Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: N.W.A. - Songtitle: Straight Outta Compton

Origineel

You are now about to witness the strength of street knowledge Verse One: Ice Cube Straight outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube From the gang called Niggaz With Attitudes When I'm called off, I got a sawed off Squeeze the trigger, and bodies are hauled off You too, boy, if ya fuck with me The police are gonna hafta come and get me Off yo ass, that's how I'm goin out For the punk motherfuckers that's showin out Niggaz start to mumble, they wanna rumble Mix em and cook em in a pot like gumbo Goin off on a motherfucker like that with a gat that's pointed at yo ass So give it up smooth Ain't no tellin when I'm down for a jack move Here's a murder rap to keep yo dancin with a crime record like Charles Manson AK-47 is the tool Don't make me act the motherfuckin fool Me you can go toe to toe, no maybe I'm knockin niggaz out tha box, daily yo weekly, monthly and yearly until them dumb motherfuckers see clearly that I'm down with the capital C-P-T Boy you can't fuck with me So when I'm in your neighborhood, you better duck Coz Ice Cube is crazy as fuck As I leave, believe I'm stompin but when I come back, boy, I'm comin straight outta Compton Chorus: [City of Compton, City of Compton] [Eazy E] Yo Ren [MC Ren] Whassup? [Eazy E] Tell em where you from! Verse Two: MC Ren Straight outta Compton, another crazy ass nigga More punks I smoke, yo, my rep gets bigger I'm a bad motherfucker and you know this But the pussy ass niggaz don't show this But I don't give a fuck, I'ma make my snaps If not from the records, from jackin the crops Just like burglary, the definition is 'jackin' And when illegally armed it's called 'packin' Shoot a motherfucker in a minute I find a good piece o' pussy, I go up in it So if you're at a show in the front row I'm a call you a bitch or dirty-ass ho You'll probably get mad like a bitch is supposed to But that shows me, slut, you're composed to a crazy muthafucker from tha street Attitude legit cause I'm tearin up shit MC Ren controls the automatic For any dumb muthafucker that starts static Not the right hand cause I'm the hand itself every time I pull a AK off the shelf The security is maximum and that's a law R-E-N spells Ren but I'm raw See, coz I'm the motherfuckin villain The definition is clear, you're the witness of a killin that's takin place without a clue And once you're on the scope, your ass is through Look, you might take it as a trip but a nigga like Ren is on a gangsta tip Straight outta Compton... Chorus: [City of Compton, City of Compton] [Dr. Dre] Eazy is his name and the boy is comin... Verse Three: Eazy-E ...straight outta Compton is a brotha that'll smother yo' mother and make ya sister think I love her Dangerous motherfucker raises hell And if I ever get caught I make bail See, I don't give a fuck, that's the problem I see a motherfuckin cop I don't dodge him But I'm smart, lay low, creep a while And when I see a punk pass, I smile To me it's kinda funny, the attitude showin a nigga drivin but don't know where the fuck he's going, just rollin lookin for the one they call Eazy But here's a flash, they never seize me Ruthless! Never seen like a shadow in the dark except when I unload, see I'll get over the hesitation and hear the scream of the one who got the last penetration Give a little gust of wind and I'm jettin But leave a memory no one'll be forgettin So what about the bitch who got shot? Fuck her! You think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker! This is the autobiography of the E, and if you ever fuck with me You'll get taken by a stupid dope brotha who will smother word to the motherfucker, straight outta Compton Chorus: [City of Compton, City of Compton] [Damn that shit was dope!]

