Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally DeFord - Songtitle: My Redeemer Lives

Origineel

He lives, I have seen him, my Saviour lives!
He who died surely is risen, my Redeemer lives!
He lives, I have seen him, He spoke to me,
I beheld His hands and feet, the Lord is ris’n indeed

I have seen him in the garden as I wept at break of day,
I have seen the risen Jesus, and He called my by name
And the tomb lies forsaken, the vic’try is His
Oh what joy, my redeemer lives

Allejuja, my Saviour lives, Alleluja, Jesus is risen,
He who died, Jesus is risen, my redeemer lives.

Vertaling

Hij leeft, ik heb hem gezien, mijn Redder leeft!
Hij die gestorven is, is zeker verrezen, mijn Verlosser leeft!
Hij leeft, ik heb hem gezien, hij sprak tot mij,
Ik zag zijn handen en voeten, de Heer is inderdaad waar

Ik heb hem in de tuin gezien toen ik huilde bij het aanbreken van de dag,
Ik heb de verrezen Jezus gezien en Hij noemde mijn bij naam
En het graf ligt verlaten, de vic'try is van hem
Oh wat een vreugde, mijn Verlosser leeft

Allejuja, mijn Redder leeft, Alleluja, Jezus is opgestaan,
Hij die stierf, Jezus is opgestaan, mijn Verlosser leeft.