Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: SYL7N - Songtitle: SLAVES ( V1RUS2)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: SYL7N - SLAVES ( V1RUS2) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van SLAVES ( V1RUS2)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van SYL7N! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter S van SYL7N en zie welke nummers wij nog meer van SYL7N in ons archief hebben staan zoals SLAVES ( V1RUS2).


Origineel

[16:53, 3/24/2020] SYL7N: SLAVES

HOOK


2xStep by step
OH
LEFT right
Right left
Step by step

We march to our doom
No! don’t fight back
The rule us with an iron fist
Not a stone hand

(We will live like man but die like animals )


So we must have to save ourselves
Cause we are being oppressed

like

the slaves
I’m in chains

And I’m not talking about white or black

I’m talking about the ones with power and the ones with empty hands

The ones with all the money and the ones with foodstamps

VERSE 1

Like sheep they lead us
We wear collars on our necks
Like dogs we follow their commands


Sit
Roll over
bad dog!

Imma bite like a pitbull
Never let go lockdown
Locked jaw

Took a virus to steal our freedom
And everything we worked for


We’re Slaves

S
L
A

V
E
S

slaves
We were free.
Now we’re contained

The ones will bow down to the world leaders follow them

you’ll end up falling down
like the angels who followed satan
hell bound


HOOK


2xStep by step
OH
LEFT right
Right left
Step by step

We march to our doom
No! don’t fight back
The rule us with an iron fist
Not a stone hand

(We will live like man but die like animals )


So we must have to save ourselves
Cause we are being oppressed like

the slaves
I’m in chains

And I’m not talking about white or black

I’m talking about the ones with power and the ones with empty hands

The ones with all the money and the ones with foodstamps

Verse 2

Lost sheep looking for a leader
No own opinion
bowing and getting robbed from
There freedom

They control you in this game and your still believing they have your safety as a reason for abusing you

like ThAt
oh that’s
just so sad
ITS all of the above

walking around in masks and gloves crazy mobs and lines on the supermarkets

And they cash in what you bought to save yourself mankind is dumber then I thought

Im the intelligent superior amongst
You dumb fucks

walking around scared by heart for a virus the so called people who wanna protect you cooked up

WOW brainwashed

and used for there own self interests

This stains of the Illuminati
On the desinfected but wipes
Skid marks on there robes
Illuminati or klu klux klan

Oh right I figured it out
But it took a while all the KKK members just shit themselves soiled in there own feces that’s what we call the immortal leigion of the Illuminati

oh god help !

Man I been telling you beforehand before hell froze over and took us we’re we stand

I told the world V1RUS
Back in 2018 V1RUS Created from the nightly screams could’ve called it covid 19


Kinda funny that every time
We reach that 20
A major pandemic is coming mankind got me
Vomiting

i walked in to a mall and Saw them.
Move like there we’re the assembly line
Of a robot
Army

We don’t need no machines to rise above humans
were the machines who follow blindly without no alarm

thinking is it even the right cause of action or the wrong direction were turning

Man.our gps is on auto Pilot Said course for Mt Everest crashing on the top right in to the ice caps

damn
There leading you to your own demise and your following them on the treadmill like an assembly line

right into the core of the Vulcano on the magma fire and your fucking smiling while your dying
Locked up in your own habitat like a crazed mountain

lion gnawing on the bars but there electricity infused wires I’m done sitting watching and observing I’m done listening to them people while there coughing up there Corona virus long dispersion

and dying will never being able to breathe we live in a simulation simultaneously we’re being used as lab rats and experimental monkeys

And the visionaries and prophets who foreseen the Prophecy
Got silenced and muted while they warned us for what’s coming

And you still think global warming is nothing
As long as you can have your hypercar and your money then nothing will stop you

and your asking god for more and more so egotistical your egocentricity is gonna make sure we all die by the hand of God that’s what you call ironic simplicity

But imma stop wasting my talent on you

YOU PROLLY AINT EVEN
LISTENING

Vertaling

[16:53, 24/03/2020] SYL7N: SLAVES

HAAK


2x Stap voor stap
OH
Links rechts
Rechts links
Stap voor stap

We marcheren naar onze ondergang
Nee! vecht niet terug
Regeer ons met een ijzeren vuist
Geen stenen hand

(We zullen leven als een mens, maar sterven als dieren)


We moeten onszelf dus redden
Omdat we onderdrukt worden

Leuk vinden

de slaven
Ik ben geketend

En ik heb het niet over wit of zwart

Ik heb het over degenen met kracht en degenen met lege handen

Degenen met al het geld en degenen met voedselstempels

VERS 1

Als schapen leiden ze ons
We dragen een halsband om onze nek
Net als honden volgen we hun bevelen


Zitten
Rol om
stoute hond!

