Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally DeFord - Songtitle: From Grace To Grace

Origineel

Continuing form grace to grace while yet a child
Growing in stature, filled with truth and light
Jesus increased in wisdom and in favor with God and man
Continuing from day to day, the Holy One,
Grew in obedience ‘though He were a Son’
Strong in the spirit and the grace of him
Unto ev’ry godly virtue grew the boy in purity
From grace unto perfect grace, the fullness he recieved
Continuing form grace to grace while in his youth,
Growing in stature, filled with light and truth
Jesus increased in wisdom and in favor with God and man

Vertaling

Voortzetting van vorm van gratie tot genade terwijl het toch een kind is
Groeiend van gestalte, vervuld van waarheid en licht
Jezus groeide in wijsheid en in het voordeel van God en de mens
Voortdurend van dag tot dag, de Heilige,
Groeide in gehoorzaamheid 'hoewel hij een zoon was'
Sterk in de geest en de gratie van hem
Uit alle goddelijke deugd groeide de jongen in zuiverheid
Van genade tot volmaakte genade, de volheid die hij ontving
Doorgaan met het vormen van genade in zijn jeugd,
Groeiend in gestalte, gevuld met licht en waarheid
Jezus groeide in wijsheid en in het voordeel van God en de mens