Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Najaagt - Songtitle: Hhfxfy

Origineel

I have been cruel and kind without knowing I fell in the silence overwhelmed by these days For I have been shown dear rulers, ruling all things Thinking the world was mine to lay hold on I breathe in the promise of maiden and man But each have their own illusions to hold onto I only want to be left to my own ways The rulers of one leaving all things undone I stood in awe of the whole creations Gathered among them was the morning Giving all its rays Thinking the world was mine to be lost in I ran with freedom and sank in between For I have the path of wonder There before me I only want to be left to my own ways The rulers of one leaving all things undone I stood in awe of the whole creation Gathered among them was the morning Giving all its rays

Vertaling

Ik heb wreed en vriendelijk geweest zonder het te weten Ik viel in de stilte overweldigd door deze dagen Want ik heb aangetoond dat lieve heersers, uitspraak alle dingen Denken de wereld was van mij om vast te houden Ik adem in de belofte van meisje en man Maar hebben elk hun eigen illusies vast te houden Ik wil alleen worden overgelaten aan mijn eigen manier De heersers van een verlaten van alle dingen ongedaan gemaakt Ik stond onder de indruk van het hele creaties Verzameld onder hen was de ochtend Het geven van al zijn stralen Denken de wereld was van mij te zijn verloren in Ikliep met vrijheid en zonk in tussen Want ik heb het pad van verwondering Daar voor mij Ik wil alleen worden overgelaten aan mijn eigen manier De heersers van een verlaten van alle dingen ongedaan gemaakt Ik stond onder de indruk van de hele schepping Verzameld onder hen was de ochtend Het geven van al zijn stralen