Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: NF - Songtitle: Outro

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: NF - Outro ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Outro? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van NF! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van NF en zie welke nummers wij nog meer van NF in ons archief hebben staan zoals Outro.


Origineel

I'm dedicated, the definition of dedication
Wrote this whole record while I was levitating
Sittin' in my room with the pen and paper, I'm innovative
They've been afraid of me since I was a second grader
I'm the kid on the playground mama told you to never play with
There's levels of music—and I'm in the elevator
Going up to the top floor, look how we elevated
What, you don't know the brand by now? You better get educated
Take both of my arms, rip 'em out the sockets and separate 'em
Forgive me, yeah, I know I get animated
Don't matter, I still write a better record than yours without a hesitation
Never been more motivated
Just look at all the minds I have opened and penetrated
See, I am the voice of all these kids that think things, but never say 'em
That's why they come to my shows wearing the NF hoodies
And hats low like we're carrying weapons, ah!
Put the controllers away, it's game over
I promise I'm way colder
The fans keep saying that they're hungry for new music
Well that's pretty convenient 'cause I just made a plate for 'em
And now I'm hearing none of y'all are saying
I just sit at the keys feeling the music
Got me thinking I'm Beethoven
The game needs a makeover
If you've been waiting, the wait's over
You ain't notice, y'all about to witness a takeover, I'm home!
Yeah, they waiting on me to match the
Emotion that I had in the last one
What if I don't, they gon' tell me that I'm losing my passion?
If I do, am I repeating my actions?
Yeah, look, "How Could You Leave Us" is massive
There ain't nothing I can write that'll match that
My biggest fear writing this record wasn't putting out trash
It was disappointing myself and the fanbase
Now I want you to picture me
I'm in a hotel rapping, crying on the floor of the bathroom
Staring in the mirror, my room, hands shaking
Playing "How Could You Leave Us" through the speakers on my iPhone
Tryna to figure out if I'ma always feel the way that I feel
Or maybe someday I can learn to be happy
Or maybe I can't be, 'cause if the music ain't emotional enough
Are they gon' call me a has-been?
Pain's always been the root of my music
If I cut it off, how am I supposed to keep growing
If I let it go, won't my whole career be in ruins?
That's when I realized this whole conversation is stupid
I never cared to impress people that don't even know me
I just write what I feel, somehow it started a movement
Trying to enjoy a career, but I don't know how to do it
When I spend all of time my being afraid I'ma lose it!
But, then I figured out the reason they follow me
The reason why these fans surrounding me
It's not 'cause I'm a "Rap God"
I don't need you people to bow to me
All they ever did was doubt on me, now everyone's proud of me
Acknowledge me or not, you ain't ignoring the following
I'm just teaching 'em something they couldn't learn in they colleges
This is for the kids feeling like they live at the bottom
And every day of they lives, feels like it's darker than Halloween!
Yeah, you ain't alone out there, look around you
We got a lot of fans in here
Couple hundred thousand, that's what we did last year
Listen to Intro 3, trying to kill my fear
They'll get that in a minute
We about to shatter the critics
I am a savage, admit it
A lot of baggage I live in
That's why the passion is different
Really don't care if they get it
We're only three records in it and this is just the beginning
I'm home!
Real music

Vertaling

Ik ben toegewijd, de definitie van toewijding
Schreef dit hele record terwijl ik zweefde
Ik zit in mijn kamer met pen en papier, ik ben innovatief
Ze zijn bang voor me sinds ik een tweede klas was
Ik ben het kind op de speelplaats, mama zei dat je nooit moest spelen
Er is muziekniveau - en ik zit in de lift
Ga naar de bovenste verdieping en kijk hoe we verhoogd zijn
Wat, ken je het merk nu nog niet? Je kunt maar beter opgeleid worden
Pak mijn beide armen, trek ze uit de stopcontacten en scheid ze
Vergeef me, ja, ik weet dat ik geanimeerd word
Maakt niet uit, ik schrijf nog steeds zonder aarzelen een betere plaat dan de jouwe
Nog nooit zo gemotiveerd geweest
Kijk maar naar alle geesten die ik heb geopend en doordrongen
Kijk, ik ben de stem van al deze kinderen die dingen denken, maar ze nooit zeggen
Daarom komen ze naar mijn shows met de NF-hoodies
En hoeden laag alsof we wapens dragen, ah!
Zet de controllers weg, het is game over
Ik beloof dat ik veel kouder ben
De fans blijven maar zeggen dat ze trek hebben in nieuwe muziek
Dat is best handig, want ik heb zojuist een bord voor ze gemaakt
En nu hoor ik niemand van jullie zeggen
Ik zit gewoon aan de toetsen en voel de muziek
Laat me denken dat ik Beethoven ben
Het spel heeft een make-over nodig
Als je hebt gewacht, is het wachten voorbij
Je merkt het niet, jullie staan op het punt getuige te zijn van een overname, ik ben thuis!
Ja, ze wachten op mij om de
Emotie die ik bij de laatste had
Wat als ik dat niet doe, ze gaan me vertellen dat ik mijn passie verlies?
Zo ja, herhaal ik mijn acties?
Ja, kijk, "Hoe kun je ons verlaten" is enorm
Er is niets dat ik kan schrijven dat daarbij past
Mijn grootste angst bij het schrijven van deze plaat was niet dat er afval werd uitgestoten
Het viel mezelf en de fanbase tegen
Nu wil ik dat je me voorstelt
Ik ben in een hotel aan het rappen, huilend op de vloer van de badkamer
Staren in de spiegel, mijn kamer, trillende handen
"How Could You Leave Us" afspelen via de luidsprekers op mijn iPhone
Probeer erachter te komen of ik altijd voel zoals ik me voel
Of misschien kan ik ooit leren gelukkig te zijn
Of misschien kan ik dat niet zijn, want als de muziek niet emotioneel genoeg is
Gaan ze me een 'is-geweest' noemen?
Pijn is altijd de wortel van mijn muziek geweest
Als ik het afsnijd, hoe moet ik dan blijven groeien
Als ik het loslaat, zal mijn hele carrière dan niet in puin liggen?
Toen realiseerde ik me dat dit hele gesprek stom is
Het kon me nooit schelen om indruk te maken op mensen die me niet eens kennen
Ik schrijf gewoon wat ik voel, op de een of andere manier veroorzaakte het een beweging
Ik probeer van een carrière te genieten, maar ik weet niet hoe ik het moet doen
Als ik de hele tijd bang ben, verlies ik het!
Maar toen kwam ik erachter waarom ze mij volgen
De reden waarom deze fans mij omringen
Het is niet omdat ik een "Rap God" ben
Ik heb jullie mensen niet nodig om voor mij te buigen
Alles wat ze ooit deden was aan mij twijfelen, nu is iedereen trots op mij
Erken me of niet, je negeert het volgende niet
Ik leer ze gewoon iets wat ze niet konden leren op hun hogescholen
Dit is voor de kinderen die het gevoel hebben dat ze onderaan wonen
En elke dag van hun leven voelt het alsof het donkerder is dan Halloween!
Ja, je bent niet de enige daarbuiten, kijk om je heen
We hebben hier veel fans
Een paar honderdduizend, dat is wat we vorig jaar hebben gedaan
Luister naar Intro 3 en probeer mijn angst te doden
Ze zullen dat zo krijgen
We staan op het punt de critici te verpletteren
Ik ben een wilde, geef toe
Veel bagage waarin ik woon
Daarom is de passie anders
Het maakt echt niet uit of ze het krijgen
We zitten er maar drie in en dit is nog maar het begin
Ik ben thuis!
Echte muziek