Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Sally DuFord - Songtitle: Because He Lives

Origineel

Because He lives;
Because He rose in mighty triumph from the grave
I put my trust in Him, and seek to follow Him in faith
Because He lives

Because He lives,
I shall find strength To stand against the tempter’s power
He is my refuge and defense in every troubled hour
Because He lives

Chorus:
Because He lives,
I can bear whatever burden may be mine
I am encircled in the arms of love divine because He lives
Because He lives,
He will banish every shadow of my pain
Every sorrow will be swallowed up in Him
For in His hand is healing for the weary soul
This I know because He lives

Because He lives
My heart is filled with peace amid a world of fear
And through the blindness of the night,
In Him I rest secure
Because He lives

Because He lives
There is no task so great that I cannot endure
I bear no heartache that His tender mercy cannot cure
Because He lives

(Repeat chorus)

Because He lives I will fear no darkness
Because He lives I will walk in light
Because He lives I will praise His kindness
Because He lives hope shines ever bright
Because He lives I will seek His righteousness
Because He lives I’ll follow where He leads
Because He lives I shall conquer even death
And I shall live because He lives!

Because He lives
I will rejoice in Christ and glorify His name
And with the willing voice of gratitude proclaim:
My Savior lives!

Because He lives
He will banish every shadow of my pain
Every sorrow will be swallowed up in Him
For in His hand is healing for the weary soul
This I know, because He lives

Vertaling

Omdat hij leeft;
Omdat Hij opstond in machtige triomf uit het graf
Ik vertrouw op Hem en probeer Hem in geloof te volgen
Omdat hij leeft

Omdat hij leeft,
Ik zal kracht vinden om tegen de macht van de verzoeker te staan
Hij is mijn toevlucht en verdediging in elk onrustig uur
Omdat hij leeft

Refrein:
Omdat hij leeft,
Ik kan elke last dragen die de mijne is
Ik ben omringd in de armen van goddelijke liefde omdat Hij leeft
Omdat hij leeft,
Hij zal elke schaduw van mijn pijn verbannen
Elk verdriet zal in Hem worden verzwolgen
Want in zijn hand geneest de vermoeide ziel
Dit weet ik omdat Hij leeft

Omdat hij leeft
Mijn hart is gevuld met vrede temidden van een wereld van angst
En door de blindheid van de nacht,
In Hem rust ik veilig
Omdat hij leeft

Omdat hij leeft
Er is geen taak zo groot dat ik het niet kan verdragen
Ik heb geen verdriet dat Zijn tedere genade niet kan genezen
Omdat hij leeft

(Herhaal refrein)

Omdat Hij leeft, zal ik geen duisternis vrezen
Omdat Hij leeft zal ik in het licht wandelen
Omdat hij leeft, zal ik zijn vriendelijkheid prijzen
Omdat Hij leeft, schijnt de hoop altijd helder
Omdat Hij leeft, zal ik Zijn gerechtigheid zoeken
Omdat Hij leeft, zal ik volgen waar Hij leidt
Omdat Hij leeft, zal ik zelfs de dood overwinnen
En ik zal leven omdat Hij leeft!

Omdat hij leeft
Ik zal me verheugen in Christus en Zijn naam verheerlijken
En met de bereidwillige stem van dankbaarheid:
Mijn Heiland leeft!

Omdat hij leeft
Hij zal elke schaduw van mijn pijn verbannen
Elk verdriet zal in Hem worden verzwolgen
Want in zijn hand geneest de vermoeide ziel
Dit weet ik, omdat Hij leeft