Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally DeFord - Songtitle: Immanuel

Origineel

Fair is the Child within the stable yonder
Softly He sleeps and fills the heart with wonder
Blessed gift of God, the Virgin guards His slumber
While angels delight to praise His holy name
Immanuel, Immanuel, the heavens tell of thy coming
Immanuel, Immanuel, this night we rejoice in thee

What light divine o’er Bethlehem is streaming?
Shadows of night in silent haste are fleeing
Rising o’er the world, the star of stars is gleaming
To hallow the place wherein the Babe is laid
Immanuel, Immanuel, the heavens tell of thy coming
Immanuel, Immanuel, this night we rejoice in thee

Fair is the Child! the Lord of all creation
Promise of life and Light unto all nations!
Wrapped in swaddling bands, the hope of our salvation
We kneel at his feet to worship Him our king
Immanuel, Immanuel, the heavens tell of thy coming
Immanuel, Immanuel, this night we rejoice in thee

Vertaling

Eerlijk is daar het Kind in de stal ginds
Zachtjes Hij slaapt en vult het hart met verwondering
Gezegend geschenk van God, de maagd bewaakt zijn sluimering
Terwijl engelen zich verheugen om zijn heilige naam te prijzen
Immanuël, Immanuël, de hemelen vertellen over uw komst
Immanuël, Immanuël, deze nacht verblijden we ons in u

Welk licht is goddelijk o'er Bethlehem aan het streamen?
Schaduwen van de nacht in stille haast vluchten
Stijgend boven de wereld schittert de sterrenster
Om de plaats te heiligen waarin de Babe wordt gelegd
Immanuël, Immanuël, de hemelen vertellen over uw komst
Immanuël, Immanuël, deze nacht verblijden we ons in u

Eerlijk is het kind! de Heer van de hele schepping
Belofte van leven en Licht voor alle naties!
Gewikkeld in doeken, de hoop op onze redding
We knielen aan zijn voeten om Hem onze koning te aanbidden
Immanuël, Immanuël, de hemelen vertellen over uw komst
Immanuël, Immanuël, deze nacht verblijden we ons in u