Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Paradise Fears - Songtitle: Same Love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Paradise Fears - Same Love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Same Love? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Paradise Fears! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Paradise Fears en zie welke nummers wij nog meer van Paradise Fears in ons archief hebben staan zoals Same Love.


Origineel

When I was in the third grade I thought that I was gay ?Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight I told my mom tears rushing down my face She's like ?Sam you've loved girls since before pre-k,? Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head I remember doing the math like, ?Yeah, I'm good at little league? A preconceived idea of what it all meant For those that liked the same sex Had the characteristics The right wing conservatives think it's a decision And you can be cured with some treatment and religion Man made rewiring of a predisposition Playing god, aw nah here we go America the brave still fears what we don't know And god loves all his children, is somehow forgotten But we paraphrase a book written thirty-five-hundred years ago I don't know And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I try Even if I wanted to My love My love My love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm Ask yourself, what kind of person do you wanna be And how many commandments are gonna rule how you think And do we really mean it, when we say he loves us all? And do we really believe it when they say that we're created equal? Well of course I do, I'm not a racist or an asshole Yet we can treat them less if their love is homosexual? Well rules are rules and the bible's pretty clear here Yeah we know, we get it, but we don't live by procedure We decide what's right by what's right, not what's written We evolve past our outdated norms and dispositions We don't exclude people based on footnotes of exodus Like my friend Haley who loves both of her dads You want to tell her their love is different? You want to make that distinction? You want to tell her that this beautiful and limitless thing that we call love Has rules and a proper way to do it And that their love is less love because an old book don't approve it? I guess here's how I see it You got a heart beat like mine Probably get that same feeling when your fingers intertwine Well mi love es su love. Same heart. Same love About time we raise up same sex Love is patient Love is kind Love is patient Love is kind And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love My love My love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm Press play, don't press pause Progress, march on With the veil over our eyes We turn our backs to the cause Till the day that my uncles can be united by law When kids are walking ?round the hallway plagued by pain in their heart A world so hateful some would rather die than be who they are And a certificate on paper isn't gonna change it all But it's a damn good place to start So it's time that we stand without a doubt or concession Rather than sitting here gridlocked in oppression We all raise our voices, til they're too loud to ignore Singing songs of acceptance Thank you, Macklemore And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I try Even if I wanted to My love My love My love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm (I?m not crying on Sundays) Love is patient (I?m not crying on Sundays) Love is kind (I?m not crying on Sundays) Love is patient (I?m not crying on Sundays) Love is kind Love is patient Love is kind

Vertaling

Toen ik in de derde klas dacht ik dat ik homo was ? Want ik kon tekenen, mijn oom was, en ik hield mijn kamer straight Ik vertelde mijn moeder tranen haasten mijn gezicht Ze is als? Sam die je hebt liefgehad meisjes sinds voor pre-k ,? Ja, ik denk dat ze hadden een punt, nietwaar? Tros stereotypes allemaal in mijn hoofd Ik herinner me het doen van de wiskunde als,? Ja, ik ben goed in Little League? Een vooropgezet idee van wat het allemaal betekende Voor degenen die hetzelfde geslacht vond Had de kenmerken De rechtse conservatievendenk dat het een beslissing En je kan worden genezen met enige vorm van behandeling en religie De mens gemaakt rewiring van een predispositie God spelen, aw nah hier gaan we Amerika de dappere nog steeds bang wat we niet weten En de god houdt van al zijn kinderen, is een of andere manier vergeten Maar we parafraseren een boek geschreven 35-100 jaar geleden Ik weet het niet En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeer Zelfs als ik wilde Mijn liefde Mijn liefde Mijn liefde Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Vraag jezelf af, wat voor soort persoon wil je zijn En hoeveel geboden zijn gaan regel hoe je denkt En we echt menen, als we zeggen dat hij ons allemaal houdt? En hebben we echt geloven als ze zeggen dat we gelijk zijn geschapen? Goed natuurlijk ik doe, ik ben geen racist of een lul Toch kunnen we behandelen ze minder als hun liefde is homoseksueel? Nou regels zijn regels en de Bijbel hier vrij duidelijk Ja we weten, krijgen we het, maar wij nietleven procedure We besluiten wat goed door wat juist is, niet wat er geschreven We evolueren langs onze verouderde normen en disposities We hebben geen mensen uitsluiten op basis van de voetnoten van exodus Net als mijn vriend Haley, die zowel van haar vaders houdt U wilt haar vertellen hun liefde is anders? U wilt dat onderscheid te maken? U wilt haar te vertellen dat deze prachtige en grenzeloze ding dat we liefde noemen Heeft regels en een goede manier om het te doen En dat hun liefde is minder liefde, want een oud boek nietgoedkeuren? Ik denk dat dit is hoe ik het zie Je hebt een hartslag als de mijne Waarschijnlijk krijgen dat hetzelfde gevoel wanneer je vingers verstrengelen Nou mi liefde es su liefde. Hetzelfde hart. Dezelfde liefde Over tijd dat we opstaan ​​hetzelfde geslacht De liefde is geduldig Liefde is vriendelijk De liefde is geduldig Liefde is vriendelijk En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde Mijn liefde Mijn liefde Mijn liefde Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Druk op play, niet op pauze Progress,marcheren Met de sluier over onze ogen We draaien onze rug naar de oorzaak Tot de dag dat mijn ooms kunnen worden verenigd door de wet Wanneer kinderen lopen? Round de hal geplaagd door pijn in hun hart Een wereld zo hatelijk sommigen zouden liever sterven dan te zijn wie ze zijn En een certificaat op papier is niet gonna change het allemaal Maar het is een verdomd goede plek om te beginnen Dus het is tijd dat we staan ​​zonder enige twijfel of concessie Liever dan zitten hier gridlocked in onderdrukking We hebben allemaal onze stem verheffen, til ze te luidnegeren Zingen van liedjes van aanvaarding Dank u, Macklemore En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeerde Zelfs als ik wilde En ik kan niet veranderen Zelfs als ik probeer Zelfs als ik wilde Mijn liefde Mijn liefde Mijn liefde Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm Ze houdt me warm (I? M niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (I? M niet huilen op zondag) Liefde is vriendelijk (I? M niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (I? M niet huilen op zondag) Liefde is vriendelijk De liefde is geduldig Liefde issoort