Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Natalia - Songtitle: Haleluja

Origineel

Now, I've heard there was a secret chord That David played, and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this: The fourth, the fifth The minor fall, the major lift The baffled king composing Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Your faith was strong, but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew ye She tied you to a kitchen chair She broke your throne, and she cut your hair And from your lips she drew the Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah You say I took the name in vain I don't even know the name But if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word It doesn't matter which you heard The holy or the broken Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Baby, I've been here before I know this room, I've walked this floor I used to live alone before I knew you I've seen your flag on the marble arch But listen, love is not some kind of victory march No it's a cold and it's a very broken Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah There was a time you let me know What's really going on below But now you never show it to me, do you? But I remember when I moved in you And the holy dove, she was moving too Yes, every single breath that we drew was Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Maybe there's a God above As for me, all I've ever seemed to learn from love Is how to shoot at someone who outdrew you But it's not a complaint that you hear tonight It's not the laughter of someone Who claims to have seen the Light No it's a cold and it's a very lonely Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah I did my best, it wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch I've told the truth I didn't come to fool you And even though it all went wrong I'll stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Provided by songteksten.nl

Vertaling

Nu, I 've hoorde dat er een geheim akkoord Dat David speelde en het plezierde de Heer Maar je don 't echt om muziek, hè? Het gaat als volgt: De vierde, het vijfde De kleine daling, de grootste lift De verbijsterde koning componeert een loflied Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Je geloof was sterk, maar je had bewijs nodig Je zag haar baden op het dak Haar schoonheid en het maanlicht omverwierp gij Ze bond je vast aan een keukenstoel Ze brak je troon en ze knipte je haar En aan je lippen ontlokte ze het loflied Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah U zegt dat ik nam de naam ijdel Ik don 't weet zelfs de naam Maar als ik dat deed, nou echt, wat 's het voor u? Er sa 'gloed van licht in elk woord Het doet 't kwestie die je gehoord De heilige of het gebroken Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Baby, I 've hier al eerder Ik weet dat deze kamer, I 've liep deze verdieping Ik gebruikte om alleen te leven voordat ik wist dat je I 've gezien uw vlag op de marmerenboog Maar luister, liefde is niet een soort van triomftocht Nee, het 'sa koud en het ' sa zeer gebroken Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Er was een tijd dat je laat het me weten What 's echt aan de hand hieronder Maar nu blijkt dat je nooit naar mij, hè? Maar ik herinner me toen ik verhuisde in u En de heilige duif, werd ze in beweging te Ja, elke ademtocht dat we tekende was Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Misschien is er sa 'God boven Wat mij betreft, alles wat ik 'ooit leek om te leren van de liefde Is hoe om te schieten op iemand die je outdrew Maar het 's niet een klacht die je hoort vanavond Het 's niet de lach van iemand Wie beweert te hebben het licht gezien Nee, het 'sa koud en het ' sa erg eenzaam Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Ik deed mijn best, het was 't veel Ik kon 't voelen, dus ik probeerde aan te raken I 've verteld de waarheid Ik heb 't gekomen om u dwaas En hoewel het allemaal mis ging Ik kom staan 'voor de Heer van het Lied Met niets op mijn tong, maarHallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Geleverd door songteksten.nl