Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Pink Floyd - Songtitle: The Fina Cut

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Pink Floyd - The Fina Cut ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Pink Floyd! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Pink Floyd en zie welke nummers wij nog meer van Pink Floyd in ons archief hebben staan zoals The Fina Cut.


Origineel

https://lyricstranslate.com/nl/pink-floyd-final-cut-lyrics.html-0

The Final Cut
Through the fish-eyed lens of tear-stained eyes
I can barely define the shape of this moment in time
And far from flying high in clear blue skies
I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide.

If you negotiate the minefield in the drive
And beat the dogs, and cheat the cold electronic eyes
And if you make it past the shotguns in the hall,
Dial the combination, open the priesthole
And if I'm in I'll tell you what's behind the wall.

There's a kid who had a big hallucination
Making love to girls in magazines.
He wonders if you're sleeping with your new found faith.
Could anybody love him
Or is it just a crazy dream?

And if I...show you my dark side
Will you still hold me tonight?
And if I...open my heart to you
Show you my weak side
What would you do?

Would you sell your story to Rolling Stone?
Would you take the children away
And leave me alone?
And smile in reassurance
As you whisper down the phone?
Would you send me packing?
Or would you take me home?

Thought I oughta bare my naked feelings,
Thought I oughta tear the curtain down.
I held the blade in trembling hands
Prepared to make it but,
Just then the phone rang
I never had the nerve to make the final cut.

"Hello? Listen, I think I've got it.
Okay, listen it's a... Ha-Ha!"

Vertaling

https://lyricstranslate.com/nl/pink-floyd-final-cut-lyrics.html-0

De laatste selectie
Door de lens met vissenogen van met tranen besmeurde ogen
Ik kan nauwelijks de vorm van dit moment in de tijd bepalen
En verre van hoog vliegen in de helderblauwe luchten
Ik loop naar het gat in de grond waar ik me verstop.

Als u over het mijnenveld in de rit onderhandelt
En versla de honden en bedrieg de koude elektronische ogen
En als je voorbij de geweren in de hal komt,
Kies de combinatie, open het priestergat
En als ik binnenkom, zal ik je vertellen wat er achter de muur staat.

Er is een kind met een grote hallucinatie
Vrijen met meisjes in tijdschriften.
Hij vraagt zich af of je slaapt met je nieuw gevonden geloof.
Kan iemand van hem houden?
Of is het gewoon een gekke droom?

En als ik ... je mijn duistere kant laat zien
Wil je me nog houden vanavond?
En als ik ... mijn hart voor jou open
Laat je mijn zwakke kant zien
Wat zou jij doen?

Zou jij jouw verhaal aan Rolling Stone verkopen?
Zou je de kinderen weghalen
En laat me met rust?
En glimlach gerust
Als je de telefoon fluistert?
Zou je me inpakken?
Of zou je me naar huis brengen?

Dacht dat ik mijn naakte gevoelens moest blootleggen,
Ik dacht dat ik het gordijn moest scheuren.
Ik hield het mes in trillende handen
Bereid om het te maken maar,
Op dat moment ging de telefoon
Ik heb nooit het lef gehad om de laatste snit te maken.

"Hallo, luister, ik denk dat ik het heb.
Oké luister, het is een ... Ha-Ha! "