Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Parachute - Songtitle: Forever & Always

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Parachute - Forever & Always ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Forever & Always? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Parachute! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Parachute en zie welke nummers wij nog meer van Parachute in ons archief hebben staan zoals Forever & Always.


Origineel

She's sitting at the table, the hours get later He was supposed to be here She's sure he would have called She waits a little longer, there's no one in the driveway No one's said they've seen him Why, is something wrong? She looks back to the window Suddenly the phone rings A voice says something's happened That she should come right now Her mind goes to December She thinks of when he asked her He bent down on his knees first And he said [Chorus:] I want you forever, forever and always Through the good and the bad and the ugly We'll grow old together Forever and always [Verse 2:] She pulls up to the entrance She walks right to the front desk They lead her down a million halls, a maze that's never ending They talk about what happened but she can barely hear them She tries to keep a straight face as she walks into the room She sits by his bedside, holds his hand too tight They talk about the kids they're gonna have and the good life The house on the hillside, where they would stay [Chorus:] Stay there forever, forever and always Through the good and the bad and the ugly We'll grow old together, and always remember Whether rich or for poor or for better We'll still love each other, forever and always [Bridge:] Then she gets an idea and calls in the nurses Brings up the chaplain and he says a couple verses She borrows some rings from the couple next door Everybody's laughing as the tears fall on the floor She looks into his eyes, and she says [Chorus:] I want you forever, forever and always Through the good and the bad and the ugly We'll grow old together, and always remember Whether happy or sad or whatever We'll still love each other, forever and always Forever and always, forever and always She finishes the vows but the beeps are getting too slow His voice is almost too low As he says, I love you forever, forever and always Please just remember even if I'm not there I'll always love you, forever and always

Vertaling

Ze zit aan tafel, de uren krijgen later Hij zou om hier te zijn Ze is ervan overtuigd dat hij zou hebben geroepen Ze wacht een iets langer, is er geen een op de oprit Niemand heeft gezegd dat ze hebben hem gezien Waarom, is er iets mis? Ze kijkt terug naar het venster Plotseling gaat de telefoon Een stem zegt iets is gebeurd Dat ze moest nu komen Haar geest gaat tot december Ze denkt van, toen hij haar vroeg Hij boog zich op zijn knieën eerste En hij zei [Chorus:] Ik wil dat je voor altijd, voor eeuwig en altijd Door de goede en de slechte en het lelijke We zullen samen oud worden Voor eeuwig en altijd [Verse 2:] Ze trekt tot aan de ingang Ze loopt recht op de receptie Ze leiden haar naar beneden een miljoen zalen, een doolhof dat nooit eindigende Ze praten over wat er gebeurd is, maar ze kan nauwelijks horen Ze probeert te houden een gezicht in de plooi als ze loopt de kamer Ze zit aan zijn bed, houdt zijn hand te strak Ze praten over de kinderen ze gaan hebben en het goede leven Het huis op de heuvel, waar zeverblijf [Chorus:] Voor altijd daar blijven, voor eeuwig en altijd Door de goede en de slechte en het lelijke We zullen samen oud worden, en altijd blijven herinneren Of het nu rijk of voor het slechte of voor een betere We zullen nog steeds van elkaar houden, voor eeuwig en altijd [Brug:] Dan krijgt ze een idee en gesprekken in de verpleegkundigen Brengt de kapelaan en hij zegt een paar verzen Ze leent een aantal ringen van het echtpaar naast de deur Iedereen lachen als de tranen vallen op de grond Ze kijkt in zijn ogen, en ze zegt [Chorus:] Ik wil dat je voor altijd, voor eeuwig en altijd Door de goede en de slechte en het lelijke We zullen samen oud worden, en altijd blijven herinneren Of het nu blij of verdrietig of wat dan ook We zullen nog steeds van elkaar houden, voor eeuwig en altijd Voor eeuwig en altijd, voor eeuwig en altijd Ze eindigt de geloften, maar de piepjes worden steeds te langzaam Zijn stem is bijna te laag Zoals hij zegt, ik hou van je voor altijd, voor eeuwig en altijd Alsjeblieft niet vergeten, zelfs als ik er niet ben Ik zal altijd van je houden, voor altijd en altijd