Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Paolo Nutini - Songtitle: Iron Sky

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Paolo Nutini - Iron Sky ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Iron Sky? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Paolo Nutini! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Paolo Nutini en zie welke nummers wij nog meer van Paolo Nutini in ons archief hebben staan zoals Iron Sky.


Origineel

We are proud individuals
Living for the city
But the flames
Couldn’t go much higher

We find God and religions
To bait us with salvation
But no one, no nobody
Can give you the power

To rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom

Oh, that’s life
That’s dripping down the walls
Of a dream that cannot breathe
In this harsh reality
Mass confusion spoon fed to the blind
Serves now to define our cold society

From which we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom

You’ve just got to hold on
You’ve just got to hold on

[Charlie Chaplin’s speech from The Great Dictator]
“To those who can hear me, I say - do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed - the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish... Don’t give yourselves to these unnatural men - machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle!... You are men! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.... let us use that power - let us all unite.”

And we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom
Into freedom

From which we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom
Freedom, freedom

Oh, rain on me
Rain on me
Rain on me

Vertaling

We zijn er trots op individuen
Levensstandaard voor de stad
Maar de vlammen
Kon niet veel hoger

We vinden God en religies
Om ons aas met heil
Maar niemand, nee niemand
Kan de kracht geven

Stijgen
Over liefde
Over haat
Door deze ijzeren hemel dat is hard op weg om onze geest
Over angst en in vrijheid

Oh, dat is het leven
Dat druipt langs de muren
Van een droom die niet kan ademen
In deze harde realiteit
Massa verwarring lepel gevoerd aan de blinde
Dient nu om onze koude samenleving bepalen

Van waaruit we zullen stijgen
Over liefde
Over haat
Door deze ijzeren hemel dat is hard op weg om onze geest
Over angst en in vrijheid

Je hebt net te houden
Je hebt net te houden

[Toespraak van Charlie Chaplin's van The Great Dictator]
"Voor diegenen die mij kan horen, zeg ik - wanhoop niet. De ellende die nu op ons is, maar het doorgeven van hebzucht - de bitterheid van mensen die vrezen dat de weg van de menselijke vooruitgang. De haat van de mensen zal passeren, en dictators sterven, en de macht die ze namen van de mensen zullen terugkeren naar het volk. En zolang mensen sterven, vrijheid zal nooit vergaan ... Niet jezelf te geven aan deze onnatuurlijke mannen - machine mannen met machine hoofden en harten machine! U bent niet machines! U bent niet vee! ... Je bent mannen! U, de mensen, hebben de macht om dit leven vrij en mooi te maken, om dit leven een prachtig avontuur te maken .... laten gebruiken die macht - laten we allemaal verenigen ".

En we zullen stijgen
Over liefde
Over haat
Door deze ijzeren hemel dat is hard op weg om onze geest
Over angst en in vrijheid
In vrijheid

Van waaruit we zullen stijgen
Over liefde
Over haat
Door deze ijzeren hemel dat is hard op weg om onze geest
Over angst en in vrijheid
Vrijheid, vrijheid

Oh, regen op me
Regen op me
Regen op me