Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Natalia - Songtitle: Halleluhjah

Origineel

Now I´ve heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don´t really care for music do you? It goes like this The fourth the fifth The minor fall the major lift The baffled king composing Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you To a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew the Hallelujah Baby I have been here before I know this room I´ve walked this floor I used to live alone before I knew you. I´ve seen your flag on the marble arch Love is not a victory march It´s a cold and it´s a broken Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah There was a time you let me know What´s really going on below But now you never show it to me do you? And remember when I moved in you The holy dove was moving too And every breath we drew was Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah You say I took the name in vain I don´t even know the name But if I did well really what´s it to you? There´s a blaze of light In every word It doesn´t matter which you heard The holy or the broken Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah I did my best it wasn´t much I couldn´t feel so I tried to touch I´ve told the truth I didn´t come to fool you And even though It all went wrong I´ll stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but Hallelujah

Vertaling

Nu heb ik gehoord dat er een geheim akkoord Dat David speelde en het plezierde de Heer Maar je hoeft niet echt zorgen voor muziek heb je? Het gaat als volgt De vierde, vijfde De kleine daling van de grote lift De verbijsterde koning componeert een loflied Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Je geloof was sterk, maar u had bewijs nodig Je zag haar baden op het dak Haar schoonheid en het maanlicht val je Ze bond u Een keukenstoel Ze brak je troon en ze knipte je haar En van je lippen ontlokte ze het Hallelujah Baby Ik heb hier eerder geweest Ik weet dat deze kamer heb ik liep deze verdieping Ik gebruikte om alleen te wonen voordat ik je kende. Ik heb gezien dat uw vlag op de marmeren boog Liefde is niet een triomftocht Het is een koude en het is een gebroken Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Er was een tijd dat je laat het me weten Wat er echt gebeurt op onderstaande Maar nu blijkt dat je nooit aan mij heb je? En herinner me toen ik verhuisde in u De heilige duif was te verhuizen En elke adem we trok wasHallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Je zegt dat ik de naam ijdel Ik weet niet eens de naam Maar als ik dat deed echt goed wat het voor u? Er is een gloed van licht In elk woord Het maakt niet uit welke je hebt gehoord De heilige of het gebroken Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Ik heb mijn best gedaan het was niet veel Ik kon niet voelen, dus ik probeerde aan te raken Ik heb de waarheid verteld Ik ben niet gekomen om u te misleiden En hoewel Het is allemaal mis ging Ik zal voor de Heer van het Lied Met niets op mijn tong, maar Hallelujah