Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Ryan McCartan - Songtitle: Freeze Your Brain

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Ryan McCartan - Freeze Your Brain ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Ryan McCartan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter R van Ryan McCartan en zie welke nummers wij nog meer van Ryan McCartan in ons archief hebben staan zoals Freeze Your Brain.


Origineel

I've been through ten high schools.
They start to get blurry.
No point in planting your roots
'cause you're gone in a hurry.
My dad keeps two suitcases packed in the den
so it's only a matter of when.
I don't learn the names
don't bother with faces.
All I can trust is this concrete oasis.
Seems every time I'm about to despair
There's a 7-11 right there.
Each store is the same
from Las Vegas to Boston
linoleum aisles that I love
to get lost in.
I pray at my altar of slush
yeah I live for that sweet
frozen rush...
Freeze your brain.
Suck on that straw
get lost in the pain.
Happiness comes
when everythings numbs.
Who needs cocaine?
Freeze your brain.
Freeze your brain...
Care for a hit?
Does your mommy know you eat all this crap?
Not anymore.
When mom was alive
we lived halfway normal
but now it's just me and my dad
we're less formal.
I learned to cook pasta
I learned to pay rent
learned the world doesn't
owe you a cent.
You're planning your future
Veronica Sawyer
you'll go to some college
and marry a lawyer.
But the sky's gonna hurt
when it falls.
So you better start
building some walls...
Freeze your brain.
Swim in the ice
get lost in the pain.
Shut your eyes tight, till you vanish
from sight
let nothing remain -
Freeze your brain
shatter your skull
fight pain with more pain.
Forget who you are
unburden your load
forget in six weeks you'll be back on
the road.
When the voice in your head
says you're better off dead
don't open a vein -
just freeze your brain
freeze your brain
Go on and freeze your brain...
Try it.

Vertaling

Ik heb tien middelbare scholen doorlopen.
Ze beginnen wazig te worden.
Het heeft geen zin om je wortels te planten
omdat je gehaast weg bent.
Mijn vader bewaart twee koffers in het hol
dus het is alleen een kwestie van wanneer.
Ik leer de namen niet
doe geen moeite met gezichten.
Het enige dat ik kan vertrouwen is deze concrete oase.
Het lijkt erop dat ik elke keer wanhoop
Er is daar een 7-11.
Elke winkel is hetzelfde
van Las Vegas tot Boston
linoleum gangpaden waar ik van hou
verdwalen in.
Ik bid bij mijn sneeuwbrijaltaar
ja ik leef voor dat snoepje
bevroren haast ...
Bevries je hersenen.
Zuig aan dat rietje
verdwaal in de pijn.
Geluk komt
wanneer alles verdooft.
Wie heeft cocaïne nodig?
Bevries je hersenen.
Bevries je hersenen ...
Zin in een hit?
Weet je moeder dat je al die onzin eet?
Niet meer.
Toen moeder leefde
we leefden half normaal
maar nu zijn het alleen ik en mijn vader
we zijn minder formeel.
Ik heb pasta leren koken
Ik heb geleerd om huur te betalen
leerde de wereld niet
ben je een cent verschuldigd.
Je bent je toekomst aan het plannen
Veronica Sawyer
je gaat naar een universiteit
en trouw met een advocaat.
Maar de lucht gaat pijn doen
wanneer het valt.
Dus je kunt beter beginnen
enkele muren bouwen ...
Bevries je hersenen.
Zwem in het ijs
verdwaal in de pijn.
Sluit je ogen dicht, tot je verdwijnt
uit het zicht
laat niets over -
Bevries je hersenen
verbrijzel je schedel
bestrijd pijn met meer pijn.
Vergeet wie je bent
ontlast uw lading
vergeet over zes weken dat je er weer bent
de weg.
Wanneer de stem in je hoofd
zegt dat je beter dood bent
open geen ader -
bevries gewoon je hersenen
bevries je hersenen
Ga door en bevries je hersenen ...
Probeer het.