Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Nas & Damian Marley - Songtitle: Patience

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Nas & Damian Marley - Patience ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Nas & Damian Marley! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van Nas & Damian Marley en zie welke nummers wij nog meer van Nas & Damian Marley in ons archief hebben staan zoals Patience.


Origineel

Patience.Origineel
Some of the smartest dummies
Can't read the language of Egyptian Mummies
An' a fly go a Moon
And can't find food for the starving tummies
Pay no mind to the Youths
Cause it's not like the future depends on it
But save the Animals in the Zoo
Cause the Chimpanzee dem a make big money
This is how the media pillages
On the TV the picture is
Savages in villages
And the scientist still can't explain the pyramids (huh)
Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids
Stereotyping the image of the images
And this is what the image is...
You buy a khaki pants
And all of a sudden you say a Indiana Jones
An' a thief out gold and thief out the scrolls and even the buried bones
Some of the worst paparazzis I've ever seen and I ever known
Put the worst on display so the world can see
And that's all they will ever show
So the ones in the West
Will never move east
And feel like they could be at home
Dem get tricked by the beast
But a where dem ago flee when the monster is fully-grown?
Solomonic linage whe dem still can't defeat and them coulda never cloneMy spiritual DNA that print in my sould and I will forever OWN (Lord).

(Huh) Are we born not knowing, are we born knowing all?
Are we growing wiser, are we just growing tall?
Can you read thoughts? Can you read palms?
Can you predict the future? Can you see storms... coming?
The Earth was flat if you went too far you would fall offNow the Earth is round if the shape change again everybody woulda start laugh
The average man can't prove of most of the things that he chooses to speak of
And still won't research and find out the root of the truth that you seek of
Scholars teach in Universities and claim that they're smart and cunning
Tell them find a cure when we sneeze and that's when their nose start running
And the rich get stitched up, when we get cut
Man a heal dem broken bones in the bush with the wed mud
Can you read Signs? Can you read Stars?
Can you make peace? Can you fight war?
Can you milk cows, even though you drive cars? (Huh)
Can you survive, AGAINST ALL ODDS...Now?

Who wrote the Bible? Who wrote the Quran?
And was it a lightning storm
That gave birth to the earth
And then dinosaurs were born?
Who made up words? Who made up Numbers?
And what kind of spell is mankind under?
Everything on the planet we preserve and can it
Microwave it and try it.
No matter what we'll survive it.
What's Hue? What's Man? What's Human?
Anything along the land we consumin'.
Eatin', deletin'... ruin.
Trying to get paper.
Gotta have land, gotta have acres
So I can sit back like Jack Nicholson
Watch niggaz play the game like the Lakers
In a world full of fifty-two fakers,
Gypsies, seances, mystical prayers...
You superstitious? Throw salt over your shoulders
Make a wish for the day 'Cuz
Like somebody got a doll of me
Stickin' needles in my arteries
But I can't feel it
Sometimes it's like "pardon me, but I got a real big spirit".
I'm fearless... I'm fearless
Don't you try and grab hold of my soul
It's like a military soldier since seven years old
I held real dead bodies in my arms
Felt their body turn cold (Oh)
Why we born in the first place...
If this is how we gotta go?
Damn

Vertaling

Geduld.Origineel
Enkele van de slimste dummy's
Kan de taal van Egyptische mummies niet lezen
Een vlieg gaat een maan
En kan geen voedsel vinden voor de hongerige buik
Let niet op de jongeren
Omdat het niet is alsof de toekomst ervan afhangt
Maar red de dieren in de dierentuin
Omdat de chimpansee veel geld verdient
Zo plunderen de media
Op de tv is het beeld
Wilde in dorpen
En de wetenschapper kan de piramides nog steeds niet verklaren (he)
Evangelisten die hun brood verdienen met de video's van ribben van de kleine kinderen
Stereotypering van de afbeelding van de afbeeldingen
En dit is wat het beeld is ...
Je koopt een kaki broek
En ineens zeg je een Indiana Jones
Een 'een dief uit goud en een dief uit de boekrollen en zelfs de begraven botten
Enkele van de ergste paparazzi's die ik ooit heb gezien en die ik ooit heb gekend
Zet het ergste tentoon zodat de wereld het kan zien
En dat is alles wat ze ooit zullen laten zien
Dus die in het Westen
Zal nooit naar het oosten gaan
En het gevoel hebben dat ze thuis kunnen zijn
Dem wordt voor de gek gehouden door het beest
Maar waar is dem geleden gevlucht toen het monster volwassen was?
Solomonic linage whe dem kan nog steeds niet verslaan en ze zouden nooit kunnen klonenMijn spirituele DNA dat in mijn sould print en ik zal voor altijd EIGEN (Heer) zijn.

(Huh) Zijn we geboren zonder te weten, zijn we geboren als we alles weten?
Worden we wijzer, worden we gewoon lang?
Kun je gedachten lezen? Kun je palmen lezen?
Kunt u de toekomst voorspellen? Kun je stormen zien aankomen?
De aarde was plat als je te ver zou gaan, zou je eraf vallenNu is de aarde rond als de vorm weer verandert, iedereen zou gaan lachen
De gemiddelde man kan de meeste dingen waarover hij verkiest niet bewijzen
En zal nog steeds geen onderzoek doen en de wortel van de waarheid achterhalen waar je naar op zoek bent
Geleerden geven les aan universiteiten en beweren dat ze slim en sluw zijn
Vertel ze dat ze een remedie vinden als we niezen en dan begint hun neus te rennen
En de rijken worden gehecht als we worden gesneden
Man een genezen dem gebroken botten in de bush met de woeste modder
Kunt u tekenen lezen? Kun je Stars lezen?
Kunt u vrede sluiten? Kun jij oorlog voeren?
Kun je koeien melken, ook al rijd je in auto's? (Huh)
Kun je overleven, TEGEN ALLE ODDS ... Nu?

Wie heeft de Bijbel geschreven? Wie heeft de koran geschreven?
En was het een onweer
Dat bracht de aarde voort
En toen werden er dinosaurussen geboren?
Wie verzon woorden? Wie heeft Numbers verzonnen?
En onder welke betovering valt de mensheid?
Alles op de planeet dat we bewaren en kunnen
Magnetron het en probeer het.
Het maakt niet uit wat we zullen overleven.
Wat is Hue? Wat is man? Wat is menselijk?
Alles op het land dat we consumeren.
Eatin ', deletin' ... verpesten.
Ik probeer papier te krijgen.
Moet land hebben, moet hectares hebben
Zodat ik achterover kan leunen zoals Jack Nicholson
Kijk hoe niggaz het spel speelt zoals de Lakers
In een wereld vol met tweeƫnvijftig fakers,
Zigeuners, seances, mystieke gebeden ...
Ben je bijgelovig? Gooi zout over je schouders
Doe een wens voor de dag 'Cuz
Alsof iemand een pop van mij heeft
Naalden steken in mijn bloedvaten
Maar ik voel het niet
Soms is het zoiets van "neem me niet kwalijk, maar ik heb een heel grote geest".
Ik ben onbevreesd ... Ik ben onbevreesd
Probeer mijn ziel niet vast te pakken
Het is net een militaire soldaat sinds zeven jaar oud
Ik hield echte lijken in mijn armen
Ik voelde dat hun lichaam koud werd (Oh)
Waarom we in de eerste plaats geboren zijn ...
Als dit is hoe we moeten gaan?
Verdomme