Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: N.W.A. - Songtitle: Express Yourself

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: N.W.A. - Express Yourself ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Express Yourself? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van N.W.A.! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van N.W.A. en zie welke nummers wij nog meer van N.W.A. in ons archief hebben staan zoals Express Yourself.


Origineel

Yo man there's alot of brothers out there flakin and perpatratin who scared to kick reality. Yo Dre you been doin all this dope producin', you ain't had a chance to show 'em what time it is! So watchu want me to do...? All you got to do now, express yourself! I expressin with my full capabilities, Now im livin in correctional facilities, Coz some don't agree wit how i do this, I get straight, and meditate, like a Buddhist, Im droppin flavour, my behaviour is hereditary, And my technique is very necessary, Blame it on Ice Cube, because he said It get funky! When you got a subject and a predicate Add it on a dope beat, and it'll make ya think, Some suckers just tickle me pink, to my stomach, Cause they don't flow like this one, You know what, I won't hesitate to dis one or two before i'm through, So don't try to sing this, Some drop science, well i'm droppin english! Even if Yella, makes it acapella I still express, yo I don't smoke weed or cess! Cause its known to give a brother brain damage, And brain damage on the mic don't manage nuttin' But makin a sucker and you equal, Don't be another sequel! Express Yourself! Do it do... Express Yourself! Oh do it! Ice Cube, is not for the pop charts! So where should a brother like you start expressin yourself? My boy'll show you how! Yo Dre Watup? Drop English right about now!! Gettin back to the PG, That's Program, and it's easy! Dre is back, New Jacks are made hollow, Expressin' niggers subject because they like to follow the words, The style, the trend, the records i spin, Again and again and again, Yo yall on the other end! Watch a brother bringin' dope rhymes, with no help, There's no fessin' or guessin' when i'm expressin myself! It's crazy to see people be what society wants 'em to be, But not me! Ruthless, is the way togo, they know, Others say rhymes that fail to be original, Or they kill where the hip-hop starts, Forget about the ghetto, and rap for the pop charts! And those musicians, that cuss at home, But scared to use profanity, when up on the microphone, Yeh they want reality, but chu won't hear none, They rather exaggerate a little fiction! Some say no to drugs, and take a stand, But after the show they go lookin for the Dopeman! Oh they ban my group from the radio, 'here, NWA', They say 'Hell no!' But chu know it ain't all about wealth, As long as you make a note to, express yourself! Express Yourself! Do it do... Express Yourself! Oh do it! A lyricist, yo Dre is the name for it, To make somethin' dope on a record that's what he came for, Kickin' reality over stand us up, But it's important to keep it in mind to Express Yourself!! From the heart if you wanna start and move up the chart then expression is big part of it. You ain't efficient when you flow, you ain't swift, Movin' like a tortise, full o' rigor mortis! There's a little bit more to show, I got rhymes in my mind, embedded like a embryo. A lesson, all bout expression, And if you start fessin, i got a smith n weston for ya! I might ignore you're record, because it has no bottom, I get loose in the summer, winter, spring and autumn. It's Dre on the mic gettin physical, Doin the job, NWA is the lynch mob! Yes i'm macabre, but chu know you need this, And the night i just gone, just like a fetus, Or tumor, heres the rumour, Dre's in the neighbourhood and he's up to no good! When i start expressin myself, Yella slam me, Cause if i stay funky like dis, I'm doin damage! Or I'ma be too hype, and need a straightjacket, I got knowledge, and other suckers lack it, So when you see Dre, a DJ on the mic, Ask what it's like, it's like we gettin hype tonight! Cause if i strike, It ain't for your good health, But i won't strike if you just Express Yourself! Express Yourself! Do it do... Express Yourself! Oh do it!

