Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: R. Kelly - Songtitle: Fiesta

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: R. Kelly - Fiesta ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Fiesta? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van R. Kelly! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter R van R. Kelly en zie welke nummers wij nog meer van R. Kelly in ons archief hebben staan zoals Fiesta.


Origineel

After the show it's the after party then After the party it's the hotel lobby and After the Belve' then it's probably Cris' And after the original it's probably this (Fiesta) Yes ma, Bed-Stuy, Fiesta Remix with the homie from the Midwest side Game recognize game, hoes do too It's the new 2 Live Crew, I suppose you knew So thugs, pop yo' toasters, but don't approach us or Bullets'll chase you like Moet mimosas Catch us both coasts, racin twin Porsches Boxes with glocks that'll pop ya to make ya ghost-es Whoever come closest - you've been warned But niggaz don't get the picture 'til the weapons is drawn Make your way backstage, baby girl it's on And we'll be drinkin 'til six in the mornin [R. Kelly] In the back of the club with ma-ma Poppin bottles of Cris with ma-ma Put the bar on the tab for ma-ma Throwin hundreds up for grabs for ma-ma Cause it's about to go down tonight I'ma be drinkin 'til the early liz-ight (that's right) Nigga high like a muh'fuckin ki-zite Take three honies just to make me feel ri-zight My, my, my, my It's what they all say when they see the frozen ice They say - my, my, my, my Anytime they see them big things rollin b-zy [Breakdown: R. Kelly] While y'all gotta club, they done fuckin wit arenas Gotcha man sayin "Kelly have you seen her?" Yeah she wit me on the low Gettin high off the 'dro, got her knees on the flo' [R. Kelly] Fiesta - Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta [R. Kelly] Switchin lanes in my Six, in the 'burbs I met a girl named Tasha, in the 'burbs Took the hood then I moved it, to the 'burbs Now no more sheriffs or polices, in the 'burbs (that's right) And we about to tear this club up Don't worry 'bout expenses cause I got that sho' nuff Ready to BOO knock 'em fresh outta jizzail I need some WOO from all the honey's on the DL I said - my, my, my, my (yeah) It's what them thugs yellin when the strippers on the pi-zoles They say - my, my, my, my (yeah) Got Kisha yellin from that up and down shi-zow [Breakdown] [R. Kelly] Fiesta! [Gotti] I put the big body up, come through in a Rover Not only Kelly and Gotti, it's Boo and Hova Pop Cris if you like, my ice glist' in the light I'm wit Roc-Land right, so I'm rich for life I'm like Heaven, everybody wanna get to me How you make it to the gates and forget the key? I'm the one God chose so you blessed through me Gotti Floyd getchu higher than that ecstacy [Boo] Aiiyo I come through stunnin, plus I'm gettin blunted in the new six-hundred with the big rims on it We rock rocks that'll light ya shoulders Gotta lotta hot cars but the drops is colder (aahh) You see V-I-P; me, Kelly, Gotti, and Hov' Drinkin Cris' like its H-2-O All we do is spend cheese cause we love the dough Mami roll more trees before it's time to go C'mon.. [R. Kelly] If you got cash money then you feel this shit And if you rollin on them things then you feel this shit If you drunk off in the club then you feel this shit If you'se a motherfuckin thug then you feel this shit If you smokin on some 'dro then you feel this shit And if you off that ecstacy you gots to feel this shit If you sippin on some Cris' you gots to feel this shit And if you throwin up and shit, you gots to feel this shit Fiesta.. Fiesta, Fiesta {*repeated until fade*}

