Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally DeFord - Songtitle: How Great Is The Miracle

Origineel

Savior divine, thou who hast made me whole
What joy is mine! What words can my gratitude tell?
Dark were mine eyes, made by thy power to see
Withered the hands, raised now in praise unto thee
Hushed was my voice, ringing now joyful in song
Frail was my will, weakness in thee made strong
Oh Savior divine!
How great is the miracle born of thy power and infinite love
Ever thy name shall I praise, ever of thee shall I sing
And glorify God by the miracle wrought in me

Weary and lame, lifted and healed at thy hand
Laid at thy feet, risen before thee to stand
Hungered my soul, fed by thy word and filled
Anguished the cries thou in thy mercy hast stilled
Dry now the tears wept in the sorrow of sin
Grief thou hast born, thou hast my ransom been

Vertaling

Goddelijke redder, gij die mij gezond hebt gemaakt
Wat een vreugde is de mijne! Welke woorden kan mijn dankbaarheid vertellen?
Donker waren mijn ogen, gemaakt door uw kracht om te zien
Verdorde de handen, nu opgewekt tot eer van u
Gedempte was mijn stem, nu rinkelend in het zingen
Kwaad was mijn wil, zwakheid in u sterk gemaakt
Oh redder goddelijk!
Hoe groot is het wonder geboren uit uw macht en oneindige liefde
Uw naam zal ik loven, ooit zal ik zingen
En verheerlijk God door het wonder dat in mij is gedaan

Vermoeid en kreupel, opgeheven en genezen in uw hand
Aan uw voeten gelegd, voor u opgestaan om te staan
Hongerig van mijn ziel, gevoed door jouw woord en vervuld
Gekwetst het geschreeuw dat gij in uw genade hebt gestild
Droog nu weenden de tranen in het verdriet van de zonde
Verdriet, je bent geboren, je hebt mijn losprijs