Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally DeFord - Songtitle: Thou Are The Christ

Origineel

Nay Lord, tho’ the world despise thee,
though the wicked and ungodly deride
Say not that I shall deny thee,
no fear shell rend me from thy side

Though all men should fail to heed thee
I would follow in the way thou hast thaught
Now and ever shall I love thee,
though all the world esteem thee not

Thou as sinfull men oppress thee
All thy friends should flee and leave thee alone
Even then would I confess thee
For by the pow’r of God I know
Thou art the Christ, for whom thy people watch,
Thou art the Christ for whom the world has sought
Though dead and hell, combine against thee, still
I know thou are the Christ, the Son of God, Christ, the Son of God

Vertaling

Neen Heer, als de wereld u veracht,
hoewel de goddeloze en goddeloze spot
Zeg niet dat ik je zal verloochenen,
geen angst schelm scheurt me van jouw kant

Hoewel het voor jullie allemaal niet zou lukken om gehoor te geven aan jou
Ik zou volgen zoals je hebt gedaan
Nu en ooit zal ik van je houden,
hoewel de hele wereld u niet acht

Gij, als zondige mannen, verdrukt u
Al uw vrienden moeten vluchten en u met rust laten
Zelfs dan zou ik u bekennen
Want door de kracht van God weet ik het
U bent de Christus, voor wie uw volk waakt,
U bent de Christus voor wie de wereld heeft gezocht
Al dood en de hel, combineer tegen u, nog steeds
Ik weet dat u de Christus bent, de Zoon van God, Christus, de Zoon van God