Vertaling

Yo man er veel van broeders die er flakin en perpatratin die bang zijn om de werkelijkheid te schoppen. Yo Dre je al doin dit allemaal dope producin ', je niet de kans gehad om te laten zien 'em hoe laat het is! Dus watchu dat ik doe ...? Alles wat je hebt nu moet doen, jezelf! Ik expressin met mijn volle capaciteiten, Nu im livin in penitentiaire inrichtingen, Coz sommige niet eens wit hoe ik dit moet doen, Ik krijg rechte, en te mediteren, als een boeddhist, Im droppin smaak, mijn gedrag is erfelijk, En mijn techniek is zeer noodzakelijk, Blame it on Ice Cube, omdat hij zei dat het funky krijgen! Als je een onderwerp en een predikaat Toe te voegen op een dope beat, en het zal te maken ya think, Sommige sukkels gewoon kietelen me roze, naar mijn maag, Omdat ze niet alleen maar als deze, Weet je wat, ik zal niet aarzelen om een ??of twee ver voordat ik door, Dus niet proberen om dit te zingen, Sommige drop wetenschap, goed ik ben droppin engels! Zelfs als Yella, maakt het acapella Ik heb nog steeds uit te drukken, yo ik rook niet wiet of proces! Oorzaak van haar bekend is dat een broer hersenen te gevenschade, En hersenletsel op de mic niet in slagen Nuttin ' Maar makin een sukkel en je gelijk, Niet weer een vervolg! Express Yourself! Doe het doen ... Express Yourself! Oh doen! Ice Cube, is niet voor de hitlijsten! Dus waar moet een broer als jij begint expressin jezelf? Mijn boy'll laten u zien hoe! Yo Dre Watup? Drop Engels Right About Now! Gettin terug naar de PG, Dat is Program, en het is gemakkelijk! Dre is terug, New Jacks zijn hol gemaakt, Expressin 'nikkers onderwerp, omdat ze graag de woorden volgen, De stijl, de trend, de records die ik draai, Opnieuw en opnieuw en opnieuw, Yo yall aan de andere kant! Bekijk een broer bringin 'dope rhymes, zonder hulp, Er is geen fessin 'of guessin' als ik mezelf expressin! Het is gek om te zien hoe mensen worden wat de maatschappij wil 'em te zijn, Maar ik niet! Meedogenloos, is de manier waarop Togo, ze weten, Anderen zeggen rijmpjes die niet origineel te zijn, Of ze doden waar de hip-hop begint, Vergeet het getto, en rap voor de hitlijsten! En die muzikanten, dat vloeken opthuis, Maar bang om godslastering te gebruiken, wanneer je op de microfoon, Yeh ze willen de werkelijkheid, maar Chu zal niet horen geen, Ze gaan liever te overdrijven een beetje fictie! Sommigen zeggen nee tegen drugs, en een standpunt innemen, Maar na de show gaan ze lookin voor de Dopeman! Oh ze te verbieden mijn fractie van de radio, 'hier, NWA', Ze zeggen 'Hell no!' Maar chu weet dat het allemaal niet over rijkdom, Zolang u een nota aan, jezelf! Express Yourself! Doe het doen ... Express Yourself! Oh doen! Een tekstschrijver, yo Dre is de naam voor het, Om iets 'dope op een record dat is wat hij kwam voor, Kickin 'werkelijkheid boven staan ??ons op, Maar het is belangrijk om het in gedachten houden om jezelf te uiten! Vanuit het hart als je wilt beginnen en omhoog de grafiek dan meningsuiting is groot deel van uit. U is niet efficiënt als je flow, je niet snel, Movin 'als een Tortise, full o' rigor mortis! Er is een klein beetje meer te laten zien, Ik heb rijmt in mijn hoofd, ingebed als een embryo. Een les, alle bout meningsuiting, En als je fessin start, ik heb een smid nWeston voor ya! Ik zou negeren je opnemen, want het heeft geen bodem, Ik krijg los in de zomer, winter, lente en herfst. Het is Dre op de mic gettin fysieke, Doin het werk, NWA is de lynch mob? Ja, ik ben macabere, maar chu weet dat je dit nodig, En de avond dat ik gewoon weg, net als een foetus, Of tumor, heres het gerucht, Dre's in de buurt en hij is nu niet goed! Toen ik expressin start mezelf, Yella slam mij, Want als ik funky blijven zoals DIS, ik ben doin schade! Of ben ik te hype, en de noodzaak een dwangbuis, Ik heb kennis en andere sukkels missen, Dus als je ziet Dre, een DJ op de mic, Vragen wat het is, het is alsof we hype vanavond gettin! Want als ik staking, Het is niet voor uw goede gezondheid, Maar ik zal niet aanslaan als je gewoon Express Yourself! Express Yourself! Doe het doen ... Express Yourself! Oh doen!