Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally DeFord - Songtitle: He Is Risen From The Dead

Origineel

Then came the women to the sepulchre, at the dawning of the day
Found not the body of the Lord, and stood in wonder and dismay
And the angel of the Lord came down,
and words of joy and comfort spake
Ye seek the Lord, within ye shall not find him
He is not here, but risen who was crucified
Why seek ye then the living here among the dead?
Enter in and find him not! He is risen as he said;
He is risen, risen from the dead.

They entered in and saw the empty tomb, for the stone lay rolled away
They saw the angel and, with fearful hearts, the place the body lay
And the angel answered unto them,
I know whom ye seek, be not afraid.
Ye seek the Lord, within ye shall not find Him
He is not here, but risen who was crucified
Why seek ye then the living here among the dead?
Enter in and find Him not!
He is risen as He said; He is risen, risen from the dead.

Vertaling

Toen kwamen de vrouwen naar het graf, aan het begin van de dag
Vond het lichaam van de Heer niet en stond in verwondering en ontzetting
En de engel van de Heer kwam naar beneden,
en woorden van vreugde en troost spraken
Gij zoekt de Heer, vanbinnen zult u hem niet vinden
Hij is niet hier, maar opgestaan die gekruisigd was
Waarom zoekt gij dan hier de levenden onder de doden?
Ga naar binnen en vind hem niet! Hij is opgestaan zoals hij zei;
Hij is opgestaan, opgestaan uit de dood.

Ze gingen naar binnen en zagen het lege graf, want de steen lag weggerold
Ze zagen de engel en, met angstige harten, de plaats waar het lichaam lag
En de engel antwoordde hun:
Ik weet wie je zoekt, wees niet bang.
Gij zoekt de Heer, vanbinnen zult u Hem niet vinden
Hij is niet hier, maar opgestaan die gekruisigd was
Waarom zoekt gij dan hier de levenden onder de doden?
Kom binnen en vind Hem niet!
Hij is opgestaan zoals Hij zei; Hij is opgestaan, opgestaan uit de dood.