Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Rush - Songtitle: Subdivisions

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Rush - Subdivisions ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Subdivisions? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Rush! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter R van Rush en zie welke nummers wij nog meer van Rush in ons archief hebben staan zoals Subdivisions.


Origineel

Sprawling on the fringes of the city
In geometric order
An insulated border
In between the bright lights
and the far unlight unknown.

Growing up it all seems so one-sided
Opinions all provided
The future pre-decided
Detached and subdivided
in the mass-production zone.

Nowhere is the dreamer or the misfit
So alone

[chorus]
Subdivisions
In the high school halls
In the shopping malls
Conform or be cast out

Subdivisions
In the basement bars
In the backs of cars
Be cool or be cast out

Any escape might help to soothe
the unattractive truth
but the suburbs have no charms
to soothe the restless dreams of youth.

Drawn like moths we drift into the city
The timeless old attraction
Cruising for the action
Lit up like a firefly just to see the living night

Some will sell their dreams for small desires
Or lose their race to rats
Get caught in ticking traps
And start to dream of somewhere
to relax their restless nights
Somewhere out of the memory
of lighted streets on quiet nigh

Vertaling

Uitgestrekt aan de rand van de stad
In geometrische volgorde
Een geïsoleerde rand
Tussen de felle lichten
en het verre onbekende.

Opgroeien lijkt allemaal zo eenzijdig
Meningen allemaal verstrekt
De toekomst vooraf bepaald
Vrijstaand en onderverdeeld
in de massaproductiezone.

Nergens is de dromer of de buitenbeentje
Zo alleen

[Refrein]
onderverdelingen
In de middelbare schoolzalen
In de winkelcentra
Conform of worden uitgeworpen

onderverdelingen
In de kelder bars
Achterin auto's
Wees cool of word uitgeworpen

Elke ontsnapping kan helpen om te kalmeren
de onaantrekkelijke waarheid
maar de buitenwijken hebben geen charmes
om de rusteloze dromen van de jeugd te kalmeren.

Getrokken als motten drijven we de stad in
De tijdloze oude attractie
Cruisen voor de actie
Verlicht als een vuurvlieg om de levende nacht te zien

Sommigen zullen hun dromen verkopen voor kleine verlangens
Of hun ras verliezen aan ratten
Raak gevangen in tikkende vallen
En begin ergens van te dromen
om hun rusteloze nachten te ontspannen
Ergens uit het geheugen
van verlichte straten op een rustige plek