Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Nas - Songtitle: America

Origineel

Nas Talking - yo... its like waking up from a bad dream.. just to figure out you weren't dreaming in the first place.] If all I saw was gangsters Coming up as a youngster Pussy and money the only language I clung ta Claim ta, unrolled myself up to become one Ain't ya happy I chose rap I'm amongst tha Streets deceiving Can't believe my achievements Cultural strata Persona's that of a non-needer Because I don't need nada except for Prada beaver For cold winters, tattoos got my summer's sleeveless To my g's on the flee from the coppers Stiff bodies on freeze in funeral parlors From the slums I come up a phoenix Caked up, tryna take what I'm eating Came up a dismissive kid You lucky if you allowed to witness this Savvy mouth Wild, hardly A man's man Who woulda knew the beach houses and wild parties Jezebel's and Stella McCartney's For years, all that How could I not be dead This old German Said I was a thug with a notty head Looked at my Benz and called that a Nazi sled With a face like he wonder where I got my bread Probably all these stones he see From my shows overseas From crime to rhyme My stories is I'm from the home of the thieves Blessed The lord is a g, he gotta be Who's the God of suckers and snitches The economy Lipstick from Marilyn Monroe Blew a death kiss to Fidel Castro He'd want me to spit this Only the strong survive Nas bear witness The hypocrisy is all I can see White cop acquitted for murder Black cop cop a plea That type of shit make me stop and think We in chronic need of a second look of the law books And the whole race dichotomy Too many rappers, athletes, and actors But not enough niggas in NASA Who give you the latest dances, trends, and fashion But when it comes to residuals, they look past us Woven into the fabric, they can't stand us Even in white tee's, blue jeans, and red bandanas Assassinations Diplomatic relations Killed indigenous people Built a new nation Involuntary labor Took a knife split a woman naval Took her premature baby Let her man see you rape her If I could travel to the 1700's I'd push a wheelbarrow full of dynamite Through your covenant Love to sit in on the Senate And tell the whole government Y'all don't treat women fair She read about herself in the bible Believing she the reason sin is here You played her, with an apron Like bring me my dinner, dear She the nigger here Ain't we in the free world Death penalty in Texas kill young boys and girls Barbarity, I'm in the double-R casually Bugging how I made it out the hood, dazzle me How far we really from third world savagery When the empire fall, imagine how crazy that'll be

Vertaling

Nas Talking - yo ... haar willen ontwaken uit een slechte droom .. alleen maar om erachter te komen dat je niet droomt in de eerste plaats.] Als alles wat ik zag was gangsters Komen als een jongere Kut en geld de enige taal die ik klampte ta Claim ta, ontrold mezelf tot een te worden Is ya niet gelukkig koos ik rap Ik ben onder tha Straten bedriegen Kan niet geloven dat mijn prestaties Culturele strata Persona is dat van een niet-needer Omdat ik niet nada nodig hebt behalve Prada bever Voor koude winters, tatoeages heb mijn zomermouwloos Tot mijn g's op de vluchten van de koperplaten Stijve lichamen op bevriezing in Rouwkamers Uit de sloppenwijken kom ik tot een feniks Aangekoekt up, tryna nemen wat ik eet Kwam een ​​afwijzend kind Je geluk als je mag deze getuige Savvy mond Wild, nauwelijks Een man man Wie zou er wonen wist het strand huizen en wilde feesten Jezebel's en Stella McCartney Voor de jaren, dat alles Hoe kon ik niet dood zijn Deze oude Duitse Zei dat ik een misdadiger met een notty kop Keek naar mijn Benz en riep dat een nazislee Met een gezicht als hij zich afvragen waar ik mijn brood Waarschijnlijk al deze stenen zien dat hij Van mijn shows in het buitenland Van misdrijven te rijmen Mijn verhalen is dat ik uit het huis van de dieven Gezegend De heer is ag, hij moet wel Wie is de God van sukkels en snitches De economie Lipstick van Marilyn Monroe Blies een dood kus aan Fidel Castro Hij zou willen dat ik dit spugen Alleen de sterken overleven Nas getuigen De hypocrisie is alles wat ik kan zien Witte cop vrijgesproken voor moord Zwarte cop cop een pleidooi Dat soort shitmaakt me aan het denken Wij bij chronische behoefte aan een tweede blik van de wetboeken En de hele race dichotomie Te veel rappers, sporters, en acteurs Maar niet genoeg niggas in NASA Die geven je de nieuwste dansen, trends en mode Maar als het gaat om reststoffen, kijken ze langs ons Geweven in het weefsel, kunnen ze ons niet tegen Zelfs in wit t-shirt, blauwe spijkerbroek en rode bandana Moorden Diplomatieke betrekkingen Doodde inheemse bevolking Bouwde een nieuwe natie Onvrijwillige arbeid Nam een ​​mes gesplitst een vrouwmarine- Nam haar premature baby Laat haar man zie je haar te verkrachten Als ik kon reizen naar de jaren 1700 Ik zou een kruiwagen vol dynamiet te duwen Via uw verbond Liefde om in te zitten over de Senaat En vertel de hele regering Y'all niet behandelen vrouwen eerlijk Ze las over zichzelf in de bijbel Geloven ze de reden zonde is hier Je speelde haar, met een schort Graag breng me mijn diner, lieve Ze de nigger hier Is dat we niet in de vrije wereld Doodstraf in Texas doden jonge jongens en meisjes Barbaarsheid, ik ben in dedouble-R terloops Afluisteren hoe ik het uit de kap, verblind me Hoe ver we echt uit de derde wereld wreedheid Wanneer het rijk vallen, voorstellen hoe gek dat zal zijn