Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Simon & Garfunkle - Songtitle: The Sound Of Silence

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Simon & Garfunkle - The Sound Of Silence ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Simon & Garfunkle! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter S van Simon & Garfunkle en zie welke nummers wij nog meer van Simon & Garfunkle in ons archief hebben staan zoals The Sound Of Silence.


Origineel

The Sound of Silence

Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly, creeping
Left its seeds while I was, sleeping
And the vision, that was planted in my brain... still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
Neath the halo of a streetlamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound, of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs, that voices never shared
No one dared
Disturb the sound, of silence

"Fools," said I, "You do not know
Silence like a cancer grows"
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words, like silent raindrops fell
And echoed, in the wells, of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, "The words of the prophets are written on the subway walls,
And tenement halls
And whispered in the sounds, of silence"

Vertaling

Het geluid van de stilte

Hallo duisternis mijn oude vriend
Ik kom weer met je praten
Omdat een visie zachtjes kruipt
Ik liet zijn zaadjes liggen terwijl ik sliep
En de visie, die in mijn hersenen was geplant ... blijft nog steeds bestaan
In het geluid van stilte

In rusteloze dromen liep ik alleen
Smalle straatjes van kinderkopjes
Neath de halo van een straatlantaarn
Ik draaide mijn kraag naar het koude en vochtige
Toen mijn ogen werden gestoken door de flits van een neonlicht
Dat splitste de nacht
En raakte het geluid, van stilte

En in het blote licht zag ik
Tienduizend mensen misschien meer
Mensen praten zonder te praten
Mensen horen zonder te luisteren
Mensen schrijven liedjes, die nooit hebben gedeeld
Niemand durfde
Verstoor het geluid, van stilte

"Dwazen," zei ik, "je weet het niet
Stilte zoals een kanker groeit "
Hoor mijn woorden die ik je zou kunnen leren
Neem mijn armen zodat ik je kan bereiken "
Maar mijn woorden, zoals stille regendruppels, vielen
En echode, in de bronnen, van stilte

En de mensen bogen en baden
Aan de neongod die ze maakten
En het bord flitste zijn waarschuwing uit
In de woorden die het vormde
En het bord zei: "De woorden van de profeten staan op de metrowagen geschreven,
En huurkazerne
En fluisterde in de geluiden, van stilte "