijks achtenveertig uur, behandeld alsof ik een wijze monnik ben
Ik wil haar vertellen dat ik een terugval heb, maar ik kan het niet
Ik schud gewoon haar hand en zeg haar "Congrats"
Ga terug naar mijn auto en ik denk dat ik aan het trippen ben, ja
Omdat God 'Otherside' heeft geschreven, was die pen in mijn hand
Ik ben gewoon een gebrekkige man, man die ik verkloot heb
Zoals zoveel anderen, ik had het gewoon nooit gedacht
Ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen
Ik heb het boek niet opgehaald
Alleen doen bleek niet zo goed
Als ik een voorbeeld kan zijn om nuchter te worden
Dan kan ik een voorbeeld zijn van het opnieuw beginnen
Als ik een voorbeeld kan zijn om nuchter te worden
Dan kan ik een voorbeeld zijn van het opnieuw beginnen
We hebben zo hard gevochten
Nu moeten we terug krijgen wat we verloren, verloren
Ik dacht dat je zou gaan
Maar je was altijd bij me, samen
We hebben zo hard gevochten
Nu moeten we terug krijgen wat we verloren, verloren