Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Natalie Grant - Songtitle: Because of love

Origineel

Because of love He left his throne
And made this earth His home
He did it willingly
For you and me

With heaven left behind
He came to save all mankind
From sin and shame
He could have walked away
But instead He chose
To stay upon that tree
And take a crown of thorns for me
Because of love

Because of love He bore my pain (bore my pain)
Shouldering the blame
Why did He chose to go (He didn't have to go, no)
How could He love me so?
Because of love He called to me
He said: child I will set you free
You'll have life abundantly
Because of love (because of love)

He gave unselfishly
Caused my blinded to eyes to see
It was you and me He had in mind
On the road to Calvary
I never known such a perfect love
I had fallen down but He picked me up
He rescued my soul
Now I want the world to know

Because of love He left the grave
Prepared for us a place
He'll back again someday
And I will hear Him say

Because you believed
You'll live eternally
And I'll fall on my knees
And I will cry

You are holy, holy, Lord God almighty
You are worthy to receive glory
Honor and power forever
Holy, holy, Lord God almighty
You are worthy
To receive glory
Honor and power forever

Amen, amen, oh amen

Amen
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy

Jesus you are
The angels bow down and say
Holy, holy, holy
All creation cries out
Holy, holy, holy
You're worthy of all the glory
Forever

Amen

Vertaling

Uit liefde verliet Hij zijn troon
En maakte deze aarde tot Zijn huis
Hij deed het vrijwillig
Voor jou en mij

De hemel achterlatend
Kwam hij om alle mensen te redden
Van zonde en schaamte
Hij had weg kunnen lopen
Maar in plaats daarvan koos Hij
Ervoor om aan het kruis te blijven
En droeg een doornenkroon voor mij
Uit liefde

Uit liefde droeg Hij mijn pijn (droeg mijn pijn)
Droeg de schuld
Waarom koos Hij om te gaan (Hij hoefde niet te gaan, nee)
Hoe kon Hij zo van mij houden?
Uit liefde riep hij naar mij
Hij zei: kind ik Ik zal je vrijmaken
Je zult het leven in overvloed hebben
Uit liefde (uit liefde)

Hij gaf onegoÏstisch
Maakte mijn blinde ogen tot ogen die zien
Dat het jij en ik waren die Hij in gedachten hield
Op de weg naar Golgotha
Ik heb nog nooit zo'n perfecte liefde gekend
Ik was naar beneden gevallen maar hij nam mij op
Hij redde mijn ziel
Nu wil ik dat de wereld weet

Uit liefde verliet Hij het graf
Maakte voor ons een plaats
Op een dag zal Hij terug komen
En ik zal Hem horen zeggen

Omdat jij geloofde
Zul je voor eeuwig leven
En ik zal op mijn knieën vallen
En ik zal uitroepen

U bent heilig, heilig, Heer God almachtig
U bent het waard om glorie te ontvangen
Eer en kracht voor altijd
Heilig , heilig, Heer God almachtig
U bent het waard
Om glorie te ontvangen
Eer en kracht voor altijd

Amen, amen, oh amen

Amen
Heilig, heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig

Jezus U bent
De engelen buigen neer en zeggen
Heilig, heilig, heilig
Alle schepsels roepen uit
Heilig, heilig, heilig
U bent alle glorie waard
Voor altijd

Amen