Ik beet als een pitbull
Laat lockdown nooit los
Gesloten kaak

Nam een virus om onze vrijheid te stelen
En alles waar we voor werkten


We zijn slaven

S
L
EEN

V
E
S

slaven
We waren vrij.
Nu zijn we ingeperkt

Degenen zullen buigen voor de wereldleiders die hen volgen

je zult uiteindelijk vallen
zoals de engelen die satan volgden
Hel gebonden


HAAK


2x Stap voor stap
OH
Links rechts
Rechts links
Stap voor stap

We marcheren naar onze ondergang
Nee! vecht niet terug
Regeer ons met een ijzeren vuist
Geen stenen hand

(We zullen leven als een mens, maar sterven als dieren)


We moeten onszelf dus redden
Omdat we onderdrukt worden

de slaven
Ik ben geketend

En ik heb het niet over wit of zwart

Ik heb het over degenen met kracht en degenen met lege handen

Degenen met al het geld en degenen met voedselstempels

Vers 2

Verloren schapen op zoek naar een leider
Geen eigen mening
buigen en beroofd worden
Daar vrijheid

Ze beheersen je in dit spel en je gelooft nog steeds dat ze jouw veiligheid hebben als reden om je te misbruiken

zoals dat
Oh dat is
gewoon zo verdrietig
ZIJN al het bovenstaande

rondlopen in maskers en handschoenen, gekke mobs en rijen in de supermarkten

En ze verzilveren wat je hebt gekocht om jezelf te redden, de mensheid is dommer dan ik dacht

Ik ben de intelligente overste onder
Jij stomme eikels

rondlopen bang van hart voor een virus de zogenaamde mensen die je willen beschermen, gekookt

WOW gehersenspoeld

en gebruikt voor hun eigenbelang

Deze vlekken van de Illuminati
Op de gedesinfecteerde maar veegt af
Skid marks op hun gewaden
Illuminati of klu klux klan

Oh ja, ik heb het uitgezocht
Maar het duurde een tijdje dat alle KKK-leden zich gewoon vervuilden in hun eigen uitwerpselen, dat is wat we de onsterfelijke neiging van de Illuminati noemen

oh god help!

Man, ik vertel het je van tevoren voordat de hel verstijfde en ons meenam, we staan

Ik vertelde de wereld V1RUS
Terug in 2018 V1RUS Gemaakt van het nachtelijke geschreeuw had het covid 19 kunnen noemen


Best grappig dat elke keer
We bereiken die 20
Er komt een grote pandemie aan, de mensheid heeft me te pakken
Braken

Ik liep naar een winkelcentrum en zag ze.
Beweeg alsof we de assemblagelijn zijn
Van een robot
Leger

We hebben geen machines nodig om boven mensen uit te stijgen
waren de machines die blindelings zonder alarm volgden

denken is dat het zelfs de juiste oorzaak was of de verkeerde richting draaide

Man. Onze gps bevindt zich op de auto Pilot Said-koers voor Mt Everest die rechtsboven in de ijskappen crasht

verdomme
Daar leid je naar je eigen ondergang en volg je ze op de loopband als een lopende band

recht in de kern van de Vulcano op het magmavuur en je verdomde glimlach terwijl je sterft
Opgesloten in je eigen leefomgeving als een gekke berg

leeuw die aan de tralies knaagt, maar daar met elektriciteit doordrenkte draden Ik ben klaar met zitten kijken en observeren Ik ben klaar met naar die mensen te luisteren terwijl ze daar hoesten Corona-virus lange verspreiding

en sterven zal nooit kunnen ademen we leven in een simulatie tegelijkertijd worden we gebruikt als laboratoriumratten en experimentele apen

En de visionairs en profeten die de Profetie voorzagen
Ik werd het zwijgen opgelegd en gedempt terwijl ze ons waarschuwden voor wat er zou komen

En je denkt nog steeds dat de opwarming van de aarde niets is
Zolang u uw hypercar en uw geld kunt hebben, houdt niets u tegen

en als je God steeds vaker om egoïstisch vraagt, zal je egocentrisme ervoor zorgen dat we allemaal sterven door de hand van God, dat is wat je ironische eenvoud noemt

Maar imma stop met het verspillen van mijn talent aan jou

U BENT ZELFS NIET
LUISTEREN