Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally Deford - Songtitle: The Most Beautyful Story That's Ever Been Told

Origineel

If you'll listen my darling, tonight 'ere you rest I'll tell you the story your daddy* loves best How a marvelous thing that all children should know Happened in Bethlehem, long, long ago There were stars in the heavens, all shining and bright And a new star was rising o'er Judah that night For within a poor stable a baby was born And that beautiful baby was Jesus our Lord Chorus: It's a story of wonder and glory and awe Filled with heavenly love and the goodness of God Learn it well, take it with you wherever you go The most beautiful story that's ever been told Though the folk in the village were all fast asleep There were shepherds out watching that night with their sheep When a legion of angels came down from on high Singing and bringing great tidings of joy (Repeat chorus) In a manger he lay as the angels had said While Mary and Joseph kept watch by his bed For the babe was our Savior, the Father's own Son Sent to love little children and bless every one It's a beautiful story, the sweetest I've heard Full of comfort and hope, and it's true--every word So remember it always, and then when you're grown Tell this sweet story to babes of your own (Repeat chorus)

Vertaling

Als je heel anders luisteren mijn lieveling, vanavond 'eer u rust Ik zal je vertellen het verhaal houdt je papa * beste Hoe een prachtig ding dat alle kinderen moeten weten Gebeurde in Bethlehem, lang, lang geleden Er waren sterren in de hemel, alle glanzende en heldere En een nieuwe ster aan het stijgen was o'er Juda, die 's nachts Voor arme binnen een stabiele een baby is geboren En dat prachtige baby was Jezus, onze Heer Chorus: Het is een verhaal van verwondering en ontzag en glorie Gevuld met hemelse liefde en de goedheid van God Leer het goed, neem het met u waar u ook gaat Het mooiste verhaal dat ooit is verteld Hoewel de mensen in het dorp waren allemaal diep in slaap Er waren herders uit te kijken die nacht met hun schapen Wanneer een legioen engelen naar beneden kwam uit den hoge Zingen en die van grote boodschap van vreugde (Herhaal refrein) In een kribbe lag hij als de engelen had gezegd Terwijl Maria en Jozef hielden de wacht bij zijn bed Voor de baby is onze Verlosser, de eigen Zoon van de Vader Verzonden naar kleine kinderen liefde en zegen een ieder Het is een mooiverhaal, de zoetste ik heb gehoord Vol van troost en hoop, en het is waar - elk woord Dus altijd blijven herinneren, en dan als je groot bent Vertel deze zoete verhaal babes van je eigen (Herhaal refrein)