Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Paul Simon - Songtitle: The Sound Of Silence Touch Of Class

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Paul Simon - The Sound Of Silence Touch Of Class ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Paul Simon! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Paul Simon en zie welke nummers wij nog meer van Paul Simon in ons archief hebben staan zoals The Sound Of Silence Touch Of Class.


Origineel

Hello, darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening

People writing songs that voices never share
And no one dare
Disturb the sound of silence

"Fools," said I, "You do not know
Silence, like a cancer, grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"

But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming

And the sign said
"The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sound
Of silence"

Vertaling

Hallo duisternis mijn oude vriend
Ik kom weer met je praten
Omdat een visioen zachtjes kruipt
Heeft zijn zaadjes achtergelaten terwijl ik sliep

En het visioen dat in mijn hersenen was geplant
Is nog steeds
Binnen het geluid van stilte

In rusteloze dromen liep ik alleen
Smalle straatjes van geplaveide straten
'Onder de halo van een straatlantaarn
Ik draaide mijn kraag naar koud en vochtig

Toen mijn ogen door de flits van een neonlicht werden gestoken
Dat verdeelde de nacht
En raakte het geluid van stilte aan

En in het naakte licht zag ik
Tienduizend mensen, misschien meer
Mensen praten zonder te praten
Mensen horen zonder te luisteren

Mensen schrijven liedjes die stemmen nooit delen
En niemand durft
Verstoor het geluid van stilte

'Dwazen', zei ik, 'je weet het niet
Stilte groeit, net als kanker,
Luister naar mijn woorden die ik je zou kunnen leren
Neem mijn armen zodat ik je kan bereiken "

Maar mijn woorden als stille regendruppels vielen
En weerklonk in de putten van stilte

En de mensen bogen en baden
Aan de neon-god die ze maakten
En het bord flitste uit zijn waarschuwing
In de woorden die het vormde

En het bord zei
'De woorden van de profeten staan op de muren van de metro
En huurkazernes
En fluisterde in het geluid
Van stilte "