Vertaling

Na de show is het de after party dan Na de partij is het de lobby van het hotel en Na de BELVE 'dan is het waarschijnlijk Cris' En na het origineel is het waarschijnlijk deze (Fiesta) Ja ma, Bed-Stuy, Fiesta Remix met de homie uit de Midwest kant Game herkent game, schoffels dat ook doen Het is de nieuwe 2 Live Crew, Ik veronderstel dat je wist Dus criminelen, pop yo 'broodroosters, maar niet benaderen ons of Bullets'll chase zoals Moët mimosa Catch ons beide kusten, racin twee Porsches Dozen met glocks dat zal pop ya ya ghost-es te maken Wie komen het dichtst - u bent gewaarschuwd Maar niggaz krijgen niet de foto van 'til de wapens is opgesteld backstage Maak uw manier, baby meisje is op En we drinken 'til worden zes in de ochtend [R. Kelly] In de achterkant van de club met ma-ma Poppin flessen met Cris ma-ma Zet de balk op de tab voor ma-ma Gooit honderden voor het oprapen voor de ma-ma Want het gaat over naar beneden te gaan vanavond Ik ben te drinken 'til het begin van liz-echts (dat klopt) Nigga hoge als een muh'fuckin ki-zite Neem drie honiesalleen maar om me het gevoel ri-zight Mijn, mijn, mijn, mijn Het is wat ze allemaal zeggen dat als ze het bevroren ijs te zien Ze zeggen - mijn, mijn, mijn, mijn Anytime ze zien die grote dingen rollin b-zy [Indeling: R. Kelly] Terwijl jullie gotta club, ze doen fuckin wit arena Gotcha man sayin "Kelly heb je haar gezien?" Ja ze wit me aan de lage Gettin hoog boven de 'Dro, maar ik heb haar knieën op de flo' [R. Kelly] Fiesta - Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta [R. Kelly] Schakelen van rijstroken in mijn zes, in de 'burbs Ik ontmoette een meisje genaamd Tasha, in de 'burbs Nam de kap dan heb ik verplaatst naar de "burbs Nu niet meer schepenen of beleid, in de 'burbs (dat klopt) En we over deze club verscheuren Maak je geen zorgen 'bout kosten want ik heb dat Sho' Nuff Klaar om BOO knock 'em verse outta jizzail Ik heb een aantal WOO van alle honing op de DL Zei ik - mijn, mijn, mijn, mijn (ja) Het is wat hen Yellin schurken als de strippers op de pi-zoles Ze zeggen -mijn, mijn, mijn, mijn (ja) Got Kisha Yellin van die omhoog en omlaag shi-ZOW [Indeling] [R. Kelly] Fiesta! [Gotti] Ik de grote lichaam omhoog, komen door in een Rover Niet alleen Kelly en Gotti, het is Boo en Hova Pop Cris als je wilt, mijn GList ijs 'in het licht Ik ben wit Roc-Land rechts, dus ik ben rijk voor het leven Ik ben net als de hemel, iedereen wil om mij te pakken Hoe maak je het aan de poorten en vergeet de sleutel? Ik ben degene die God koos dus je gezegend door mij Gotti Floyd getchu hoger dan die extase [Boo] Aiiyo Ik kom via stunnin, plus ik ben afgestompt gettin in de nieuwe zes-honderd met de grote velgen op het We rock rotsen die je schouders licht ya Gotta Lotta hete auto's, maar de druppels kouder is (aahh) Je ziet VIP; mij, Kelly, Gotti, en Hov ' Drinkin Cris 'als zijn H-2-O Alles wat we doen is te besteden kaas want we houden het deeg Mami roll meer bomen voordat het tijd om te gaan Kom op .. [R. Kelly] Als u contant geld heeft dan voel je je deze shit En als je rollin op hen dingen dan voel je je deze shit Indien je dronken weg in declub dan voel je je deze shit Als you'se een motherfuckin misdadiger dan voel je je deze shit Als u op sommige Smokin 'DRO dan voel je je deze shit En als je af dat je extase gots deze shit voelen Als u op sommige sippin Cris 'je gots te voelen deze shit En als je gooit up shit, en je gots te voelen deze shit Fiesta .. Fiesta, Fiesta (* herhaald tot fade *)