Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Parkway Drive - Songtitle: Deliver Me

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Parkway Drive - Deliver Me ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Deliver Me? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Parkway Drive! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Parkway Drive en zie welke nummers wij nog meer van Parkway Drive in ons archief hebben staan zoals Deliver Me.


Origineel

"Deliver Me" Deliver me. From the darkest abyss, from the depths of eternal rest. Grasping at the threads of sanity, only to watch them slip through my hands. I see the light. I see the end. I see a frail hope, crushed by the weight of the world. My will is broken. Sinking, always sinking. The sands of time forever slipping. Clawing at the emptiness, but a ghost I reach towards the end. Lost in darkness. Lost in time. Losing a grip on my fucking mind. Ignorance is an easy friend but in the end it takes everything. Fear, it finds me and it binds me. Illuminate the planes of consciousness. Fear, it finds me and it binds me. But I'm lost. Guilt draws me down like a stone. it chokes my throat, and gnaws my bones. Regret breeds a heavy heart. Reality, torn in two. Canonised, a life that fades before my eyes. Ever faithful friend, sorrow, sets its teeth. Eaten alive. But I will survive. I survive. Fury, deliver me. How can you defeat what you can't kill? Deliver me. I see the fear that twists inside. Deliver me. I watch the shadows fill with doubt. Deliver me. Fury deliver me.

Vertaling

"Lever me" Verlos mij. Van de donkerste afgrond, uit de diepten van de eeuwige rust. Grijpen op de draden van gezond verstand, alleen om ze te zien glijden door mijn handen. Ik zie het licht. Ik zie het einde. Ik zie een zwakke hoop, verpletterd door het gewicht van de wereld. Mijn wil is gebroken. Zinken, altijd zinken. Het zand van de tijd altijd uitglijden. Krabben aan de leegte, maar een spook bereik ik naar het einde toe. Verloren in de duisternis. Verloren in de tijd. Het verliezen van een grip op mijn verdomde geest. Onwetendheid is een makkelijkvriend maar uiteindelijk duurt het alles. Angst, het vindt mij en het bindt me. Verlichten de vliegtuigen van het bewustzijn. Angst, vindt hij me en het bindt me. Maar ik ben verloren. Schuldgevoel trekt mij neer als een steen. verstikt mijn keel, en knaagt aan mijn botten. Spijt kweekt een zwaar hart. Werkelijkheid, in tweeën gescheurd. Heilig verklaard, een leven dat vervaagt voor mijn ogen. Ooit trouwe vriend, verdriet, zet haar tanden. Levend opgegeten. Maar ik zal overleven. Ik overleven. Fury, verlos mij. Hoe kunt u verslaan wat je niet kuntdoden? Verlos mij. Ik zie de angst die er in verdraait. Verlos mij. Ik kijk naar de schaduwen te vullen met twijfel. Verlos mij. Fury red mij.