Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Nichole Nordeman - Songtitle: Dear Me

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Nichole Nordeman - Dear Me ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Dear Me? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Nichole Nordeman! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van Nichole Nordeman en zie welke nummers wij nog meer van Nichole Nordeman in ons archief hebben staan zoals Dear Me.


Origineel

Dear Me...
This is a letter to the girl I used to be
Dear Me...
There are some things that you should know
It's not my intention to embarrass or to shame you
What's inside the rear-view mirror is closer than it appears
We do the best that we know how, with what we have been given
And the difference between you and I is, I've been given time
In time, you'll see...
Dear Me...
This is a letter to the girl I used to be
Some things are not as simple as we said
Remember when we thought there were a handful of some magic words to pray
A guarantee and a down payment on a mansion
Remember all the rules we made about the Body and the Blood
The hoops we made them jump through
Though He offers it to everyone
I'm so sorry...
Do you remember now the things I said I thought that I deserved
My flag, and safety, a place to learn
The things I know I didn't earn
And bless their hearts, I'm sure it's hard
But handouts don't help anyone
And all the talk about the system
I sure hope someone can fix them
I said those things...
Dear Me...
This is a letter to the girl I used to be
You'll see, you're gonna take the long way
And there is nothing you could do or say to separate you
From the love of God who made you just exactly as He meant to
And you cannot imagine all the places you'll see Jesus
But you'll find Him everywhere you thought He wasn't supposed to go
So, go!. Go!.
And hold all the mothers, whose babies bleed from bullet holes
And feel all the hunger, the bellies, and the bones
Shout for the prisoner, cry for justice, loud and long
And march with the victims, as Jesus marches on
And sit at all the tables, 'cause Jesus eats with everyone
And dance to the music, if you can't sing its native tongue
And cry for the wombs, the mothers and the empty arms
And hold high the warriors, fighting now for freedoms' song
And love, love, love, love
Like it's your own blood
And love, love, love, love
As you have been loved
Love, love, love, love
Like it's your own blood
Love, love, love, love
As you have been loved
Love, love, love, love, love
Like (you have been?)
Love, love, love, love, love
It's all about love!
Love, love, love, love, love
His name is love
Love, love, love, love, love
Dear Me...
You did not learn this in a day or two or three
So ask a lot of questions
But Jesus loves us, this I know
And there are no exceptions

Vertaling

Lieve ik ...
Dit is een brief aan het meisje dat ik vroeger was
Lieve ik ...
Er zijn enkele dingen die u moet weten
Het is niet mijn bedoeling je voor schut te zetten of je te schamen
Wat zich in de achteruitkijkspiegel bevindt, is dichterbij dan het lijkt
We doen het beste dat we weten hoe, met wat ons is gegeven
En het verschil tussen jou en mij is, ik heb tijd gekregen
Na verloop van tijd zul je zien ...
Lieve ik ...
Dit is een brief aan het meisje dat ik vroeger was
Sommige dingen zijn niet zo eenvoudig als we zeiden
Weet je nog dat we dachten dat er een paar magische woorden waren om te bidden
Een garantie en een aanbetaling op een landhuis
Onthoud alle regels die we hebben gemaakt over het lichaam en het bloed
De hoepels waar we ze doorheen hebben laten springen
Hoewel Hij het aan iedereen aanbiedt
Het spijt me zeer...
Weet je nog wat ik zei dat ik dacht dat ik verdiende?
Mijn vlag en veiligheid, een plek om te leren
De dingen die ik weet heb ik niet verdiend
En zegen hun harten, ik weet zeker dat het moeilijk is
Maar handouts helpen niemand
En al het gepraat over het systeem
Ik hoop echt dat iemand ze kan repareren
Ik zei die dingen ...
Lieve ik ...
Dit is een brief aan het meisje dat ik vroeger was
Je zult het zien, je gaat de lange weg nemen
En er is niets dat je zou kunnen doen of zeggen om je te scheiden
Van de liefde van God die je precies zo heeft gemaakt als Hij bedoelde
En je kunt je niet alle plaatsen voorstellen die je Jezus zult zien
Maar u zult Hem overal vinden waar u dacht dat Hij niet verondersteld werd te gaan
Dus ga!. Gaan!.
En houd alle moeders vast, wier baby's bloeden uit kogelgaten
En voel alle honger, de buiken en de botten
Roep om de gevangene, roep om gerechtigheid, luid en lang
En marcheer met de slachtoffers, terwijl Jezus verder marcheert
En ga aan alle tafels zitten, want Jezus eet met iedereen
En dans op de muziek, als je de moedertaal niet kunt zingen
En schreeuw om de baarmoeder, de moeders en de lege armen
En houd de krijgers hoog, vechtend nu voor het lied van de vrijheden
En liefde, liefde, liefde, liefde
Alsof het je eigen bloed is
En liefde, liefde, liefde, liefde
Zoals van je is gehouden
Liefde liefde liefde liefde
Alsof het je eigen bloed is
Liefde liefde liefde liefde
Zoals van je is gehouden
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde
Zoals (ben je geweest?)
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde
Het gaat allemaal over liefde!
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde
Zijn naam is liefde
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde
Lieve ik ...
Je hebt dit niet binnen een dag, twee of drie geleerd
Dus stel veel vragen
Maar Jezus houdt van ons, dit weet ik
En er zijn geen uitzonderingen