Vertaling

U bent nu over te getuigen van de kracht van stratenkennis Vers een: Ice Cube Straight Outta Compton, crazy motherfucker genaamd Ice Cube Van de bende genaamd Niggaz met houdingen Als ik 'm afgeblazen, ik heb een off gezaagde Knijp in de trekker, en instanties die zijn afgevoerd Jij ook, jongen, als ya fuck met me De politie gaat hafta Kom me maar halen Uit yo ass, dat 's hoe ik ' m goin out Voor de punk motherfuckers die 's uit showin Niggaz beginnen te mompelen, ze willen rumble Meng en laat em em in een pot, zoals gumbo Goin de start op een klootzak als die met een gat dat 's wees op yo ass Dus geef het op een soepele Ain 't geen tellin als ik ' m naar beneden voor een jack te verplaatsen Hier 'sa moord rap te houden yo dancin met een misdrijf zoals Charles Manson record AK-47 is het hulpmiddel Don 't maakt me gek handeling van de motherfuckin Mij kan je teen voor teen, geen misschien I 'm knockin niggaz out tha box, dagelijks yo wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse totdat ze domme klootzakken duidelijk zien dat ik 'm neer met de hoofdstad CPT Jongen je kunt 't neukenmet mij Dus als ik 'm in je buurt, kun je beter eend Coz Ice Cube is gek als fuck Als ik ga, denk dat ik 'm stompin maar wanneer ik terugkom, jongen, I 'm comin Straight Outta Compton Chorus: [Plaats van Compton, Stad van Compton] [Eazy E] Yo Ren [MC Ren] Whassup? [Eazy E] Vertel waar je em uit! Verse Twee: MC Ren Straight Outta Compton, een andere gekke kont nigga Meer punks Ik rook, yo, mijn rep wordt groter, I 'ma slechte klootzak en je weet dat dit Maar het poesje kont niggaz don t show 'dit Maar ik don 't geeft een fuck, I ' ma mijn snaps Als dat niet uit de registers, uit Jackin de gewassen Net zoals inbraak, de definitie is 'Jackin ' En als illegaal gewapende het 's met de naam ' packin ' Schiet een klootzak in een minuut Vind ik een goed stuk o 'kut, ik ga in het Dus als je 're op een show in de voorste rij I 'ma noemen je een vuile teef of-ass ho U 'll waarschijnlijk boos als een wijf wordt verondersteld Maar dat toont me, slet, je 're samengesteld om een gekke muthafucker van tha straat Attitude legitwant ik 'm up shit tearin MC Ren controles van de automatische Voor alle domme muthafucker die begint statische Niet de rechterhand want ik 'm zelf de hand elke keer als ik een AK pull off the shelf De beveiliging is maximaal en dat 'sa recht REN spreuken Ren maar ik 'm rauw Zie, coz I 'm de motherfuckin schurk De definitie is duidelijk, u 'bent de getuige van een Killin dat 's takin plaats zonder een aanwijzing En als je eenmaal 're over de reikwijdte, is door middel van je kont Kijk, misschien neem je het als een reis maar een nigga als Ren is op een gangsta tip Straight Outta Compton ... Chorus: [Plaats van Compton, Stad van Compton] [Dr Dre] Eazy is zijn naam en de jongen is comin ... Vers drie: Eazy-E ... Straight Outta Compton is een brotha dat 'll yo ' smoren moeder en maak ya zus denk dat ik van haar hou Gevaarlijke klootzak de boel op stelten En als ik ooit betrapt ik borgtocht Zie je, ik don 't geeft een fuck, dat ' s het probleem Ik zie een motherfuckin cop ik 't Don Dodge hem Maar ik 'm slim, lag laag, kruip een tijdje En als ik zie een punk-pass, ikglimlach Voor mij is het 's best grappig, de houding showin een nigga Drivin maar don 't weten waar de fuck hij ' s gaan, net rollin lookin voor degene die ze bellen Eazy Maar hier 'sa flits, ze nooit te grijpen me Ruthless! Nooit gezien als een schaduw in het donker behalve wanneer ik lossen, zie I 'll get over de aarzeling en hoor de schreeuw van de degene die ik heb de laatste penetratie Give a little windvlaag en ik 'm jettin Maar laat niemand een geheugen 'll forgettin Dus hoe zit het met de teef die ik heb geschoten? Fuck haar! Je denkt dat ik een verdomd geven over een teef? Ik ga 'ta sucker! Dit is de autobiografie van de E, en als je ooit met me neuken U 'll get genomen door een domme dope brotha, die het vertikt woord aan de klootzak, Straight Outta Compton Chorus: [Plaats van Compton, Stad van Compton] [Damn die shit was dope!]